Yıl 2016, Cilt , Sayı 25, Sayfalar 233 - 260 2016-12-30

The Moderation of National Culture Regarding the Effect of Spiritual Leadership on Organizational Commitment and Productivity: A Cross-Cultural Meta-Analysis
La modération de la culture nationale concernant l'influence du leadership spirituel sur l'engagement organisationnel et sur la productivité: Une recherche de méta-analyse transculturelle
Ruhsal Liderliğin Örgütsel Bağlılık ve Verimliliğe Etkisinde Ulusal Kültürün Moderatörlüğü: Kültürler Arası Bir Meta-Analiz Çalışması

Engin KARADAĞ [1]

501 887

In this study, the role of national culture regarding the effect of spiritual leadership on the organizational commitment and productivity was tested through meta-analysis method. Following the literature review, 105 research on this topic has been reached, and 27 of them were included in the meta-analysis. Within the study, a total of 27 research, from 6 countries, with a total sample of 8,011 people were covered. The results of the analysis, which was conducted using random effect model, showed that spiritual leadership has a moderate effect on organizational commitment and productivity. In addition, it has been found that the effect of spiritual leadership on productivity is higher in horizontalindividualistic cultures (e.g. USA) than in vertical-collectivist ones (e.g. Asia). These findings reveal that spiritual leadership is universal and the effect of leaders’ spiritual leadership behaviors in horizontal-individualist cultures on the work efficiency of employees is much more than those in vertical-collectivist ones.

Cette méta-analyse a pour but d’analyser le rôle de la culture nationale sur la relation entre le leadership spirituel et l'engagement organisationnel et la productivité. Dans notre étude, nous avons constaté 105 recherches dont 27 sont inclus à la méta-analyse. Ce travail, réunissant 27 recherches, obtient un groupe d'échantillon de 8011 personnes. Les résultats de cette recherche, faite selon le modèle Rassal, démontre que le leadership spirituel a une influence modérateur sur l'engagement organisationnel et sur la productivité. D'ailleurs, on remarque que l'influence du leadership spirituel sur la productivité dans la culture verticale-collectiviste (comme dans les cultures asiatiques) est plus efficace que son influence dans la culture horizontale-individualiste (comme aux États-Unis). Ces indications mettent en évidence le fait que, malgré l'universalité du leadership spirituel dans les cultures horizontales-individualistes, la spiritualité du leader influence beaucoup plus la productivité que les cultures verticalescollectivistes.

Bu çalışmada ruhsal liderliğinin örgütsel bağlılık ve verimlilik üzerindeki etkisinde ulusal kültürün rolü meta-analiz yöntemiyle test edilmiştir. Yapılan taramada, 27 tanesi meta-analize dâhil edilebilen 105 araştırmaya ulaşılmıştır. Çalışmayla altı ülkeden toplam 27 araştırma bir araya getirilerek 8,011 kişilik örneklem grubu elde edilmiştir. Rassal etki modeli kullanılarak yapılan analiz sonuçları, ruhsal liderliğinin örgütsel bağlılık ve verimliliğe orta düzeyde etkisinin olduğunu göstermiştir. Ayrıca yatay-bireyci (USA gibi) kültürlerde dikey-kolektivist (Asya gibi) kültürle göre ruhsal liderliğin verimliliğe etkisinin daha yüksek olduğu saptanmıştır. Bu bulgular ruhsal liderliğin evrensel olduğunu ve yatay-bireyci kültürlerde liderlerin ruhsal liderlik davranışlarının, çalışanların işteki veriminin dikey-kolektivist kültürlere göre daha çok etkilendiğini ortaya koymaktadır

  • Afsar, B., Badir, Y., & Kiani, U. S. (2016). Linking spiritual leadership and employee pro-environmental behavior: The influence of workplace spirituality,intrinsic motivation, and environmental passion. Journal of Environmental Psychology, 45, 79-88.
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Engin KARADAĞ

Bibtex @ { gsuilet283072, journal = {Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi}, issn = {1305-2411}, eissn = {2548-124X}, address = {Galatasaray Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {}, pages = {233 - 260}, doi = {10.16878/gsuilet.283072}, title = {Ruhsal Liderliğin Örgütsel Bağlılık ve Verimliliğe Etkisinde Ulusal Kültürün Moderatörlüğü: Kültürler Arası Bir Meta-Analiz Çalışması}, key = {cite}, author = {KARADAĞ, Engin} }
APA KARADAĞ, E . (2016). Ruhsal Liderliğin Örgütsel Bağlılık ve Verimliliğe Etkisinde Ulusal Kültürün Moderatörlüğü: Kültürler Arası Bir Meta-Analiz Çalışması. Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi, (25), 233-260. DOI: 10.16878/gsuilet.283072
MLA KARADAĞ, E . "Ruhsal Liderliğin Örgütsel Bağlılık ve Verimliliğe Etkisinde Ulusal Kültürün Moderatörlüğü: Kültürler Arası Bir Meta-Analiz Çalışması". Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi (2016): 233-260 <http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/26932/283072>
Chicago KARADAĞ, E . "Ruhsal Liderliğin Örgütsel Bağlılık ve Verimliliğe Etkisinde Ulusal Kültürün Moderatörlüğü: Kültürler Arası Bir Meta-Analiz Çalışması". Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi (2016): 233-260
RIS TY - JOUR T1 - Ruhsal Liderliğin Örgütsel Bağlılık ve Verimliliğe Etkisinde Ulusal Kültürün Moderatörlüğü: Kültürler Arası Bir Meta-Analiz Çalışması AU - Engin KARADAĞ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.16878/gsuilet.283072 DO - 10.16878/gsuilet.283072 T2 - Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 233 EP - 260 VL - IS - 25 SN - 1305-2411-2548-124X M3 - doi: 10.16878/gsuilet.283072 UR - http://dx.doi.org/10.16878/gsuilet.283072 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi Ruhsal Liderliğin Örgütsel Bağlılık ve Verimliliğe Etkisinde Ulusal Kültürün Moderatörlüğü: Kültürler Arası Bir Meta-Analiz Çalışması %A Engin KARADAĞ %T Ruhsal Liderliğin Örgütsel Bağlılık ve Verimliliğe Etkisinde Ulusal Kültürün Moderatörlüğü: Kültürler Arası Bir Meta-Analiz Çalışması %D 2016 %J Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi %P 1305-2411-2548-124X %V %N 25 %R doi: 10.16878/gsuilet.283072 %U 10.16878/gsuilet.283072
ISNAD KARADAĞ, Engin . "Ruhsal Liderliğin Örgütsel Bağlılık ve Verimliliğe Etkisinde Ulusal Kültürün Moderatörlüğü: Kültürler Arası Bir Meta-Analiz Çalışması". Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi / 25 (Aralık 2017): 233-260. http://dx.doi.org/10.16878/gsuilet.283072