Year 2016, Volume , Issue 24, Pages 101 - 118 2016-06-29

Türkiye Sineması’nda Hapsedilmişliğin Güncel Temsilleri: Abluka ve Sarmaşık

Gülsenem GÜN [1]


Hapishane ve daha genel anlamıyla hapsedilmişlik sinemanın en çekici konularından biridir. Filmler izleyicilerine gerçek hayatta gözlemci olarak içine girmenin mümkün olmadığı bir dünyanın kapısını açar ve bu dünyaya dair toplumsal hayal gücünde imgeler yaratır. Diğer yandan hapishane konusu sinemacıya çok katmanlı bir ifade olanağı sağlar; toplumsal baskı ve özgürlüklerin kısıtlanmasına dair çeşitli metaforların yaratılmasına aracılık eder. Tüm bunlara ek olarak Türkiye Sineması’nın hapishane imgesiyle ilgili kendine has güçlü bir ilişkisi vardır. Bu çalışmada öncelikle 1980 sonrası Türkiye Sineması ve hapsedilmişlik konusu ile ilgili genel bir değerlendirme yapılacak, sonrasında 2015 yılının iki önemli filmi Abluka ve Sarmaşık’ta hapsedilmişlik konusunun ele alınış biçimi incelenecektir. Analizlerin sonucunda iktidar tarafından özgürlüğü elinden alınmış bireylerin bununla başa çıkmak için hayallere, düşlere ve bir çeşit delilik haline sığındıkları ve bunun içinde bulunduğumuz dönemin sinema anlayışında da başvurulan bir yol olduğu iddia edilecektir.
Türkiye Sineması, hapishane, hapsedilmişlik, Abluka, Sarmaşık
 • Arslan U. T, Göral S. (16 Ocak 2016). Abluka. Birikim. Erişim 01.03.2016, http://www.birikimdergisi.com/guncel-yazilar/7458/abluka#.V1AcgfmLSM8
 • Bartu Candan A., Özbay C. (haz.) (2014). Yeni İstanbul Çalışmaları, İstanbul: Metis.
 • Bayrak Akyıldız H. (Güz 2009). Tanpınar’da Roman Tekniği Açısından Rüya ve Müzik. Milli Eğitim.
 • Bayraktar S. U., Erkılıç H. (Aralık 2015). Ekümenopolis: Resimli ve Temsili Bir Triyalektik Mekan Okuması Olarak Ekümenopolis. İleti-ş-im. 23, 113-134.
 • Çiftçi A., Göl B. (Kasım 2015). Distopik Karabasan, Emin Alper ile Söyleşi. Altyazı.
 • Daldal A. (Mart 2016). Kaligari’den Hitler’e, Distopyalardan Yeni Türkiye’ye. Birikim.
 • Duncan P. (2006). Film Noir: Films of Trust and Betrayal, Pocket Essentials.
 • Edener E. (Aralık 2015). Denizin Zamansızlığı, Tolga Karaçelik ile röportaj, Altyazı.
 • Emin Alper’le Söyleşi. Türkiye Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı XVII “Sinema ve Zaman”. 7 Mayıs 2016. Kadir Has Üniversitesi, İletişim Fakültesi
 • Fischer S., McGowan M. (1996). From Pappkoffer to Pluralism. Turkish Culture in German Society Today, Oxford: Berghahn Books.
 • Foucault M. (1995). Deliliğin Tarihi. (M. A. Kılıçbay, Çev.). Ankara: İmge.
 • Foucault M. (1992). Hapishanenin Doğuşu : Gözetim Altında Tutmak ve Cezalandırmak, (M. A. Kılıçbay, Çev.), Ankara: İmge.
 • Göktürk D. (2000). Turkish Women on German Streets : Closure and Exposure in Transnational Cinema. M. Konstantarakos (Ed.). Spaces in eurepean cinema içinde. Portland-Exeter: Intellect.
 • Naficy H. (Temmuz 1994). Phobic Spaces and Liminal Panics: Independent Transnational Film Genre. East-West Film Journal. Honolulu: East-West Center, Chicago Press.
 • Naficy H. (2001). An Accented Cinema: Exilic and Diasporic Filmmaking. Princeton: Princeton University Press.
 • Oskay Ç. (31.01.2016). Orhan Pamuk: Can Dündar Tutuklanırken Oturup Romanını Yazamıyorsun. Orhan Pamukla Söyleşi, Radikal. Erişim 10.05.2016, http://www.radikal.com.tr/turkiye/orhan-pamuk-can-dundar-tutuklanirken-oturup-romaniniyazamiyorsun-1502515/
 • Özön N. (1981). Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü. Ankara: TDK Yayınları.
 • Paça Cengiz E. (2016). “Kurul(a)mayan Hikayeler, Anlatıl(a)mayan Geçmişler: Sinemada 12 Eylül”, Türkiye Sinema Araştırmalarında Yeni Yönelimler XII, İstanbul: Bağlam.
 • Par K. (01.10.2015). Abluka’ ile Venedik’ten Ödülle Dönen Emin Alper: Filmin Uğursuz Olduğunu Düşünmeye Başladım, Emin Alper’le Söyleşi. Erişim 07.04.2016, http://t24.com.tr/haber/abluka-ile-venedikten-odulle-donen-eminalper-filmin-ugursuz-oldugunu-dusunmeye-basladim,314903
 • Silver A., Elisabeth M. Ward (ed.). (1992). Film Noir: An Encyclopedic Reference to the American Style. Woodstock, NY : Overlook Press.
 • Sorlin P. (1977) Sociologie du cinéma, ouverture pour l’histoire de demain, Paris: Ed. Aubier-Montaigne.
 • Tanpınar A. H. (ilk basım 1969, 2005) Edebiyat Üzerine Makaleler, Z. Kerman (Haz.). İstanbul : Dergah Yayınları.
 • Yörük, E. ve Yüksel, M. (2015). Gezi Eylemlerinin Toplumsal Dinamikleri. Toplum ve Bilim. 133. 132-165.
Journal Section Articles
Authors

Author: Gülsenem GÜN

Dates

Publication Date : June 29, 2016

Bibtex @ { gsuilet258973, journal = {Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi}, issn = {1305-2411}, eissn = {2548-124X}, address = {}, publisher = {Galatasaray University}, year = {2016}, volume = {}, pages = {101 - 118}, doi = {10.16878/gsuilet.258973}, title = {Türkiye Sineması’nda Hapsedilmişliğin Güncel Temsilleri: Abluka ve Sarmaşık}, key = {cite}, author = {GÜN, Gülsenem} }
APA GÜN, G . (2016). Türkiye Sineması’nda Hapsedilmişliğin Güncel Temsilleri: Abluka ve Sarmaşık. Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi , (24) , 101-118 . DOI: 10.16878/gsuilet.258973
MLA GÜN, G . "Türkiye Sineması’nda Hapsedilmişliğin Güncel Temsilleri: Abluka ve Sarmaşık". Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi (2016 ): 101-118 <http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/en/issue/24432/258973>
Chicago GÜN, G . "Türkiye Sineması’nda Hapsedilmişliğin Güncel Temsilleri: Abluka ve Sarmaşık". Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi (2016 ): 101-118
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye Sineması’nda Hapsedilmişliğin Güncel Temsilleri: Abluka ve Sarmaşık AU - Gülsenem GÜN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.16878/gsuilet.258973 DO - 10.16878/gsuilet.258973 T2 - Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 101 EP - 118 VL - IS - 24 SN - 1305-2411-2548-124X M3 - doi: 10.16878/gsuilet.258973 UR - https://doi.org/10.16878/gsuilet.258973 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi Türkiye Sineması’nda Hapsedilmişliğin Güncel Temsilleri: Abluka ve Sarmaşık %A Gülsenem GÜN %T Türkiye Sineması’nda Hapsedilmişliğin Güncel Temsilleri: Abluka ve Sarmaşık %D 2016 %J Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi %P 1305-2411-2548-124X %V %N 24 %R doi: 10.16878/gsuilet.258973 %U 10.16878/gsuilet.258973
ISNAD GÜN, Gülsenem . "Türkiye Sineması’nda Hapsedilmişliğin Güncel Temsilleri: Abluka ve Sarmaşık". Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi / 24 (June 2016): 101-118 . https://doi.org/10.16878/gsuilet.258973
AMA GÜN G . Türkiye Sineması’nda Hapsedilmişliğin Güncel Temsilleri: Abluka ve Sarmaşık. Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi. 2016; (24): 101-118.
Vancouver GÜN G . Türkiye Sineması’nda Hapsedilmişliğin Güncel Temsilleri: Abluka ve Sarmaşık. Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi. 2016; (24): 118-101.