Yeni Yerel Kültürel Kimliklerin TV Dizileri Üzerinden Gösterimi: Fırtına

Ar. Gör. Dr. Vildan MAHMUTOĞLU
1.585 342

Öz


Küreselleşme yarattığı kültürel türdeşleşmeyle, yerel kültürel yapılarda dönüşümlere neden olmaktadır. Küreselin yerelde yaptığı değişikliği anlatmak için kullanılan 'küresel-yerellik' sözcüğü ile söylenmek istenen küresel ve yerelin karşılaşması ve bu karşılaşma sonucunda küresel kültürün yerel kültürü kapsamasına ve ortaya çıkan melez kültürel yapılara işaret eder. Küreselleşme, kültürleri ve kimlikleri birbirine benzer hale getirirken o bölgenin özelliğine bağlı olarak farklı adaptasyonlar ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada toplumun içyapısının, birebir olmamakla beraber, TV programlarına yansıdığı varsayımından hareketle Doğu Karadeniz'de yaşanan kültürel kimlik değişimlerinin "Fırtına" isimli dizi üzerinden incelenmesine çalışılmıştır. Çalışmada ortaya çıkan sonuç, küresel kültüre doğru gidişin yerel kültürel kimlikleri de etkilediği yönündedir. Küresel kültür, türdeşleştirici etkisiyle yerel kültürel kimliklerde dönüşümlere yol açmaktadır.

Anahtar kelimeler


küresel-yerellik, yerel kültürel kimlikler, televizyon dizileri

Tam metin:

PDF
Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.