Dergi Bölüm Filtresi
Makale Türü Filtresi
Konu Filtresi
 1. Halkla İlişkilerde Karar Alım Süreçlerine Etki Eden Faktörlerin Bilişsel Haritalama Yöntemi ile Değerlendirilmesi (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/33626/373224)
 2. Profesyonel Haber Medyasında Yurttaş Katılımı: CNN Türk - Haberim Örneğinde Katılımcı Gazeteciliğin Sınırları (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7365/96439)
 3. Facebook Kullanıcılarının Arkadaşlıktan Çıkarma Kararı Üzerine Bir İnceleme (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/30011/324207)
 4. Küreselleşen Kentte Oyuncak: İstanbul’da Bölgesel Bir Oyuncakçı Kümelenmesi Üzerine (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7382/96647)
 5. Reklamlarda Emeğin Görünmez Kılınması: Süt Ürünleri Reklamları Üzerinden Bir Analiz (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/24432/258976)
 6. İnternette Tartışma Listeleri: Demokratik Bir Açılım mı? Egemen Söylemin Taşındığı Kanallar mı? (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7375/96557)
 7. Bollywood Sineması: Hindistan’ın Hareketli Resim Sanayii Üzerine Notlar (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7361/96406)
 8. Représentation des nouvelles technologies : la biotechnologie dans la presse turque (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7381/96621)
 9. Almanya'da Türk Medyası: Entegrasyon Sorunu Metropol FM ve Radiomultikulti Üzerine Bir Organizasyonel Çalışma (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7376/96563)
 10. Erzurum Yerel Gazetelerinin Hizmet Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi (VZA) Yöntemiyle Ölçülmesi (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7366/96446)
 11. Kolektif Anlatı ve Vatandaşlık Kimliğinin İnşasına Dair Sorular, Cevaplar ve Yeni Sorular (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/30011/324208)
 12. Parti İçi Demokrasi ve Siyasal İletişime Katkıları (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7366/96451)
 13. Uyarlamak mı? Uyumlanmak mı? : "Tersyüz-Adaptation" (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7378/96591)
 14. Digital Culture, New Media and The Transformation of Collective Memory (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7384/96673)
 15. Duygusal Zekâ Boyutunda Yazılı Medyada Görsel Tüketim (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7369/96479)
 16. Miyazaki ve Batı: Çocuklar için Yapılan Animasyon Filmlerindeki Anlatım Yapısının Karşılaştırmalı bir Analizi (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7370/96486)
 17. İletişim Politikalarında Paradigma Değişimi ve Yeni Medya: Medya ve İletişim Politikalarında Yöndeşme (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7374/96544)
 18. Katılımcı Tasarım Çalışmasında Ortaya Çıkan Kullanıcıya Özel Tasarım Kriterlerinin Değerlendirilmesi: Bilgi-Destek Sistemi Arayüzünde Yer Alan İkonlar İçin Bir Vaka Çalışması (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7365/96441)
 19. İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Farkındalığı ve Cinsiyetçi Şiddetle İlgili Görüşleri (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7379/96600)
 20. Cumhuriyet’in Vitrini Olarak Bir Film, Bir Başkent: Türkiye’nin Kalbi Ankara (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/30011/324246)