1. Lost and Found Virginity: A Critical Look to the “Reappearing Hymen” in Consumer Culture (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/27119/285315)
 2. Digital Culture, New Media and The Transformation of Collective Memory (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7384/96673)
 3. Classe, conscience et culture : La dialectique du sujet-objet et la problématique de la réception dans l’oeuvre de Lucien Goldmann (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/24432/258970)
 4. New Trends in The Representation of Women in Contemporary Media Culture: A Critical Analysis of Three Women Empowering Advertising Campaigns (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/24432/258974)
 5. Yeni Yerel Kültürel Kimliklerin TV Dizileri Üzerinden Gösterimi: Fırtına (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7372/96521)
 6. Reklamın Toplumsal Değer Yapılanmasına Etkisi (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7376/96568)
 7. Body on the Border: Hannibal or the Popularity of Chopping up on TV (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7385/96694)
 8. Almanya'da Türk Medyası: Entegrasyon Sorunu Metropol FM ve Radiomultikulti Üzerine Bir Organizasyonel Çalışma (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7376/96563)
 9. Elusive Citizenship: Media, Minorities and Freedom of Communication in Turkey in the Last Decade (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7379/96602)
 10. Oyun İncelemelerinde Ludoloji - Narratoloji Tartışması ve Alternatif Kuramsal Arayışlar (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/33626/373236)
 11. Afrika’da Sinema Serüveni ve Cinéma Beur Akımı (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7377/96579)
 12. İstanbul'da Kent Turizminin Yeni Biçimleri (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7370/96495)
 13. Dramın Ardındaki Emek: Dizi Sektöründe Reyting Sistemi, Çalışma Koşulları ve Sendikalaşma Faaliyetleri (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/24432/258972)
 14. Kitap Eleştirisi (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7373/96537)
 15. Imagining the Periphery: The Construction of Orientalist Discourse in Turkish Airlines Advertisements (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/24432/258975)
 16. Hollanda'da Türkçe Yerel Radyolar: Topluluk İletişimi mi, Etnik Pazar mı? (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7374/96541)
 17. Halkın Bulmacaları: Kare Bulmacalar ve Bilgi Politikaları (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7385/96695)
 18. Sovyet Propaganda Animasyonlarında Batı ve Batılı İmgesi (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7379/96599)
 19. Uluslararası Enformasyon Akışı: Kavramsal Bir Çözümleme (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7370/96490)
 20. Profesyonel Haber Medyasında Yurttaş Katılımı: CNN Türk - Haberim Örneğinde Katılımcı Gazeteciliğin Sınırları (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7365/96439)