Dergi Bölüm Filtresi
Makale Türü Filtresi
Konu Filtresi
 1. Gezi Parkı Protestoları ve Haber Dili: Barış Gazeteciliği Perspektifiyle Haber Analizleri (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/26932/283031)
 2. Alternatif Bir Haber Dergisi Olarak (Post) Express (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7385/96700)
 3. Uzman Görüşleri Bağlamında Haber Üretiminde Otomatikleşme: Robot Gazetecilik (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/33626/373242)
 4. Türkiye'de Bağımsız Haber Dergiciliğinin Ekonomik Sorunları: Nokta Dergisi Örneği (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7372/96518)
 5. Türkçe Haber Siteleri ve Türkiye'de İnternet Gazeteciliğinin Gelişimini Sınırlayan Faktörler (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7378/96593)
 6. İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Haber Alma Alışkanlıkları: Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Örneği (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7369/96481)
 7. Profesyonel Haber Medyasında Yurttaş Katılımı: CNN Türk - Haberim Örneğinde Katılımcı Gazeteciliğin Sınırları (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7365/96439)
 8. İçindekiler (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7369/96473)
 9. Yeni Medyada Çocuk Haberciliği: “Milliyet Çocuk”,“Hürriyet Çocuk” ve “Cicicee Çocuk Deyince” Sayfalarının İncelenmesi (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/26932/283070)
 10. Günümüz Televizyon Haberciliğinin Sunuş Biçimlerinin Haberin Değeri ve Habercilik Üzerindeki Etkileri: Üniversite Öğrencilerinin Televizyon Haberlerini Okuma Biçimleri (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7378/96585)
 11. Televizyon Haberlerini Okumak: Çocuk İzleyicilere Göre Televizyon Haberlerinden Yansıyan Türkiye (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7370/96489)
 12. A Survey Conducted on the Janitors (Caretakers) of Anadolu University in Terms of the Cultivating Role of Television (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7373/96534)
 13. Sağlık Hakkı ve Medya: “Sağlıkta Dönüşüm Programı”nın Medyada Yansımaları (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7383/96663)
 14. Çevrimiçi Basında Okuma Pratiklerinin Değerlendirilmesi: Kağıt Gazeteden İnternette Gazeteye (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7370/96491)
 15. Türk Basınında İran Nükleer Krizi'nin Sunumu: Haberlerin Çerçevelenmesi (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7373/96529)
 16. Yeni Medyada Yeni Habercilik ve İş Modeli Arayışları: Medyascope Örneği (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/30011/324206)
 17. Okulun Penceresinden: Gazetecilik Öğrencilerinin Barış Kültürü ve Kültürel Çeşitlilik Kavrayışları (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7372/96516)
 18. Sapkın Vizör: Medyada Ölümün ve Ölü Bedenlerin Görsel Temsili ve Suriye İç Savaşı Örneği (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/24432/258971)
 19. Uluslararası Habercilik ve Söylem: Türkiye'deki Gazetelerin Suriye İç Savaşını Yansıtma Biçimleri (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7380/96606)
 20. Güvenli İnternet Hizmeti Uygulaması’nın Yazılı Basında Sunumu: Haberlerdeki Aktörler ve Çerçevelemeler (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7362/96413)