Accepted Submissions

  • NORMALIZING HUMAN-ANIMAL POWER RELATIONS THROUGH MEDIA: ZOO DISCOURSES IN TURKEY
    Sezen Ergin Zengin Aug 5, 2019
  • Bourdieu Sosyolojisi Bağlamında Bir Alt-Alan Olarak Yerel Basın: İzmir Örneği
    Gokcen Basaran Ince Aug 5, 2019