Yıl 2015, Cilt 0, Sayı 22, Sayfalar 63 - 81 2015-06-01

Alternatif Bir Haber Dergisi Olarak (Post) Express

Emre Keten [1] , Umur Bedir [2]

356 1414

(Post) Express as an alternative news magazine
Bu çalışmada haber dergisi (post) Express’in, yayın hayatını sürdürdüğü 20 sene boyunca, hangi yönleriyle ve nasıl bir alternatif yayıncılık faaliyeti ortaya koyduğu incelenmiştir. Bu bağlamda Express dergisinin mali ve idari yapısı ve içerik üretim mantığı, dergiyi ortaya çıkaran 80 ve 90’lı yıllarda medyanın ve özel olarak haber dergiciliğinin durumuna ilişkin tarihsel arka plan da göz önünde bulundurularak ve dergi kurucularıyla yapılan kişisel görüşmelerin bulgularından faydalanılarak incelenmiştir. Araştırma sonucunda, alternatif bir mecra olarak Express dergisinin mali açıdan bağımsız olduğu, dostluk temeline dayanan, yatay ve katılıma izin veren bir örgütlenme biçimini benimsediği ve ana akım medyadan dışlanan toplumsal kesimleri de içine alan kapsayıcı bir temsil rejimine sahip olduğu ortaya konulmuştur.
 • ADAKLI G. (2006), Türkiye’de Medya Endüstrisi: Neoliberalizm Çağında
 • Mülkiyet ve Kontrol İlişkileri, Ankara: Ütopya Yayınları. ADAKLI G. (2010), “Gazetecilik Etiğini Belirleyen Yapısal Unsurlar: Medya ve Kontrol Sorunu”, Televizyon Haberciliğinde Etik, Bülent Çaplı ve Hakan Tuncel
 • (Ed.), Ankara: Fersa Matbaacılık, s. 61-96. AKDAĞ E. (2004), “Darbe İle Başladı, Değişimle Noktalandı”, Aksiyon, www. aksiyon.com.tr/aksiyon/haber-9186-26-darbe-ile-basladi-degisimle-noktalandi. html, Erişim Tarihi: 22.09.2013.
 • ATTON C. (2002), Alternative Media, Londra: Sage Pub.
 • BAILEY O.G. CAMMAERTS, B. CARPENTIER, N. (2008), Understanding
 • Alternative Media, Maidenhead: Open University Press. BULUNMAZ B. (2011), “Holdingleşme Ekseninde Türk Medyasında Tekelleşme
 • Sorunu” Öneri Dergisi, Sayı: 36, s. 237-246. CEYHAN Ç. (2013), “Alternatif Değil Anarşist: Ahali Gazetesi ve Haber Odasında
 • Etnografi”, Sahanın Sesleri: İletişim Araştırmalarında Etnografik Yöntem, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları. DOĞANAY Ü. (2003), Demokratik Usuller Üzerine Yeniden Düşünmek,
 • Ankara: İmge Kitabevi Yayınları. DOWNING J.D.H. (1984), Radical Media: The Political Experience of
 • Alternative Communication, Boston: South End Press. ERYILMAZ T. (2002), “Haber Dergiciliği: ‘Bir Tür Hatırlıyorum’ Yazısı”, Birikim, Sayı: 151-152, s. 211-214.
 • GÖKTÜRK Y. (2014), “Odak Ayarı”, Bir+Bir, http://birdirbir.org/odak-ayari/#sthash. kdbWiym4.P7euugoI.dpuf , Erişim Tarihi: 26.12.2014.
 • KALYONCU C.A. (2004), Haber Dergiciliği Akis İle Başlıyor, Aksiyon, http:// www.aksiyon.com.tr/aksiyon/haber-9183-26-haber-dergiciligi-akis-ile-basliyor. html, Erişim Tarihi: 20.09.2013.
 • KOCABAŞOĞLU U. (1984), “Cumhuriyet Dergiciliğine Genel Bir Bakış”,
 • Türkiye’de Dergiler Ansiklopediler, İstanbul: Gelişim Yayınları. MUTLU E. (1998), İletişim Sözlüğü, Ankara: Ark Yayınları.
 • OKTAY S. (2009), 12 Eylül Sonrası Solun Teorik Kurgusu İçerisinde Yeni
 • Gündem Dergisinin Yeri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. ÖNDEROĞLU E. (2010) Gazeteci Aktan'a Hapis, Express'e Para Cezası, Bianet, http://www.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/122521-gazeteci-aktana-hapis- expresse-para-cezasi, (Erişim Tarihi: 15 Aralık 2014).
 • ÖZGEN M. (2011), «1980 Sonrası Türk Medyasında Gelişmeler ve Magazin- leşme Olgusu», http://www.siyasaliletisim.org/dr-bahadr-kaleaas/prof-dr-murat- oezgen/221, Erişim Tarihi: 17 Aralık 2014.
 • SÖZERİ C. (2007), Türkiye’de “Bağımsız Haber Dergiciliğinin Ekonomik Sorunları:
 • Nokta Dergisi Örneği”, İleti-ş-im, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Akademik Dergisi, Sayı: 7, s. 103-128. SUİÇMEZ M. (2009), Dergi Haberciliği ve Nokta Dergisi, Yayımlanmamış
 • Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. ŞAHİN H. (1984), “Haftalık Haber Dergileri”, Türkiye’de Dergiler Ansiklopediler,
 • İstanbul: Gelişim Yayınları. TOPRAK Z. (1984), “Fikir Dergiciliğinin Yüz Yılı”, Türkiye’de Dergiler
 • Ansiklopediler, İstanbul: Gelişim Yayınları. TOPUZ H. (2014), II. Mahmut’tan Holdinglere Türk Basın Tarihi, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • YAPAR-GÖNENÇ A. (2008), “Türkiye’de Dergiciliğin Tarihsel Gelişimi”, İstanbul
 • Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı:29, ss. 63-78. YAYLAGÜL L. (2009), Kitle İletişim Kuramları: Egemen ve Eleştirel
 • Yaklaşımlar, Ankara: Dipnot Yayınları. YILDIRIM Y. (2013), Sosyal Forum’dan Öfkelilere, İstanbul: İletişim Yayınları. Süreli Yayınlar Express, Sayı: 103, 2010a Express, Sayı: 112, 2010b Görüşmeler
 • Yücel Göktürk, Aralık 2013 Ragıp Duran, Şubat 2015 Merve Erol, Mart 2015
Birincil Dil en
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Emre Keten

Yazar: Umur Bedir

Bibtex
APA Keten, E , Bedir, U . (). . , 0 (22), 63-81. DOI: 10.16878/gsuilet.96700
MLA Keten, E , Bedir, U . "". 0 (): 63-81 <http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7385/96700>
Chicago Keten, E , Bedir, U . "". 0 (): 63-81
RIS TY - JOUR T1 - AU - Emre Keten , Umur Bedir Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.16878/gsuilet.96700 DO - 10.16878/gsuilet.96700 T2 - Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 63 EP - 81 VL - 0 IS - 22 SN - 1305-2411-2548-124X M3 - doi: 10.16878/gsuilet.96700 UR - http://dx.doi.org/10.16878/gsuilet.96700 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi %A Emre Keten , Umur Bedir %T %D 2015 %J Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi %P 1305-2411-2548-124X %V 0 %N 22 %R doi: 10.16878/gsuilet.96700 %U 10.16878/gsuilet.96700
ISNAD Keten, Emre , Bedir, Umur . "Alternatif Bir Haber Dergisi Olarak (Post) Express". Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi 0 / 22 (Haziran 2015): 63-81. http://dx.doi.org/10.16878/gsuilet.96700