1. Oyun İncelemelerinde Ludoloji - Narratoloji Tartışması ve Alternatif Kuramsal Arayışlar (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/33626/373236)
 2. Sunuş (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7363/96417)
 3. Dergi Künyesi (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7376/96560)
 4. Kültür, Turizm ve Şehir: İstanbul'un Yeni Bir Kentsel İmaj Arayışı (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7363/96423)
 5. "Neoliberal Estetik"ten "Habitus"a Bourdieu ve Popüler Kültür (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7369/96477)
 6. Dergi Künyesi (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7377/96571)
 7. Alış-Veriş-Tüketim Mabetleri: Sosyoekonomik Açıdan Mekân Tüketiminde Türkiye Örneği (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7382/96645)
 8. Küreselleşen Kentte Oyuncak: İstanbul’da Bölgesel Bir Oyuncakçı Kümelenmesi Üzerine (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7382/96647)
 9. Türkiye’deki Kahve ve Mutfak Kültürünün Dönüşümü Üzerinden Küreselleşme Sürecinde Küresel ve Yerel Kültürün Etkileşim ve Eklemlenişi (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7382/96648)
 10. Yeni Güzellik İkonları: İnsan Bedeninin Özgürlüğü mü, Mahkûmiyeti mi? (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7369/96474)
 11. Ruhsal Liderliğin Örgütsel Bağlılık ve Verimliliğe Etkisinde Ulusal Kültürün Moderatörlüğü: Kültürler Arası Bir Meta-Analiz Çalışması (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/26932/283072)
 12. Toplumsal Beğenideki Değişimlerin Temsili Olarak Sinema ve Müzik: Ah Güzel İstanbul, Muhsin Bey ve Neredesin Firuze (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7371/96505)
 13. Communication et revendication identitaire (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7375/96552)
 14. Digital Culture, New Media and The Transformation of Collective Memory (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7384/96673)
 15. "Recep İvedik: 'Kahraman'dan 'Ürün'e" (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7362/96411)
 16. Yeni Yerel Kültürel Kimliklerin TV Dizileri Üzerinden Gösterimi: Fırtına (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7372/96521)
 17. Yeni Ankaralı Müzik Anlayışı ve Eğlence Geleneğinin Dönüşümü: Metâlaşma ve Tüketim Kültürü Bağlamında Bir İnceleme (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7382/96650)
 18. Kitap Eleştirisi (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7373/96537)
 19. Biliflim Toplumunda ‹nternet Üzerinden Kültürleraras› ‹letiflim ve Kullan›labilirlik: Paradigmalar ve Parametreler (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7377/96581)
 20. Body on the Border: Hannibal or the Popularity of Chopping up on TV (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7385/96694)