Yıl 2009, Cilt , Sayı 10, Sayfalar 145 - 169 2009-06-01

Values of Consumption Society: A Semiotic Analysis of Press Advertisements
Les valeurs de la société de consommation : une analyse sémiologique des publicités de presse
Tüketim Toplumunun Değerleri: Basın İlanlarının Göstergebilimsel Bir İncelemesi

Ar. Gör. Barış KARA [1]

185 1938

As an extension and result of contemporary capitalism, consumption society continues to increase its efficiency and existence by the effects of globalization. The advertising industry with its products and messages is based on this system. Commercials that can be accepted as an extension, creator or result of consumption society have a very important and key role in order to understand and analyze this structure. Different causes of individuals' orientations towards consumption activities support this structure of consumption society and the nature of advertising messages. The aim of this study is to display the nature and value of consumption society by analyzing print advertisings with the method semiologic. As such we try to analyze implicit meanings of these advertisings and understand secondary aims of contemporary society structures.
La société de consommation en tant que produit et régénératrice du capitalisme de nos jours, continue toujours de conserver son existence et de renforcer de plus en plus notamment parles effets de la globalisation. L'industrie publicitaire s'articule à ce système avec ses produits et ses messages. Issues de la société de consommation, les publicités jouent un rôle crucial dans la déconstruction de cette structure. Les orientations des individus vers les activités de consommation trouvent ses raisons dans cette structure de la société de consommation et dans le contenu des messages publicitaires. Notre objectif dans cette étude, est de mettre au point les valeurs de la société de consommation par le recours à la déconstruction des annonces de la presse à l'aide d'une méthode sémiologique. Nous avons ainsi tenté de dévoiler le contenu de ces messages en même temps que d'analyser les objectifs secondaires de la structure sociale contemporaine.
Günümüz kapitalizminin bir sonucu ve uzantısı olan tüketim toplumu, küreselleşme etkisiyle tüm dünyada varlığını sürdürmeye ve etkinliğini artırmaya devam etmektedir. Bu bağlamda reklam endüstrisi de ürünleri ve mesajları ile bu sisteme eklemlenmektedir. Tüketim toplumunun bir uzantısı, yaratıcısı veya sonucu olarak kabul edilebilecek reklamlar, bu yapının çözümlenmesinde de anahtar rollerden birini oynamaktadır. Kişilerin tüketim eylemine yönelmelerinin değişik sebepleri, tüketim toplumu yapısını ve reklam mesajlarının içeriğini destekler niteliktedir. Bu çalışmada amacımız basın ilanlarının göstergebilimsel bir yöntemle çözümlenmesi ile tüketim toplumunun değerlerini ortaya koymaktır. Bu şekilde gerek reklam mesajlarının örtülü içeriği, gerekse günümüz toplum yapısının ikincil erekleri çözümlenmeye çalışılacaktır.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ar. Gör. Barış KARA

Bibtex @ { gsuilet96480, journal = {Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi}, issn = {1305-2411}, eissn = {2548-124X}, address = {Galatasaray Üniversitesi}, year = {2009}, volume = {}, pages = {145 - 169}, doi = {}, title = {Tüketim Toplumunun Değerleri: Basın İlanlarının Göstergebilimsel Bir İncelemesi}, key = {cite}, author = {KARA, Ar. Gör. Barış} }
APA KARA, A . (2009). Tüketim Toplumunun Değerleri: Basın İlanlarının Göstergebilimsel Bir İncelemesi. Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi, (10), 145-169. Retrieved from http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7369/96480
MLA KARA, A . "Tüketim Toplumunun Değerleri: Basın İlanlarının Göstergebilimsel Bir İncelemesi". Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi (2009): 145-169 <http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7369/96480>
Chicago KARA, A . "Tüketim Toplumunun Değerleri: Basın İlanlarının Göstergebilimsel Bir İncelemesi". Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi (2009): 145-169
RIS TY - JOUR T1 - Tüketim Toplumunun Değerleri: Basın İlanlarının Göstergebilimsel Bir İncelemesi AU - Ar. Gör. Barış KARA Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 145 EP - 169 VL - IS - 10 SN - 1305-2411-2548-124X M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi Tüketim Toplumunun Değerleri: Basın İlanlarının Göstergebilimsel Bir İncelemesi %A Ar. Gör. Barış KARA %T Tüketim Toplumunun Değerleri: Basın İlanlarının Göstergebilimsel Bir İncelemesi %D 2009 %J Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi %P 1305-2411-2548-124X %V %N 10 %R %U
ISNAD KARA, Ar. Gör. Barış . "Tüketim Toplumunun Değerleri: Basın İlanlarının Göstergebilimsel Bir İncelemesi". Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi / 10 (Haziran 2009): 145-169.