Almanya'da Türk Medyası: Entegrasyon Sorunu Metropol FM ve Radiomultikulti Üzerine Bir Organizasyonel Çalışma

Prof. Dr. Özden CANKAYA, Ar. Gör. H. Serhat GÜNEY, Ar. Gör. Emre KÖKSALAN, Ar. Gör. Vildan MAHMUTOĞLU
1.835 727

Öz


Avrupa Birliği'nin yeniden yapılanması tartışmaları kapsamında günümüzde en önemli meselelerden birisi olarak değerlendirilen göçmenlerin ya da yabancıların kültürel ve sosyal entegrasyonu sorunu, AB sınırları içinde üç milyondan fazla yurttaşı bulunan Türkiye için de büyük bir önem arz etmektedir. Sosyal ve kültürel entegrasyonun çok katmanlı yapısı ve birçok değişken içermesi, bu sorunla ilgili tartışmaların çok boyutlu bir biçimde ele alınması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Diğer taraftan küreselleşen medya ortamında kültürel sınırlılıkların ortadan kalkması Avrupa sınırları içinde potansiyel olarak kültürlerin kaynaşmasını, etkileşim içerisine girmelerini kolaylaştıracak bir durum olarak görülmektedir. Bu noktada tartışmalar kaçınılmaz olarak özellikle sosyal ve kültürel entegrasyonda medyanın rolü üzerinde yoğunlaşmaktadır. Çalışmamız; bu çerçeve içerisinde, Almanya'da yaşayan Türk toplumuna hitap eden bir radyo olan Metropol FM'in ve Radiomultikulti Türkçe Redaksiyonu'nun Türk Toplumu'nun Alman Toplumu'yla ve Avrupa değerleriyle entegrasyonu, siyasal ve toplumsal süreçlere katılımı ve/veya kimlik sorunları gibi meseleler ekseninde, yayıncılık anlayışlarını nasıl organize ettiklerini; radyo yayıncılarının ve programcılarının bu konuları ve sorunları nasıl tanımladıklarını ve anlamlandırdığını ve bu yorumlamalar boyunca geliştirdikleri programcılık anlayışlarını araştırmayı amaçlamaktadır.

Tam metin:

PDF
Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.