Yıl 2015, Cilt 0, Sayı 22, Sayfalar 31 - 62 2015-06-01

Mücadele Alanı Olarak Parti Gençlik Kolları AKP Gençlik Kolları ve Ülkü Ocakları’nda “Gençlik”

Birol Caymaz [1]

531 1226

Youth branches of political parties as a battle ground: The youth branch of the AKP and youth in the “Nationalist Action Party”; the gray wolves’ households

Bu çalışmada AKP gençlik kolları ve MHP-Ülkü Ocakları’nda yönetim kademesinde yer alan gençlerle yapılan mülakatlardan hareketle gençlerin partili olma süreçleri ve parti alanı içerisindeki özgül konumları Bourdieu’nün alan, aygıt, habitus, sermaye ve illusio kavramları çerçevesinde incelenmektedir. Dolayısıyla, gençlik kolları siyasi parti alanı içerisinde faillerin farklı sermaye birikimleriyle faaliyette bulundukları bir alt alan, özellikle de bir mücadele alanı olarak ele alınmaktadır ve bu doğrultuda gençlik kollarının ana kademeyle ilişkileri, parti içi temsil mekanizmaları ve demokrasi, lider algısı gibi meseleler üzerinden gençlerin siyasette mülksüzleştirilmesi de ele alınmıştır.

anahtar kelimeler: siyasal partilerin gençlik kolları, partili habitusu, militanlık sermayesi, parti içi demokrasi, siyasi sosyalleşme, Pierre Bourdieu. 

 • BARGEL Lucie (2009), Jeunes socialistes jeunes UMP, Paris, Dalloz.
 • BEAUD Stéphane (1996), “L’usage de l’entretien en sciences sociales”, Politix, no:
 • BOURDIEU Pierre (1984), Questions de sociologie, Paris, Ed. De Minuit.
 • BOURDIEU Pierre (1992), Réponses, Paris, Seuil.
 • BOURDIEU Pierre (1995), Pratik Nedenler, İstanbul: Kesit Yayıncılık.
 • BOURDIEU Pierre (1997a), Toplumbilim Sorunları, Çev. Işık Ergüden. İstanbul, Kesit Yayıncılık.
 • BOURDIEU Pierre (1997b), Méditations Pascaliennes, Paris, Seuil.
 • BOURDIEU Pierre (2001), Langage et pouvoir symbolique, Paris, Seuil.
 • BOURDIEU Pierre & WACQUANT Loic J.D. (2003), Düşünümsel Bir Antropoloji
 • İçin Cevaplar, İstanbul, İletişim. BOURDIEU Pierre & CHARTIER Roger (2010), Le sociologue et l’historien,
 • Agone&Raisons d’agir. BOYRAZ Cemil (2009), Gençler Tartışıyor. Siyasete Katılım, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, İstanbul, TÜSES.
 • CAYMAZ Birol (2005), “İstanbul’da Niğdeli Hemşehri Dernekleri”, European
 • Journal of Turkish Studies, mis en ligne le 15 novembre 2005, Consulté le 09 mars 2015. URL :http://ejts.revues.org/410
 • CAYMAZ Birol (2008), “Siyasi partilerin gençlik kolları”, ss. 299-330, içerisinde,
 • YENTÜRK Nurhan (der.), Türkiye’de Gençlik Çalışması ve Politikaları, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. CORCUFF Philippe (2008), Siyasetin Büyük Düşünürleri, İstanbul, Versus.
 • ÇEĞİN Güney & ÜNSALDI Levent (2014), “Bourdieu’nün Şerhleri Üzerinden
 • “Temsiliyet Simyası””, Cogito, 76, ss. 89-105. DOĞAN Sevinç (2014), AKP’nin Kentsel Çeperlerde Örgütlenme Dinamikleri:
 • Sanayi Mahallesi Örneği, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, YTÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü. ERDOĞAN Emre (2003), “Sosyal sermaye, güven ve Türk gençliği”, http://www. urbanhobbit.net/PDF/Sosyal%20Sermaye_emre%20erdogan.pdf
 • GAXIE Daniel (1978), Le cens caché, Paris, Seuil.
 • GÖKÇE Ali Fuat (2013), Siyasal Partilerde Lider ve Yönetim Değişimleri, Ada Kitabevi.
 • KALAYCIOĞLU Ersin (2014), “Neo-Hamidyenlik Çapulculuğa Karşı: Gezi Parkı’nın
 • Gösterdikleri”, içerisinde, Suriçinde Bir Yaşam. Toktamış Ateş’e Armağan, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. KAYA Asil (2010), Türk Siyasi Tarihinde CHP’nin Gençlik Kolları, Dokuz Eylül
 • Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Master Tezi. KÖMÜRCÜ Derya (2014), “Partili olmak: Cumhuriyet Halk Partisinde Genç
 • Üyelerin Siyasal Toplumsallaşma Süreçleri”, Alternatif Politika, Eylül, C. 2, Sayı: 2, ss. 277-299. MATONTİ Frederique & POUPEAU Franck (2004/5), “Le capital militant. Essai de définition”, Actes de la recherche en sciences sociales, no: 155, ss. 4-11.
 • MAYER Nonna (2010), Sociologie des comportements politiques. Paris, Armand Colin.
 • MICHELS Robert (2008), “Demokrasi ve Oligarşinin Tunç Kanunu”, Çev: Toker
 • Dereli, Çalışma ve Toplum. MİCHON Sebastian (2009/2), “Devenir professionel de la politique. Militan et collaborateur politique”, Agora débats/jeunesses, No: 52, ss. 123-124.
 • TUİK (2013), “İstatistiklerde Gençlik 2012”, haber bülteni. (http://www.tuik.gov. tr/PreHaberBultenleri.do?id=13509, (17-01-2015 tarihinde ziyaret edildi.)
 • TURAN İlter (2011), “Türk Siyasi Partilerinde Lider Oligarşisi: Evrimi,
 • Kurumsallaşması ve Sonuçları”, İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, No: 45, Ekim, ss. 1-21. UYSAL Ayşen & TOPAK Oğuz (2010), Particiler. Türkiye’de Partiler ve Sosyal
 • Ağların İnşası, İletişim Yayınları, İstanbul. WEBER Max (1971), Economie et societe, Paris, Plon.
 • YILMAZ Volkan & OY Burcu (2014), Türkiye’de Gençler ve Siyasal Katılım,
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi, Şebeke Gençlik Katılım Projesi Kitapları, No: 5.
Birincil Dil en
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Birol Caymaz

Bibtex
APA Caymaz, B . (). . , 0 (22), 31-62. DOI: 10.16878/gsuilet.96687
MLA Caymaz, B . "". 0 (): 31-62 <http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7385/96687>
Chicago Caymaz, B . "". 0 (): 31-62
RIS TY - JOUR T1 - AU - Birol Caymaz Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.16878/gsuilet.96687 DO - 10.16878/gsuilet.96687 T2 - Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 31 EP - 62 VL - 0 IS - 22 SN - 1305-2411-2548-124X M3 - doi: 10.16878/gsuilet.96687 UR - http://dx.doi.org/10.16878/gsuilet.96687 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi %A Birol Caymaz %T %D 2015 %J Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi %P 1305-2411-2548-124X %V 0 %N 22 %R doi: 10.16878/gsuilet.96687 %U 10.16878/gsuilet.96687
ISNAD Caymaz, Birol . "Mücadele Alanı Olarak Parti Gençlik Kolları AKP Gençlik Kolları ve Ülkü Ocakları’nda “Gençlik”". Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi 0 / 22 (Haziran 2015): 31-62. http://dx.doi.org/10.16878/gsuilet.96687