Dergi Bölüm Filtresi
Makale Türü Filtresi
Konu Filtresi
 1. Digital Culture, New Media and The Transformation of Collective Memory (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7384/96673)
 2. Lost and Found Virginity: A Critical Look to the “Reappearing Hymen” in Consumer Culture (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/27119/285315)
 3. Classe, conscience et culture : La dialectique du sujet-objet et la problématique de la réception dans l’oeuvre de Lucien Goldmann (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/24432/258970)
 4. New Trends in The Representation of Women in Contemporary Media Culture: A Critical Analysis of Three Women Empowering Advertising Campaigns (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/24432/258974)
 5. Oyun İncelemelerinde Ludoloji - Narratoloji Tartışması ve Alternatif Kuramsal Arayışlar (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/33626/373236)
 6. Uzman Görüşleri Bağlamında Haber Üretiminde Otomatikleşme: Robot Gazetecilik (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/33626/373242)
 7. "Neoliberal Estetik"ten "Habitus"a Bourdieu ve Popüler Kültür (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7369/96477)
 8. Ruhsal Liderliğin Örgütsel Bağlılık ve Verimliliğe Etkisinde Ulusal Kültürün Moderatörlüğü: Kültürler Arası Bir Meta-Analiz Çalışması (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/26932/283072)
 9. Kültür, Turizm ve Şehir: İstanbul'un Yeni Bir Kentsel İmaj Arayışı (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7363/96423)
 10. Korku Kültürü Çerçevesinde Medyada Korku Söylemi: Bir Örnek Olarak 31 Ekim 2016 Cumhuriyet Gazetesi Operasyonu (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/33626/373244)
 11. Elusive Citizenship: Media, Minorities and Freedom of Communication in Turkey in the Last Decade (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7379/96602)
 12. Body on the Border: Hannibal or the Popularity of Chopping up on TV (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7385/96694)
 13. Toplumsal Beğenideki Değişimlerin Temsili Olarak Sinema ve Müzik: Ah Güzel İstanbul, Muhsin Bey ve Neredesin Firuze (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7371/96505)
 14. Communication et revendication identitaire (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7375/96552)
 15. "Recep İvedik: 'Kahraman'dan 'Ürün'e" (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7362/96411)
 16. İmaj, Gösteri ve Tüketim Toplumunun Eleştirel Analizi: İmaj Katili (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7368/96468)
 17. Okulun Penceresinden: Gazetecilik Öğrencilerinin Barış Kültürü ve Kültürel Çeşitlilik Kavrayışları (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7372/96516)
 18. Reklamın Büyülü Dünyası: Sahte İmajların Gerçek Yüzü (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7373/96530)
 19. Yeni Güzellik İkonları: İnsan Bedeninin Özgürlüğü mü, Mahkûmiyeti mi? (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7369/96474)
 20. Sinemada Minimalizm: Yankesici Üzerine Bir Değerlendirme (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7361/96407)