Dergi Bölüm Filtresi
Makale Türü Filtresi
Konu Filtresi
 1. Korku Kültürü Çerçevesinde Medyada Korku Söylemi: Bir Örnek Olarak 31 Ekim 2016 Cumhuriyet Gazetesi Operasyonu (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/33626/373244)
 2. Türkiye’deki Kahve ve Mutfak Kültürünün Dönüşümü Üzerinden Küreselleşme Sürecinde Küresel ve Yerel Kültürün Etkileşim ve Eklemlenişi (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7382/96648)
 3. Etkileşim Düzlemi ve Tüketim Mekânı Olarak Postmodern Müzeler İstanbul’daki Özel Müzeler Üzerine Bir İnceleme (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7382/96646)
 4. Okulun Penceresinden: Gazetecilik Öğrencilerinin Barış Kültürü ve Kültürel Çeşitlilik Kavrayışları (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7372/96516)
 5. Yeni Ankaralı Müzik Anlayışı ve Eğlence Geleneğinin Dönüşümü: Metâlaşma ve Tüketim Kültürü Bağlamında Bir İnceleme (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7382/96650)
 6. Kâh Kahvehane Kâh Café: Küreselleşen Eskişehir’de Kahve Tüketimi Üzerine Kuramsal Bir Giriş (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7382/96649)
 7. Reklamın Büyülü Dünyası: Sahte İmajların Gerçek Yüzü (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7373/96530)
 8. Sunuş (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7372/96512)
 9. Afrika'da Sinema Serüveni ve Cinéma Beur Akımı (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7377/96578)
 10. Afrika’da Sinema Serüveni ve Cinéma Beur Akımı (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7377/96579)
 11. Küreselleşen Kentte Oyuncak: İstanbul’da Bölgesel Bir Oyuncakçı Kümelenmesi Üzerine (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7382/96647)
 12. İmaj, Gösteri ve Tüketim Toplumunun Eleştirel Analizi: İmaj Katili (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7368/96468)
 13. Reklamın Toplumsal Değer Yapılanmasına Etkisi (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7376/96568)
 14. The Disaster Movie and its Implications for Genre Theory (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7371/96506)
 15. Yeni Yerel Kültürel Kimliklerin TV Dizileri Üzerinden Gösterimi: Fırtına (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7372/96521)
 16. Ş​irket​ Birle​ş​melerinde​ Uyu​ş​mazl​ı​k​ Y​ö​netimi​ Stratejileri:​ Sekt​ö​re​ Özel ​​İ​nsan ​Kayna​ğ​ı​ Tedbirlerine​ Y​​önelik ​Karşıl​a​ştırmalı ​Vaka ​Çalışması (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/30011/324858)
 17. Türkiye'de Yaygın Televizyonlarda Tektipleşme ve Diziler: Tektipleşmiş Bir Zenginlik Göstergesi Olan Lüks Villaların Düşündürdükleri (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7371/96507)
 18. Body on the Border: Hannibal or the Popularity of Chopping up on TV (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7385/96694)
 19. Gıda Reklamlarının İddia Ettikleri: Dergi Reklamları Üzerine Bir İnceleme (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/24432/258977)
 20. Tüketim Temelli Hayat Tarzları ve Gösteri Mekânı Olarak Kentler (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7382/96644)