Türkiye'de Radyonun Değişen Kültürel İşlevi İstanbul'daki Taksi Şoförleri Üzerine Bir Araştırma

Prof. Dr. Özden CANKAYA, Ar. Gör. Vildan MAHMUTOĞLU, Ar. Gör. Hamdi Serhat GÜNEY
1.300 439

Öz


Bu araştırmanın amacı, radyo dinleme alışkanlıklarından yola çıkarak, dinleyici-programcı etkileşimi ve dinleyicilerin radyo programlarının üretimi sürecindeki konumlarını araştırmaktır. Bir diğer deyişle, "katılım" sorunu bağlamında, amacımız medya sisteminin ticarileşmesi ve deregülasyon sürecinin radyo programlarının yapılarında ve dinleyici profili üzerinde ne tip etkileri olduğunu ortaya çıkarmaktır.

Anahtar kelimeler


radyo dinleyiciliği, ticarileşme, etkileşim

Tam metin:

PDF
Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.