Yıl 2013, Cilt 0, Sayı 19, Sayfalar 65 - 84 2014-10-23

Küreselleşmenin İzini Foursquare’de Sürmek

Arş. Gör. Emre Canpolat [1]

348 784

Tracing Globalization On FoursquareAs a result of technological convergence, Foursquare is a new convenient course in terms of globalization arguments. Technically, its working condition depends on “smart phones” and other mobile devices which have access of Internet and GPS services and Foursquare assures for its users both local and global activity. In this study, the relation between Foursquare and globalization is considered taking into accounts of main topics including increasing global interconnectedness, transformation of places, non-places and deterritorialization, depending the diversities of the globalization literature. Foursquare, as a new smart phone application, provides developments on discussions around global interconnectedness, transformation of places, non-places and deterritorialization.

Teknolojik yakınsamanın sonucu olarak ortaya çıkmış Foursquare, küreselleşme tartışmaları açısından oldukça elverişli bir mecradır. Teknik olarak çalışma koşulu, akıllı telefonlar olarak da tanımlanan cep telefonları ve diğer mobil cihazların İnternet ve GPS hizmetlerine erişimine bağlıdır ve kullanıcılarına hem yerel hem de küresel bir etkinlik olanağı sağlar. Bu çalışmada, Foursquare ve küreselleşme tartışmaları arasındaki ilişki, küreselleşme yazınının değindiği konularının zenginliğine koşut olarak, küresel düzeyde artan bağlantılılıklar, mekânın dönüşümü, yer-olmayanlar ve yersiz-yurtsuzlaşma gibi temel tartışma başlıkları göz önünde bulundurularak sürdürülmüştür. Foursquare, yeni bir mobil uygulama olarak, artan küresel bağlantılıkları yansıtır, mekânın dönüşümüne, yerolmayanlar ve yersiz-yurtsuzlaşma tartışmalarına yeni açılımlar sağlar. 

anahtar kelimeler: foursquare, küreselleşme, İnternet, mekân, yerolmayanlar,
yersiz-yurtsuzlaşma

 • APPADURAI Arjun (1990), “Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy”, Theory, Culture&Society, Vol: 7, s. 295-235.
 • AUGÉ Marc (1995), Non-Places, London, Verso Publishing.
 • BARNES Stuart, J. (2003), “Location-Based Services: The State of The Art”, e-Service Journal, Vol: 2 No: 3, s. 59-70.
 • BENJAMIN Walter (2012), Pasajlar, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları.
 • BUCHANAN Ian (1999), “Non-Places: Space in the Age of Supermodernity”, Social Semiotics, Vol: 9 No: 3, s. 393-398.
 • CASTELLS Manuel (2008), Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum, Kültür, Cilt. 1, Çev. Ebru Kılıç, İstanbul, Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • EASTWOOD Nathan (2009), “Marc Augé ‘Non Place’ in the Age of ‘Spaces of Flow’, http://eastwood2009.wordpress.com/2011/08/04/marc-auge-%E2 %80%98non-place%E2%80%99-in-the-age-of-%E2%80%98spaces-offlow%E2%80%99/
 • GAZZARD Alison (2011), “Location, Location, Location: Collecting Space and Place in Mobile Media”, Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies, Vol: 17, No: 4, s. 405-417.
 • GIDDENS Anthony (2012), Modernliğin Sonuçları, Çev. Ersin Kuşdil, İstanbul, Ayrıntı Yayınları.
 • HELD David, MCGREW Anthony, GLODBLATT David ve PERRATON Jonathan (2008), “Küreselleşmeyi Yeniden Düşünmek”, Küresel Dönüşümler içinde, (der.) David Held ve Anthony McGrew, Çev. Mehmet Ali Çelebi, Ankara, Phonix Yayınları, s. 88-96.
 • HARVEY David (1989), The Condition of Postmodernity, Oxford, Blackwell Publishing.
 • HJORTH Larisa (2012), “Relocating the Mobile: A Case Study of Locative
 • Media in Seoul, South Korea”, Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies, (http://con.sagepub.com/content/ early/2012/12/04/1354856512462360.abstract), 1-13.
 • INNIS Harold (2006), İmparatorluk ve İletişim Araçları, Çev. Nurcan Törenli, Ankara, Ütopya Yayınları.
 • JENSEN Klaus Bruhn (2002), A Handbook of Media and Communication
 • Research, London, Routledge. KELLNER Douglas (2002), “Theorizing Globalization”, Sociological Theory, Vol: 20, No: 3, s. 285-305.
 • MODELSKI George (2008), “Küreselleşme”, Küresel Dönüşümler içinde, (der.)
 • David Held ve Anthony McGrew, Çev. Eray Sarıot, Ankara, Phonix Yayınları, s. 75ROBERTSON Roland (1999), Küreselleşme, Çev. Ümit Hüsrev Yolsal, Ankara, Bilim ve Sanat Yayınları.
 • ROSENBERG Justin (2008), “Küreselleşme Kuramının Sorunu”, Küresel
 • Dönüşümler içinde, (der.) David Held ve Anthony McGrew, Çev. Mehmet Ali Çelebi, Ankara, Phonix Yayınları, s. 116-122. SCHOLTE Jan Art (2008), “Küreseşelleşmede ‘Küresel’ Olan Ne?”, Küresel
 • Dönüşümler içinde, (der.) David Held ve Anthony McGrew, Çev. Mehmet Ali Çelebi, Ankara, Phonix Yayınları, s. 107-115. SYNDER Tom (2011), Real-Time Marketing for Foursquare, New York, Alpha Publishing.
 • DE SOUZA E SILVA Adriana (2004), “Mobile Networks and Public Spaces: Bringing Multiuser Environments into the Physical Space”, Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies, Vol: 10, No: 15, s. 15-25.
 • TOMLINSON John (2004), Küreselleşme ve Kültür, Çev. Arzu Eker, İstanbul, Ayrıntı Yayınları.
 • TÖRENLİ Nurcan (2004), Enformasyon Toplumu ve Küreselleşme Sürecinde
 • Türkiye, Ankara, Bilim ve Sanat Yayınları. URRY John (2005), “The Complexities of the Global”, Theory, Culture & Society, Vol: 22, No: 5, 137-176.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Arş. Gör. Emre Canpolat

Bibtex @ { gsuilet96601, journal = {Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi}, issn = {1305-2411}, eissn = {2548-124X}, address = {Galatasaray Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {0}, pages = {65 - 84}, doi = {}, title = {Küreselleşmenin İzini Foursquare’de Sürmek}, key = {cite}, author = {Canpolat, Arş. Gör. Emre} }
APA Canpolat, A . (2014). Küreselleşmenin İzini Foursquare’de Sürmek. Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi, 0 (19), 65-84. Retrieved from http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7379/96601
MLA Canpolat, A . "Küreselleşmenin İzini Foursquare’de Sürmek". Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi 0 (2014): 65-84 <http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7379/96601>
Chicago Canpolat, A . "Küreselleşmenin İzini Foursquare’de Sürmek". Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi 0 (2014): 65-84
RIS TY - JOUR T1 - Küreselleşmenin İzini Foursquare’de Sürmek AU - Arş. Gör. Emre Canpolat Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 65 EP - 84 VL - 0 IS - 19 SN - 1305-2411-2548-124X M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi Küreselleşmenin İzini Foursquare’de Sürmek %A Arş. Gör. Emre Canpolat %T Küreselleşmenin İzini Foursquare’de Sürmek %D 2014 %J Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi %P 1305-2411-2548-124X %V 0 %N 19 %R %U
ISNAD Canpolat, Arş. Gör. Emre . "Küreselleşmenin İzini Foursquare’de Sürmek". Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi 0 / 19 (Ekim 2014): 65-84.