Yıl 2015, Cilt 0, Sayı 22, Sayfalar 119 - 140 2015-07-27

Bir Anne-Oğul Mücadelesi: Kevin Hakkında Konuşmalıyız Filminin Analizi

Bermal Aydın [1] , Filiz Bilgin Ülken [2]

875 6345

The Mother and Son Struggle: The Analysis of “We Need To Talk About Kevin”

Ana akım filmler ataerkil yapıyı ve onun egemen normlarını yeniden üretirler. Ancak nadiren de olsa hegemonik cinsiyet kalıplarının dışında yer alan ya da en azından tarafsız bir duruş sergileyen filmler de vardır. Bu çalışmanın konusu olan ve Lionel Shriver’ın aynı adlı romanından beyazperdeye uyarlanan Kevin Hakkında Konuşmalıyız (We Need to Talk About Kevin, Lynne Ramsay, 2011) adlı film, toplumsal cinsiyet rolleri ve kadın ile erkeğe yüklenen görevlerle ilgili sorular sormaktadır. Bunu yaparken ise film, hiçbir fikri empoze etmeye çalışmaz veya bir suçlu ilan etmez. Bu çalışmanın temel amacı ve sorunsalı, filmin, modern toplumda neredeyse kutsal değerler atfedilen aile, annelik, anne-çocuk ilişkisi gibi meseleleri ele alış biçimiyle, ana akım filmlerden nasıl ayrı durduğunu göstermektir. Filmdeki saklı anlamlar göstergebilimsel analiz yönteminden yararlanılarak ortaya çıkarılmaya çalışılmaktadır.

anahtar kelimeler: Toplumsal cinsiyet, aile, kadınlık, annelik, anne-çocuk ilişkisi 

 • AKŞİT VURAL Elif E. (2013), “Annelik, Feminizm, Tarih”, Doğu Batı, Sayı: 64
 • (Şubat, Mart, Nisan), Ankara, Doğu Batı Yayınları, ss. 181-200. AKVARDAR Yıldız, ÇALAK Erdoğan, ETANER Ulviye, HÜROL Cem, SUNAT Haluk, TÜKEL Raşit, ÜÇOK Alp ve YÜCEL Başak (2010), Psikanalitik Kurama
 • Giriş, İstanbul, Bağlam Yayınları. ARPACI Murat (2013), “Modernitenin Eşiğinde Toplumsal Cinsiyet Rejimi:
 • Pastoral İktidar, Beden Politikaları ve Evlilik”, Doğu Batı, Sayı: 63 (Kasım, Aralık, Ocak 2012-13), Ankara, Doğu Batı Yayınları, ss.131-146.
 • BAKIR Burak (2008), Sinema ve Psikanaliz, İstanbul, Hayalet Kitap.
 • BAYHAN Vehbi (2013), “Beden Sosyolojisi ve Toplumsal Cinsiyet”, Doğu Batı,
 • Sayı: 63 (Kasım, Aralık, Ocak 2012-13), Ankara, Doğu Batı Yayınları, ss.147-164.
 • BUTLER Judith (2010), Cinsiyet Belası, Çev. Başak Ertür, İstanbul, Metis Yayınları.
 • ÇELER Zafer (2013), “Annenin Serüveni: Kadının Anne Olarak Toplumsal
 • Kurgulanışı”, Doğu Batı, Sayı: 63 (Kasım, Aralık, Ocak 2012-13), Ankara, Doğu Batı Yayınları, ss.165-181.
 • DEBORD Guy (2012), Gösteri Toplumu, Çev. Ayşen Ekmekçi ve Okşan Taşkent,
 • İstanbul, Ayrıntı Yayınları. ERDEM Nilüfer (2011), “İlk Sahne: Gerçek mi Düşlem mi?”, Doğu Batı, Sayı: 56
 • (Şubat, Mart, Nisan), Ankara, Doğu Batı Yayınları, ss. 115-125. FREUD Sigmund (1998), Rüyaların Yorumu I, Çev. Selçuk Budak, Ankara, Öteki Yayınevi.
 • FREUD Sigmund (2002), Totem ve Tabu, Çev. K. Sahir Sel, İstanbul, Sosyal Yayınlar.
 • GREEN André (2004), Hadım Edilme Kompleksi, Çev. Levent Kayaalp, İstanbul, Metis Yayınları.
 • HABİP Bella (2007), Psikanalizin İçinden, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları.
 • KABADAYI Lale (2014), Film Eleştirisi, İstanbul, Ayrıntı Yayınları.
 • KRISTEVA Julia (2004), Korkunun Güçleri, İğrençlik Üzerine Deneme, Çev.
 • Nilgün Tutal, İstanbul, Ayrıntı Yayınları. MULVEY Laura (t.y.), “Visual Pleasure and Narrative Cinema”, https://www. amherst.edu/system/files/media/1021/Laura%20Mulvey,%20Visual%20 Pleasure.pdf
 • PORTER Marie (2010), “Focus on Mothering”, Hecate, Sayı: 36, Santa Lucia, Hecate Press, ss. 5-16.
 • RYAN Michael ve LENOS Melissa (2012), Film Çözümlemesine Giriş, Çev.
 • Emrah Suat Onat, Ankara, De ki Basım Yayım. TUTAL CHEVIRON Nilgün (2010), “Cadılar da Sevimli Olabilir”, Kadın ve Bedeni,
 • Der. Yasemin İnceoğlu, Altan Kar, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, ss. 93-129. TUTAL Nilgün (2011), “Bu Epigraflı Bir Yazı Olacak”, Doğu Batı, Sayı: 56 (Şubat, Mart, Nisan), Ankara, Doğu Batı Yayınları, ss. 217-237.
Birincil Dil en
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Bermal Aydın

Yazar: Filiz Bilgin Ülken

Bibtex
APA Aydın, B , Bilgin Ülken, F . (). . , 0 (22), 119-140. DOI: 10.16878/gsuilet.96704
MLA Aydın, B , Bilgin Ülken, F . "". 0 (): 119-140 <http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7385/96704>
Chicago Aydın, B , Bilgin Ülken, F . "". 0 (): 119-140
RIS TY - JOUR T1 - AU - Bermal Aydın , Filiz Bilgin Ülken Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.16878/gsuilet.96704 DO - 10.16878/gsuilet.96704 T2 - Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 119 EP - 140 VL - 0 IS - 22 SN - 1305-2411-2548-124X M3 - doi: 10.16878/gsuilet.96704 UR - http://dx.doi.org/10.16878/gsuilet.96704 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi %A Bermal Aydın , Filiz Bilgin Ülken %T %D 2015 %J Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi %P 1305-2411-2548-124X %V 0 %N 22 %R doi: 10.16878/gsuilet.96704 %U 10.16878/gsuilet.96704
ISNAD Aydın, Bermal , Bilgin Ülken, Filiz . "Bir Anne-Oğul Mücadelesi: Kevin Hakkında Konuşmalıyız Filminin Analizi". Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi 0 / 22 (Temmuz 2015): 119-140. http://dx.doi.org/10.16878/gsuilet.96704