Accepted Submissions

 • NORMALIZING HUMAN-ANIMAL POWER RELATIONS THROUGH MEDIA: ZOO DISCOURSES IN TURKEY
  Sezen Ergin Zengin Aug 5, 2019
 • Bourdieu Sosyolojisi Bağlamında Bir Alt-Alan Olarak Yerel Basın: İzmir Örneği
  Gokcen Basaran Ince Aug 5, 2019
 • Perspectives on Fatherhood and Manhood in New Media: A Narration Analysis of Polish, Turkish and British ‘Daddy Blogs’
  İdil Sayimer, Malgorzata Rabenda Derman Sep 24, 2019
 • Geçmiş ve Gelecek Arasında Yeni Medya Kültürleri ve Dijital Kültür Arkeolojileri
  İLKER ERDOĞAN Sep 25, 2019