Accepted Submissions

 • Bourdieu Sosyolojisi Bağlamında Bir Alt-Alan Olarak Yerel Basın: İzmir Örneği
  Gokcen Basaran Ince Aug 5, 2019
 • Perspectives on Fatherhood and Manhood in New Media: A Narration Analysis of Polish, Turkish and British ‘Daddy Blogs’
  İdil Sayimer , Malgorzata Rabenda Derman Sep 24, 2019
 • Geçmiş ve Gelecek Arasında Yeni Medya Kültürleri ve Dijital Kültür Arkeolojileri
  İLKER ERDOĞAN Sep 25, 2019
 • NORMALIZING HUMAN-ANIMAL POWER RELATIONS THROUGH MEDIA: ZOO DISCOURSES IN TURKEY
  Sezen Ergin Zengin Oct 9, 2019
 • Kiki ve Bouba Etkisi Olarak Bilinen Ses ve Şekil Sembolizmi Teorisinin Pazarlamada Uygulanabilirliği
  NARGIZ ZULFUGAROVA , Cenk Arsun Yüksel Dec 5, 2019
 • Big Data, Artificial Intelligence, and Machine Learning Algorithms: A Descriptive Analysis of the Digital Threats in the Post-truth Era
  Tirse Filibeli Dec 5, 2019
 • Adaptation of Turkish Brands to the Debranding Strategy
  Meftune ÖZBAKIR UMUT Dec 5, 2019
 • MÜŞTERİ ŞİKAYET YÖNETİMİ KALİTESİ BELİRLEYİCİLERİNİN MARKA İMAJI VE MARKA BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  S.SÜREYYA BENGÜL Dec 5, 2019
 • YENİ NESİL KURUMSAL KRİZ NEDENİ OLARAK NEGATİF HALKLA İLİŞKİLER KAVRAMI
  ELGİZ YILMAZ ALTUNTAŞ , Gülay Öztürk Dec 9, 2019
 • ÖZEL ETKİNLİKLER İÇİN GENİŞLETİLMİŞ TÜKETİCİ ODAKLI MARKA DENKLİĞİ MODELİ ÖNERİSİ - EFES PİLSEN BLUES FESTİVALİ ÖRNEĞİ
  Levent Özkoçak Dec 10, 2019
 • Self-Servis Teknolojilerinin Marka Deneyimine ve Müşteri Memnuniyetine Etkileri
  Sena Kılıç , Elif Karaosmanoğlu Dec 11, 2019