"Artık Ben de Bir Yazarım" Milliyet Gazetesi Blog Sayfası ve Blog Yazarlığı

Ar. Gör. Dr. Funda Şenol CANTEK, Ar. Gör. Dr. Le, nt CANTEK
2.729 873

Öz


Blog sistemi, tüm dünyada, anaakım medyanın hegemonyasına karşı, sanal ortamda katılımcılığı, çoksesliliği ve eleştirelliği mümkün kılan bir alternatif medya türü olarak ortaya çıkmıştır. Blog, bireyin iletişim sürecine aktif olarak katılmasını sağlayan, erişimi ve kullanımı kolay bir web hizmetidir. Bu çalışmada, Türkiye'de türünün ilk örneği olan, Milliyet Gazetesi'nin blog hizmeti, blog sisteminin sağladığı açılımlar ve getirdiği yenilikler açısından sorgulanmıştır. Bu amaçla, 44 Milliyet Blog yazarı ile görüşülmüştür. Elde edilen veriler doğrultusunda, Milliyet Blog'un, bir alternatif medya mecrası olarak değil, Milliyet Gazetesi'nin kurumsal kimliğini temsil eden bir kuruluş olarak işlev gördüğü ortaya çıkmıştır. Milliyet Blog yazarlarının da, iletişim sürecine aktif olarak katılmalarına rağmen, hâkim iletişim sistemine alternatif yaratamayan, eleştirellikten uzak, Milliyet yazarlarına dönüştükleri gözlemlenmiştir. Bu saptamalar, iletişim sürecindeki alternatif arayışlarda, teknolojik yeniliklere erişimin tek başına yeterli olmadığını, okurun/yazarın içerik üretiminde de yeni alternatifler geliştirmesi gerektiğini ortaya koymuştur.

Anahtar kelimeler


medya okur-yazarlığı, alternatif medya, blog

Tam metin:

PDF
Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.