Dergi Bölüm Filtresi
Makale Türü Filtresi
Konu Filtresi
 1. İmaj, Gösteri ve Tüketim Toplumunun Eleştirel Analizi: İmaj Katili (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7368/96468)
 2. Uluslararası Habercilik ve Söylem: Türkiye'deki Gazetelerin Suriye İç Savaşını Yansıtma Biçimleri (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7380/96606)
 3. Gezi Parkı Protestoları ve Haber Dili: Barış Gazeteciliği Perspektifiyle Haber Analizleri (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/26932/283031)
 4. 2002 Genel Seçimlerinde Türk Siyasal Partilerince Gerçekleştirilen Seçim Reklamlarının Karşılaştırmalı Söylem Analizi (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7373/96531)
 5. Korku Kültürü Çerçevesinde Medyada Korku Söylemi: Bir Örnek Olarak 31 Ekim 2016 Cumhuriyet Gazetesi Operasyonu (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/33626/373244)
 6. Televizyon Sağlık Programlarında İdeolojik Söylemler (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7383/96656)
 7. Barış Gazeteciliği Bağlamında Türkiye Medyasında Ezidiler ve Türkmenler (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/26932/283051)
 8. Gözlemlerden Eylemlere: Türkiye'de Cinsiyetçi Olmayan Bir Medyaya Doğru... (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7369/96475)
 9. Bir Kurumun Tarihsel ve Sosyolojik İncelemesi: Şehir Kulüpleri (1923-1950) (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7375/96555)
 10. Imagining the Periphery: The Construction of Orientalist Discourse in Turkish Airlines Advertisements (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/24432/258975)
 11. Erkek Dergilerinde Sağlıklı Erkek Neden İdeal Erkektir? Men’s Health Dergisi'nde Hegemonik Erkeklik ve Popüler Sağlık Söylemi (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7383/96662)
 12. "Ce film nous a fait du bien" Une etude de cas sur la reception filmique (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7378/96587)
 13. Sağlık Hakkı ve Medya: “Sağlıkta Dönüşüm Programı”nın Medyada Yansımaları (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7383/96663)
 14. "Selvi Boylum Al Yazmalım"ın Sinema Dili Bağlamında Yeniden Okunması (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7378/96589)
 15. İnternette Tartışma Listeleri: Demokratik Bir Açılım mı? Egemen Söylemin Taşındığı Kanallar mı? (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7375/96557)
 16. Health and Its Discontents: Health Opinion Leaders’ Social Media Discourses and Medicalization of Health (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7384/96677)
 17. Sağlık İletişiminin Bakış Açısı ile Türkiye’de Sağlık İşyeri Ortamında Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7383/96657)
 18. Hastane Ortamında Kültürler ve Kişilerarası İletişim Tıbbi Uygulamalara Etki Etmekte midir? (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7370/96494)
 19. Küresel Karmaşıklık Karşısında İndirgeyici Açıklama Şemaları Olarak Siyasi ve Ruhani Televizyon Dizileri (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7372/96520)
 20. Reklam Dilinin Biçimbilimsel Nitelikleri Üzerine Bir İçerik Analizi (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7375/96558)