Yıl 2016, Cilt 0, Sayı 24, Sayfalar 55 - 78 2016-10-27

Sapkın Vizör: Medyada Ölümün ve Ölü Bedenlerin Görsel Temsili ve Suriye İç Savaşı Örneği

Hüseyin KÖSE [1] , Bahar BALCI [2]

955 906

Yaşamın en pasif fiil çekimi olan “ölü beden”in ve haber fotoğraflarındaki kışkırtıcı sunum biçimleriyle birlikte de ölümün mahremiyet eşiği aşılmış, fiziksel anlamda bedenin algılanışı ve içerdiği anlamlar büyük ölçüde değişmiştir. Bir zamanlar matem/yas evinin televizyon ve radyoları, ölüme duyulan saygı gereğince belli bir süre için –ölenin yakınlarının acısını paylaşmak ve gidenin ardında bıraktığı boşluğu taciz etmemek için– hiç açılmazken, günümüzde medyanın ölümü ve ölü bedenlerin mahremiyetini iğdiş edercesine kanlı görüntüler eşliğinde gözlere sokma çabası oldukça manidardır. Acının dramaturjisinin, ajitatif bir kurgu olmadan düşünülemez hale getirilmesi ise, konuyu medyanın sorunlu toplumsal gerçeklik temsilinin odağına taşımayı gerektirmekte kaçınılmaz olarak. Bu çalışmada, ölümün ve ölü bedenin görsel temsili konusu Suriye İç Savaşı’nın 2011-2016 yılları arasında yayımlanan fotoğrafları bağlamında değerlendirilecektir. Çalışmada Roland Barthes’ın göstergebilim yaklaşımı ile içerik analizi yönteminden yararlanılacaktır.
medya, ölüm, mahremiyet, ölü bedenlerin temsili, beden ideolojisi
 • Adorno, T. W. ve Horkheimer, M. (2010). Aydınlanmanın Diyalektiği. (M. Tüzel, Çev.). İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
 • Aktan, İ. (18 Mayıs 2014). Ölünüz, gerisiyle biz meşgul oluruz. Radikal. http://www.radikal.com.tr/radikal2/olunuz-gerisiyle-biz-mesgul-oluruz-1192462/
 • Amery, J. (2015). Suç ve Kefaretin Ötesinde. (C. Ener, Çev.). İstanbul: Metis Yayıncılık.
 • Bauman, Z. (2012). Ölümlülük, Ölümsüzlük ve Diğer Hayat Stratejileri. (N. Demirdöven, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Barthes, R. (1992). Camera Lucida. (R. Akçakaya, Çev.). İstanbul: Altıkırkbeş Yayın.
 • Barthes, R. (1999). Yazı ve Yorum. (T. Yücel, Çev.). İstanbul: Metis Yayıncılık.
 • Benjamin, W. (2012). Pasajlar. (A. Cemal, Çev.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Berger, J. (2015). Bir Fotoğrafı Anlamak. (B. Eyüboğlu, Çev.). İstanbul: Metis Yayıncılık.
 • Canetti, E. (2006). Kitle ve İktidar. (G. Aygen, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Cheviron, N. T. (2014). Televizyon ve İçimizdeki Kutsal. İstanbul: Ekslibris Yayıncılık.
 • Debord, G. (2006). Gösteri Toplumu. (A. Ekmekçi ve O. Taşkent, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Galeano, E. (2008). Biz Hayır Diyoruz. (B. Kale, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları. Gürbilek, N. (2001). Kötü Çocuk Türk. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Harvey, D. (2006). Postmodernliğin Durumu. (S. Savran, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Hobsbawm, E. (2007). Yeni Yüzyılın Eşiğinde. (İ. Yıldız, Çev.). İstanbul: Yordam Kitap.
 • İnceoğlu, Y. ve Çoban, S. (2014). Ötekileştirme Sürecinde Medyanın Yeri. Y.İnceoğlu ve S. Çoban (Ed.), Azınlıklar, Ötekiler ve Medya içinde (50-102). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Kete, N. (2011). Yoksulluk, Mahremiyet ve Ölüm İlişkisini Medya Üzerinden Okumak. H. Köse (Ed.). Medya Mahrem içinde (61-83). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Mestrovic, G. S. (1999). Duyguötesi Toplum. (A. Yılmaz, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Onay, İ. (2013). İslamiyet’ten Önceki Türklerde, Cenaze ve Defin İşlemlerinde Uygulanan Gelenekler ve Bunların Amaçları. International Journal of Social Science, Volume 6, Issue 3, 479-490.
 • Sartori, G. (2006). Görmenin İktidarı. (G. Batuş ve B. Ulukan, Çev.). İstanbul: Karakutu Yayınları.
 • Schmid, W. (2015). Sakin Olmak. Yaşlanırken Kazandıklarımız. (T. Bora, Çev.). İstanbul, İletişim Yayıncılık.
 • Silverman, K. (2006). Görünür Dünyanın Eşiği. (A. Onacak, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Sontag, S. (2004). Başkalarının Acısına Bakmak. (O. Akınhay, Çev.). İstanbul: Agora Kitaplığı.
 • Şahin, H. (2014). Hodri Medya. İstanbul: Ka Kitap.
 • Topuz, H. (2003). Türk Basın Tarihi. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Tosun, G. E. (2007). Çocuklar ve Çocuk Haklarının Medyada Temsili. S. Alankuş (Haz.), Çocuk Odaklı Habercilik içinde (172-195). İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları.
 • Williams, K. (1998). Gerçeklerden Daha Önemli Bir Şeyler: Savaş Haberciliğinde Etik Sorunlar. (N. Türkoğlu, Çev.). Medya ve Gazetecilikte Etik Sorunlar içinde (188-207). A. Belsey ve R. Chadwick (Ed.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Hüseyin KÖSE

Yazar: Bahar BALCI

Bibtex @ { gsuilet258971, journal = {Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi}, issn = {1305-2411}, eissn = {2548-124X}, address = {Galatasaray Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {0}, pages = {55 - 78}, doi = {10.16878/gsuilet.258971}, title = {Sapkın Vizör: Medyada Ölümün ve Ölü Bedenlerin Görsel Temsili ve Suriye İç Savaşı Örneği}, key = {cite}, author = {KÖSE, Hüseyin and BALCI, Bahar} }
APA KÖSE, H , BALCI, B . (2016). Sapkın Vizör: Medyada Ölümün ve Ölü Bedenlerin Görsel Temsili ve Suriye İç Savaşı Örneği. Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi, 0 (24), 55-78. DOI: 10.16878/gsuilet.258971
MLA KÖSE, H , BALCI, B . "Sapkın Vizör: Medyada Ölümün ve Ölü Bedenlerin Görsel Temsili ve Suriye İç Savaşı Örneği". Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi 0 (2016): 55-78 <http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/24432/258971>
Chicago KÖSE, H , BALCI, B . "Sapkın Vizör: Medyada Ölümün ve Ölü Bedenlerin Görsel Temsili ve Suriye İç Savaşı Örneği". Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi 0 (2016): 55-78
RIS TY - JOUR T1 - Sapkın Vizör: Medyada Ölümün ve Ölü Bedenlerin Görsel Temsili ve Suriye İç Savaşı Örneği AU - Hüseyin KÖSE , Bahar BALCI Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.16878/gsuilet.258971 DO - 10.16878/gsuilet.258971 T2 - Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 55 EP - 78 VL - 0 IS - 24 SN - 1305-2411-2548-124X M3 - doi: 10.16878/gsuilet.258971 UR - http://dx.doi.org/10.16878/gsuilet.258971 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi Sapkın Vizör: Medyada Ölümün ve Ölü Bedenlerin Görsel Temsili ve Suriye İç Savaşı Örneği %A Hüseyin KÖSE , Bahar BALCI %T Sapkın Vizör: Medyada Ölümün ve Ölü Bedenlerin Görsel Temsili ve Suriye İç Savaşı Örneği %D 2016 %J Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi %P 1305-2411-2548-124X %V 0 %N 24 %R doi: 10.16878/gsuilet.258971 %U 10.16878/gsuilet.258971
ISNAD KÖSE, Hüseyin , BALCI, Bahar . "Sapkın Vizör: Medyada Ölümün ve Ölü Bedenlerin Görsel Temsili ve Suriye İç Savaşı Örneği". Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi 0 / 24 (Ekim 2016): 55-78. http://dx.doi.org/10.16878/gsuilet.258971