Yıl 2016, Cilt , Sayı 25, Sayfalar 209 - 231 2016-12-30

Referans Grupları ile İletişimin Satın Alma Kararları Üzerine Etkisi: Genç Yetişkinlere Yönelik Bir Araştırma
The Influence of Communication With Reference Groups on Purchase Decisions: A Survey on Young Adults
L’Influence de Communication avec les Groupes de Référence sur les Décisions d’Achat: Une Recherche chez les Jeunes Adultes

Yasemin KARACA [1]

309 1667

Bu çalışma, tüketici davranışlarını etkileyen referans gruplarının, bireyin satın alma kararları üzerinde ne tür bir etkiye sahip olduğunu ortaya çıkarmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, genç yetişkinlerin referans gruplarından etkilenme durumu ve buna bağlı olarak ürünleri satın alma kararları üzerinde durulmuştur. Özellikle, referans grubu olarak nitelendirilen arkadaş grupları ve arkadaş grupları arasındaki iletişimden kaynaklı, ürün satın alma kararlarına odaklanılmaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek için Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerine yönelik bir anket çalışması yapılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre; referans gruplarının, genç yetişkinlerin satın alma kararları üzerinde bilgilendirici ve normatif etkileri bulunduğu ve bu etkilerin kamusal gerekli, özel gerekli, özel lüks, kamusal lüks ürünlerin satın alınması kararlarında değiştiği tespit edilmiştir.

This study has been carried out to identify the nature of the reference group influence which affect consumer behaviour, on purchasing decisions of the individual. It elaborates on the reference groups’ influence among young adults and consequently their product purchase decisions. This study particularly focuses on peer groups described as reference group and product purchase decisions resulting from communication among peer groups. For this purpose, a survey was conducted on the students of the University of Suleyman Demirel. The findings of the survey reveal that there are informational and normative reference group influence on product purchase decisions and these influences vary across public necessity, private necessity, private luxury and public luxury products purchase decisions.

Cet article est réalisé afin d’identifier la nature de l’influence de groupe de référence qui affecte les comportements de consumers, sur les décisions individuelles d’achat. Il élabore plus précisément l’influence des groupes de référence chez les jeunes adultes et par conséquent  leurs décisions d’achat. Cette étude se concentre particulièrement sur les groupes de pairs décrits comme groupe de référence et les décisions d’achat de produits résultant de la communication entre les groupes de pairs. À cette fin, une enquête a été menée sur les étudiants de l’Université de Suleyman Demirel. Les résultats de cet enquête indiquent qu’il y a une certaine influence informative et normative des groupes de référence sur les décisions d’achat et ces influences varient selon les décisions d’achat des nécessités publiques, des nécessité privées et des produits de luxe publiques et privés.

  • Akçakanat, T., Çarıkçı, İ. ve Dulupçu, M. A. (2010). Üniversite Öğrencilerinin Bulundukları İl Merkezine Ekonomik Katkıları ve Harcama Eğilimleri: Isparta 2003–2009 Yılları Örneği. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık, 22, 165-178.
Konular Sosyal ve Beşeri Bilimler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Yasemin KARACA

Bibtex @ { gsuilet283067, journal = {Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi}, issn = {1305-2411}, eissn = {2548-124X}, address = {Galatasaray Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {}, pages = {209 - 231}, doi = {10.16878/gsuilet.283067}, title = {Referans Grupları ile İletişimin Satın Alma Kararları Üzerine Etkisi: Genç Yetişkinlere Yönelik Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {KARACA, Yasemin} }
APA KARACA, Y . (2016). Referans Grupları ile İletişimin Satın Alma Kararları Üzerine Etkisi: Genç Yetişkinlere Yönelik Bir Araştırma. Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi, (25), 209-231. DOI: 10.16878/gsuilet.283067
MLA KARACA, Y . "Referans Grupları ile İletişimin Satın Alma Kararları Üzerine Etkisi: Genç Yetişkinlere Yönelik Bir Araştırma". Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi (2016): 209-231 <http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/26932/283067>
Chicago KARACA, Y . "Referans Grupları ile İletişimin Satın Alma Kararları Üzerine Etkisi: Genç Yetişkinlere Yönelik Bir Araştırma". Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi (2016): 209-231
RIS TY - JOUR T1 - Referans Grupları ile İletişimin Satın Alma Kararları Üzerine Etkisi: Genç Yetişkinlere Yönelik Bir Araştırma AU - Yasemin KARACA Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.16878/gsuilet.283067 DO - 10.16878/gsuilet.283067 T2 - Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 209 EP - 231 VL - IS - 25 SN - 1305-2411-2548-124X M3 - doi: 10.16878/gsuilet.283067 UR - http://dx.doi.org/10.16878/gsuilet.283067 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi Referans Grupları ile İletişimin Satın Alma Kararları Üzerine Etkisi: Genç Yetişkinlere Yönelik Bir Araştırma %A Yasemin KARACA %T Referans Grupları ile İletişimin Satın Alma Kararları Üzerine Etkisi: Genç Yetişkinlere Yönelik Bir Araştırma %D 2016 %J Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi %P 1305-2411-2548-124X %V %N 25 %R doi: 10.16878/gsuilet.283067 %U 10.16878/gsuilet.283067
ISNAD KARACA, Yasemin . "Referans Grupları ile İletişimin Satın Alma Kararları Üzerine Etkisi: Genç Yetişkinlere Yönelik Bir Araştırma". Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi / 25 (Aralık 2017): 209-231. http://dx.doi.org/10.16878/gsuilet.283067