Dergi Bölüm Filtresi
Makale Türü Filtresi
Konu Filtresi
 1. Türk Kadını Dergisinde (1966-1974) Kadın Hakları Hakkındaki İki Argüman (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/33626/373246)
 2. 1914 Yılında Yayınlanan Kadın Gazetelerinden ‘Kadınlık’a Göre Kadın (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/27119/285312)
 3. Türk Medyasında Yabancı Kadın Temsilleri: Ulusal Gazetelerin Bölgesel Ekleri ve Antalya’daki Yerel Gazeteler Üzerine Bir Çalışma (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7366/96447)
 4. Kamusallık, Toplumsal Katılım ve Medya: Kadın Programları Etnografisi (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7366/96448)
 5. Gizli Hikâyelerin Örtüsünü Kaldırmak: Türkiye’de Muhafazakâr Kadın Blogları (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/30011/324191)
 6. Kadın Yöneticilere İlişkin Sosyal Temsiller: Bankacılık Sektörüne Yönelik Bir İnceleme (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7364/96429)
 7. Yeni Türkiye Sinemasındaki Kadın Sessizliğini Bozmak: Bir Film Alımlama Çalışması (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7367/96458)
 8. Belgesel Sinema Aracılığıyla Kadın Emeğinin Görünür Kılınması: Külkedisi Değiliz! (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/30011/324850)
 9. İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Farkındalığı ve Cinsiyetçi Şiddetle İlgili Görüşleri (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7379/96600)
 10. Sağlık Hakkı ve Medya: “Sağlıkta Dönüşüm Programı”nın Medyada Yansımaları (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7383/96663)
 11. Reklamlarda Emeğin Görünmez Kılınması: Süt Ürünleri Reklamları Üzerinden Bir Analiz (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/24432/258976)
 12. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Üyeliği Tartışmalarının Medya Gündeminden Düşmesi: Guardian Gazetesi Üzerinde 2003-2010 Yılları Arasını Kapsayan Bir Örnek Olay İncelemesi (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7365/96438)
 13. Anayasa Yazım Sürecine LGBT Müdahilliğinin Merkez Medyadaki Görünümü (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7361/96405)
 14. Korku Kültürü Çerçevesinde Medyada Korku Söylemi: Bir Örnek Olarak 31 Ekim 2016 Cumhuriyet Gazetesi Operasyonu (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/33626/373244)
 15. Çocukların Yer Aldığı Reklamların Çocuklara ve Yetişkinlere Verilen Mesajlar, Roller ve Cinsiyete Yönelik Ayrımcılık Unsurları Açısından İncelenmesi (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/30011/324859)
 16. Kitap Eleştirisi (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7373/96537)
 17. Türkiye’de Kadınların Politik Yaşama Katılımı (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7362/96414)
 18. Kitap Eleştirisi (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7370/96496)
 19. Perinatal Risklerin Önlenmesinde Türkiye Örneği: T.C. Sağlık Bakanlığı “Güvenli Annelik Projesi” (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7366/96452)
 20. Sunuş (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7373/96525)