1. Klasik Kara Filmde Gölgeli Geçitler, Psikolojik Çıkmazlar ve Kentsel Mekanlar (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/33626/373256)
 2. Avrupa Birliği Görsel-İşitsel Gözlemevi’nin Türkiye Film Endüstrisi Raporu Üzerine (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/27119/285321)
 3. Film Okumalarında Alımlama Estetiği Bir Filmi Yeniden Okumak (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7373/96536)
 4. Entretien avec Prof. André Gaudreault sur le « hors-film » (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/24432/258980)
 5. Prof. André Gaudreault ile Film-dışı Gösterimler Üzerine (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/24432/258979)
 6. The Recondite Revolution in Film Criticism, 1955-1970 (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7372/96522)
 7. Sunuş (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7371/96498)
 8. Avrupa Birliği Uyum Çalışmaları Çerçevesinde Film Denetleme Sisteminde Yapılan Değişikliklere Genel Bir Bakış (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7371/96504)
 9. "Ce film nous a fait du bien" Une etude de cas sur la reception filmique (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7378/96587)
 10. Une analyse narratologique du film : In The Mood For Love (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7374/96543)
 11. Türk Sinemasında İlk Sansür Tartışmaları ve Yeni Belgeler (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7374/96542)
 12. Yeni Türkiye Sinemasındaki Kadın Sessizliğini Bozmak: Bir Film Alımlama Çalışması (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7367/96458)
 13. "Selvi Boylum Al Yazmalım"ın Sinema Dili Bağlamında Yeniden Okunması (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7378/96589)
 14. Gerçekle Yakın İlişkiler: Mike Leigh Filmleri (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7368/96469)
 15. Uyarlamak mı? Uyumlanmak mı? : "Tersyüz-Adaptation" (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7378/96591)
 16. Sinemada Hatırlamanın Politikası: Gece ve Sis (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7385/96706)
 17. Cumhuriyet’in Vitrini Olarak Bir Film, Bir Başkent: Türkiye’nin Kalbi Ankara (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/30011/324246)
 18. Fantasy Asks: Where the Reality Ends? (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7385/96693)
 19. Wedding Videos From Paris: A Transnational Cinema of the Home-Mode (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7365/96442)
 20. Küresel Seyircilik, Hollywood ve "Öteki" Sinemalar Bağlamında İran Filmlerinin Konumlandırılması (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7375/96553)