Dergi Bölüm Filtresi
Makale Türü Filtresi
Konu Filtresi
 1. Uzman Görüşleri Bağlamında Haber Üretiminde Otomatikleşme: Robot Gazetecilik (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/33626/373242)
 2. Kitap Eleştirisi (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7369/96482)
 3. Hyperlinking: External Hyperlink Utilization of Turkish Political Parties' Websites (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7371/96509)
 4. Kitlesel Gözetime Karşı Kolektif Bir Üretim Biçimi Olarak Sızıntı Gazeteciliği (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/26932/283065)
 5. A Survey Conducted on the Janitors (Caretakers) of Anadolu University in Terms of the Cultivating Role of Television (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7373/96534)
 6. Hermetik Yaşam Döngüsünün Kuruluşu: Sanayi-Sonrası Yaşam Biçimleri, Tüketim Örüntüleri ve Kentle Steril Temas Yordamları (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7382/96640)
 7. E-Reklamcılıkta Tüketici Bilgisinin Kullanılmasının Etik Sorgulanması (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7364/96432)
 8. Gözlemlerden Eylemlere: Türkiye'de Cinsiyetçi Olmayan Bir Medyaya Doğru... (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7369/96475)
 9. Introducing Two New Terms into the Literature of Hate Speech: “Hate Discourse” and “Hate Speech Act” Application of “speech act theory” into hate speech studies in the era of Web 2.0 (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7380/96605)
 10. The Disaster Movie and its Implications for Genre Theory (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7371/96506)
 11. Türk Basınında İran Nükleer Krizi'nin Sunumu: Haberlerin Çerçevelenmesi (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7373/96529)
 12. Facebook Kullanıcılarının Arkadaşlıktan Çıkarma Kararı Üzerine Bir İnceleme (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/30011/324207)
 13. Tüketim Temelli Hayat Tarzları ve Gösteri Mekânı Olarak Kentler (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7382/96644)
 14. Tüketimin Küreselleşmesi ve Tüketim Tapınakları: Postmodern Panayır Yerlerinde Alışveriş (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7365/96437)
 15. Sağlık Hakkı ve Medya: “Sağlıkta Dönüşüm Programı”nın Medyada Yansımaları (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7383/96663)
 16. İnternet Ekonomisinde Basın İşletmelerinin E-İş Modelleri (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7373/96528)
 17. Anayasa Yazım Sürecine LGBT Müdahilliğinin Merkez Medyadaki Görünümü (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7361/96405)
 18. Sosyal Medyanın Bilgi Edinme ve Kişisel Gelişim Sürecine Katkısı ve Lise Öğrencileri Üzerine Bir Alan Çalışması (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7384/96678)
 19. Parti İçi Demokrasi ve Siyasal İletişime Katkıları (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7366/96451)
 20. Türk Medyasında Yabancı Kadın Temsilleri: Ulusal Gazetelerin Bölgesel Ekleri ve Antalya’daki Yerel Gazeteler Üzerine Bir Çalışma (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7366/96447)
  • 1 (current)