1. Halkla İlişkilerde Karar Alım Süreçlerine Etki Eden Faktörlerin Bilişsel Haritalama Yöntemi ile Değerlendirilmesi (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/33626/373224)
 2. Marka Değeri Yaratmada Reklam İle Halkla İlişkiler Arasındaki Etkileşim (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7373/96535)
 3. Halkla İlişkiler Perspektifinden Kurumsal Vatandaşlık Anlayışına Bir Bakış (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7365/96440)
 4. Türk Halkla İlişkiler Tarihinden Gizli Kalmış Bir Sayfa: Ziraat Bankası Beşikdüzü Şubesi ve Sıla Dergisi (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7371/96501)
 5. Public Relations Activities of Public Institutions Which Shape the Public Sphere in Turkey (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7371/96500)
 6. Döngü Uzmanları (Spin Doctors), Medyatik Yalan ve Kamu Manipülasyonu (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7378/96594)
 7. Görsel Kimlik Göstergeleri Açısından "Arçelik" Firması Web Sayfası İncelemesi (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7378/96590)
 8. Voice of America’dan Ankara Radyosu’na: Kore Savaşı’nda Kamuoyu Oluşturma (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7385/96690)
 9. İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Haber Alma Alışkanlıkları: Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Örneği (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7369/96481)
 10. Belediyelerin Kurumsal Web Sitesi Kullanımı Üzerine Bir İnceleme: Londra Büyükşehir Yönetimi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Web Sitesi Ana Sayfalarının Karşılaştırılması (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7372/96519)
 11. Gerçekle Yakın İlişkiler: Mike Leigh Filmleri (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7368/96469)
 12. The Historiography of Public Relations in Turkish Public Relations Books (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/27119/285317)
 13. Doğrudan Pazarlama Reklamlarının Etkisi (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7368/96465)
 14. Kitap Eleştirisi (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7375/96559)
 15. Web Sitelerinin Kurumsal Kimlik Açısından Değerlendirilmesi: En Beğenilen 20 Şirket Üzerine Bir Analiz (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7370/96493)
 16. Kitap Eleştirisi (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7367/96461)
 17. Bir Kurumun Tarihsel ve Sosyolojik İncelemesi: Şehir Kulüpleri (1923-1950) (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7375/96555)
 18. "Temsiller, tıpkı matematik denklemleri gibi birbirlerini iptal etmemelidir." (Steet, 2000:10) (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7369/96478)
 19. Uluslararası Müdahaleye Sinemasal Bir Eleştiri: Tarafsız Bölge (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7375/96554)
 20. Dramın Ardındaki Emek: Dizi Sektöründe Reyting Sistemi, Çalışma Koşulları ve Sendikalaşma Faaliyetleri (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/24432/258972)