Dergi Bölüm Filtresi
Makale Türü Filtresi
Konu Filtresi
 1. Uluslararası Enformasyon Akışı: Kavramsal Bir Çözümleme (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7370/96490)
 2. Are we Consuming Goods or Cultural Values through Commercials? A study on Television Advertisements on Communication Service Providers (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7380/96608)
 3. L’inégale transnationalisation de l’information « turque »: le cas de la médiatisation de la Turquie en France (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7385/96686)
 4. Türkiye’de Hastaların İnternette Tıbbi Enformasyon Arama Davranışlarının Doktor-Hasta İletişimine Etkileri (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7383/96660)
 5. Sağlık Okuryazarlığını Anlamak (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7383/96659)
 6. Yeni Ürünlerin Tanıtım (Lansman) Etkinliğinin Arttırılmasına Yönelik Bir İletişim Modeli Önerisi (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7375/96556)
 7. Belediyelerin Kurumsal Web Sitesi Kullanımı Üzerine Bir İnceleme: Londra Büyükşehir Yönetimi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Web Sitesi Ana Sayfalarının Karşılaştırılması (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7372/96519)
 8. Sosyal Medyanın Bilgi Edinme ve Kişisel Gelişim Sürecine Katkısı ve Lise Öğrencileri Üzerine Bir Alan Çalışması (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7384/96678)
 9. 19’uncu Yüzyılda Kitabın Öyküsü: Balzac’ın Gözünden Matbaalar ve Kağıt (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7372/96514)
 10. Kitlesel Gözetime Karşı Kolektif Bir Üretim Biçimi Olarak Sızıntı Gazeteciliği (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/26932/283065)
 11. Risk İletişimi Açısından SARS (Şiddetli Akut Solunum Sendromu) Salgını (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7377/96576)
 12. Türkçe Haber Siteleri ve Türkiye'de İnternet Gazeteciliğinin Gelişimini Sınırlayan Faktörler (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7378/96593)
 13. Film Okumalarında Alımlama Estetiği Bir Filmi Yeniden Okumak (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7373/96536)
 14. Örgütsel Hafıza ve Yenilikçi İş Davranışı İlişkisinde Örgütsel Hikaye Anlatımının Aracı Rolü (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/26932/283074)
 15. İletişim Politikalarında Paradigma Değişimi ve Yeni Medya: Medya ve İletişim Politikalarında Yöndeşme (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7374/96544)
 16. Sağlık İletişiminde Sosyal Medya Kullanımının Stratejik Önemi: Türkiye’de Kalp Sağlığı ile İlgili Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Üzerine Bir Değerlendirme (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7383/96661)
 17. İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Haber Alma Alışkanlıkları: Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Örneği (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7369/96481)
 18. Odak Grup Yönetimi: Uygulamacılar Açısından Bir Değerlendirme (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7368/96467)
 19. Uzman Görüşleri Bağlamında Haber Üretiminde Otomatikleşme: Robot Gazetecilik (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/33626/373242)
 20. Güvenli İnternet Hizmeti Uygulaması’nın Yazılı Basında Sunumu: Haberlerdeki Aktörler ve Çerçevelemeler (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7362/96413)