Dergi Bölüm Filtresi
Makale Türü Filtresi
Konu Filtresi
 1. Imagining the Periphery: The Construction of Orientalist Discourse in Turkish Airlines Advertisements (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/24432/258975)
 2. The Historiography of Public Relations in Turkish Public Relations Books (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/27119/285317)
 3. Hyperlinking: External Hyperlink Utilization of Turkish Political Parties' Websites (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7371/96509)
 4. Türk Oksidentalizmi ve Türk Medyasında Batılı Kadınların Temsili (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/30011/324193)
 5. New Trends in The Representation of Women in Contemporary Media Culture: A Critical Analysis of Three Women Empowering Advertising Campaigns (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/24432/258974)
 6. Türk Kadını Dergisinde (1966-1974) Kadın Hakları Hakkındaki İki Argüman (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/33626/373246)
 7. Kadın Yöneticilere İlişkin Sosyal Temsiller: Bankacılık Sektörüne Yönelik Bir İnceleme (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7364/96429)
 8. Türk Medyasında Yabancı Kadın Temsilleri: Ulusal Gazetelerin Bölgesel Ekleri ve Antalya’daki Yerel Gazeteler Üzerine Bir Çalışma (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7366/96447)
 9. Fantasy Asks: Where the Reality Ends? (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7385/96693)
 10. Gizli Hikâyelerin Örtüsünü Kaldırmak: Türkiye’de Muhafazakâr Kadın Blogları (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/30011/324191)
 11. Televizyon Reklamlarında Çocuğa İlişkin Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Sunumu (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7373/96533)
 12. Avrupa Birliği Görsel-İşitsel Gözlemevi’nin Türkiye Film Endüstrisi Raporu Üzerine (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/27119/285321)
 13. « Belles de sport » : représentation des femmes dans les pages sportives des quotidiens turcs (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7381/96639)
 14. Gözlemlerden Eylemlere: Türkiye'de Cinsiyetçi Olmayan Bir Medyaya Doğru... (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7369/96475)
 15. İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Farkındalığı ve Cinsiyetçi Şiddetle İlgili Görüşleri (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7379/96600)
 16. Belgesel Sinema Aracılığıyla Kadın Emeğinin Görünür Kılınması: Külkedisi Değiliz! (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/30011/324850)
 17. Türkiye’de Kadınların Politik Yaşama Katılımı (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7362/96414)
 18. Yeni Güzellik İkonları: İnsan Bedeninin Özgürlüğü mü, Mahkûmiyeti mi? (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7369/96474)
 19. Televizyon Sağlık Programlarında İdeolojik Söylemler (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7383/96656)
 20. Türkiye Sineması’nda Hapsedilmişliğin Güncel Temsilleri: Abluka ve Sarmaşık (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/24432/258973)