Dergi Bölüm Filtresi
Makale Türü Filtresi
Konu Filtresi
 1. Oyun İncelemelerinde Ludoloji - Narratoloji Tartışması ve Alternatif Kuramsal Arayışlar (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/33626/373236)
 2. "Ce film nous a fait du bien" Une etude de cas sur la reception filmique (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7378/96587)
 3. Türkiye’de Sinemayı Konu Alan Doktora Tezleri Üzerine Bibliyometrik Bir Çözümleme (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7384/96674)
 4. Introducing Two New Terms into the Literature of Hate Speech: “Hate Discourse” and “Hate Speech Act” Application of “speech act theory” into hate speech studies in the era of Web 2.0 (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7380/96605)
 5. The Historiography of Public Relations in Turkish Public Relations Books (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/27119/285317)
 6. New Trends in The Representation of Women in Contemporary Media Culture: A Critical Analysis of Three Women Empowering Advertising Campaigns (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/24432/258974)
 7. Fantasy Asks: Where the Reality Ends? (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7385/96693)
 8. Imagining the Periphery: The Construction of Orientalist Discourse in Turkish Airlines Advertisements (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/24432/258975)
 9. Understanding the Influence of Political Paralellism in the British Media. (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7379/96598)
 10. Sinemada Hatırlamanın Politikası: Gece ve Sis (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7385/96706)
 11. Gizli Hikâyelerin Örtüsünü Kaldırmak: Türkiye’de Muhafazakâr Kadın Blogları (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/30011/324191)
 12. Kolektif Anlatı ve Vatandaşlık Kimliğinin İnşasına Dair Sorular, Cevaplar ve Yeni Sorular (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/30011/324208)
 13. Toplumsal Hareketler ve Eylem Pratikleri: İletişim Bilimleri Açısından Otorite Mekânlarına Müdahale Olarak Hrant Dink Eylemleri (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7384/96676)
 14. Film Okumalarında Alımlama Estetiği Bir Filmi Yeniden Okumak (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7373/96536)
 15. Çocukların Web Radyosu? Uluslararası Bir Çocuk Radyo Ağı’nın Anatomisi (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7361/96404)
 16. Elusive Citizenship: Media, Minorities and Freedom of Communication in Turkey in the Last Decade (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7379/96602)
 17. Hermetik Yaşam Döngüsünün Kuruluşu: Sanayi-Sonrası Yaşam Biçimleri, Tüketim Örüntüleri ve Kentle Steril Temas Yordamları (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7382/96640)
 18. Profesyonel Haber Medyasında Yurttaş Katılımı: CNN Türk - Haberim Örneğinde Katılımcı Gazeteciliğin Sınırları (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7365/96439)
 19. Uluslararası Enformasyon Akışı: Kavramsal Bir Çözümleme (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7370/96490)
 20. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Üyeliği Tartışmalarının Medya Gündeminden Düşmesi: Guardian Gazetesi Üzerinde 2003-2010 Yılları Arasını Kapsayan Bir Örnek Olay İncelemesi (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7365/96438)