İmaj, Gösteri ve Tüketim Toplumunun Eleştirel Analizi: İmaj Katili

Doç. Dr. Süreyya ÇAKIR
2.062 406

Öz


Gerçeklik ile simgesel biçimleri arasındaki ilişki, tarihsel ve toplumsal nitelikli bir temsil ilişkisidir. Günümüzde dijital teknolojinin yaygınlaşmasıyla birlikte gittikçe artan oranda bu temsil ilişkisinin niteliği değişmiş, geleneksel temsil sistemlerinin yerini reprodüksiyona dayalı, nesnesi ile bağını koparmış temsil sistemleri almaya başlamıştır. Medya tarafından üretilen gerçeklik, temel gerçeklik haline gelmiş; nesnel gerçeklik hakikat zemini olma niteliğini yitirmiştir. Elektronik medya ile bağlantılı olarak gündeme gelen ve sanal olanın lehine gelişen imgesel dönüşüm süreci yansız değildir; küresel nitelikli, tüketim ve gösteri merkezli geç kapitalist kültürün egemen değerleriyle, onun yeniden üretimiyle ilişkilidir. Behiç Ak’ın İmaj Katili adlı oyun metni, yaşanan bu imgesel dönüşüm sürecini, tüketim ve gösteri merkezli bir kültürün dönüşümü ile eleştirel olarak ilişkilendiren bir metindir. Bu çalışmada, imge ve simülasyon sistemlerine yaslanan tüketim çağının İmaj Katili’nde nasıl temsil edildiği üzerinde durulmuştur. Bu noktada, sermaye ve iktidar ilişkilerini içeren, ekonomi-politik vurguya sahip daha geniş bir toplumsal bağlamı dikkate alan eleştirel yaklaşımlara başvurulmuştur.

Anahtar kelimeler


imge ve simülasyon kültürü, gösteri ve tüketim toplumu, eleştirel yaklaşım, teknolojik perspektif, İmaj Katili

Tam metin:

PDF
Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.