Dergi Bölüm Filtresi
Makale Türü Filtresi
Konu Filtresi
 1. Uzman Görüşleri Bağlamında Haber Üretiminde Otomatikleşme: Robot Gazetecilik (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/33626/373242)
 2. Profesyonel Haber Medyasında Yurttaş Katılımı: CNN Türk - Haberim Örneğinde Katılımcı Gazeteciliğin Sınırları (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7365/96439)
 3. Kitlesel Gözetime Karşı Kolektif Bir Üretim Biçimi Olarak Sızıntı Gazeteciliği (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/26932/283065)
 4. İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Haber Alma Alışkanlıkları: Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Örneği (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7369/96481)
 5. Elusive Citizenship: Media, Minorities and Freedom of Communication in Turkey in the Last Decade (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7379/96602)
 6. Yeni Medyada Yeni Habercilik ve İş Modeli Arayışları: Medyascope Örneği (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/30011/324206)
 7. Covering Turkey: The Dilemmas of Foreign Correspondents between the Desk and the Field (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7380/96607)
 8. Herkese Söyle: Sosyal Medya’da Neden Paylaşımda Bulunuruz (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/33626/373261)
 9. Understanding the Influence of Political Paralellism in the British Media. (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7379/96598)
 10. Globalleşme ve Görüntü Pazarı: Dijital Görüntü Bankaları (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7371/96502)
 11. Çocukların Web Radyosu? Uluslararası Bir Çocuk Radyo Ağı’nın Anatomisi (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7361/96404)
 12. Televizyon Sağlık Programlarında İdeolojik Söylemler (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7383/96656)
 13. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Üyeliği Tartışmalarının Medya Gündeminden Düşmesi: Guardian Gazetesi Üzerinde 2003-2010 Yılları Arasını Kapsayan Bir Örnek Olay İncelemesi (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7365/96438)
 14. Barış Gazeteciliği Bağlamında Türkiye Medyasında Ezidiler ve Türkmenler (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/26932/283051)
 15. Uluslararası Enformasyon Akışı: Kavramsal Bir Çözümleme (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7370/96490)
 16. Gezi Parkı Protestoları ve Haber Dili: Barış Gazeteciliği Perspektifiyle Haber Analizleri (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/26932/283031)
 17. Türkçe Haber Siteleri ve Türkiye'de İnternet Gazeteciliğinin Gelişimini Sınırlayan Faktörler (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7378/96593)
 18. "Artık Ben de Bir Yazarım" Milliyet Gazetesi Blog Sayfası ve Blog Yazarlığı (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7372/96515)
 19. Okulun Penceresinden: Gazetecilik Öğrencilerinin Barış Kültürü ve Kültürel Çeşitlilik Kavrayışları (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7372/96516)
 20. The Historiography of Public Relations in Turkish Public Relations Books (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/27119/285317)