Dergi Bölüm Filtresi
Makale Türü Filtresi
Konu Filtresi
 1. New Trends in The Representation of Women in Contemporary Media Culture: A Critical Analysis of Three Women Empowering Advertising Campaigns (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/24432/258974)
 2. Türk Kadını Dergisinde (1966-1974) Kadın Hakları Hakkındaki İki Argüman (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/33626/373246)
 3. Türk Oksidentalizmi ve Türk Medyasında Batılı Kadınların Temsili (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/30011/324193)
 4. Kadın Yöneticilere İlişkin Sosyal Temsiller: Bankacılık Sektörüne Yönelik Bir İnceleme (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7364/96429)
 5. Fantasy Asks: Where the Reality Ends? (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7385/96693)
 6. Gizli Hikâyelerin Örtüsünü Kaldırmak: Türkiye’de Muhafazakâr Kadın Blogları (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/30011/324191)
 7. Televizyon Reklamlarında Çocuğa İlişkin Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Sunumu (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7373/96533)
 8. « Belles de sport » : représentation des femmes dans les pages sportives des quotidiens turcs (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7381/96639)
 9. Gözlemlerden Eylemlere: Türkiye'de Cinsiyetçi Olmayan Bir Medyaya Doğru... (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7369/96475)
 10. İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Farkındalığı ve Cinsiyetçi Şiddetle İlgili Görüşleri (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7379/96600)
 11. Imagining the Periphery: The Construction of Orientalist Discourse in Turkish Airlines Advertisements (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/24432/258975)
 12. Yeni Güzellik İkonları: İnsan Bedeninin Özgürlüğü mü, Mahkûmiyeti mi? (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7369/96474)
 13. Belgesel Sinema Aracılığıyla Kadın Emeğinin Görünür Kılınması: Külkedisi Değiliz! (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/30011/324850)
 14. Türkiye’de Kadınların Politik Yaşama Katılımı (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7362/96414)
 15. Türkiye Sineması’nda Hapsedilmişliğin Güncel Temsilleri: Abluka ve Sarmaşık (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/24432/258973)
 16. Televizyon Sağlık Programlarında İdeolojik Söylemler (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7383/96656)
 17. Gıda Reklamlarının İddia Ettikleri: Dergi Reklamları Üzerine Bir İnceleme (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/24432/258977)
 18. 1914 Yılında Yayınlanan Kadın Gazetelerinden ‘Kadınlık’a Göre Kadın (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/27119/285312)
 19. Türk Medyasında Yabancı Kadın Temsilleri: Ulusal Gazetelerin Bölgesel Ekleri ve Antalya’daki Yerel Gazeteler Üzerine Bir Çalışma (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7366/96447)
 20. Etnik Pazarlama ve Etnik Reklamcılık (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7368/96466)