1. Bütün Kalite Ödülleri Etik midir? (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7364/96431)
 2. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Üyeliği Tartışmalarının Medya Gündeminden Düşmesi: Guardian Gazetesi Üzerinde 2003-2010 Yılları Arasını Kapsayan Bir Örnek Olay İncelemesi (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7365/96438)
 3. Döngü Uzmanları (Spin Doctors), Medyatik Yalan ve Kamu Manipülasyonu (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7378/96594)
 4. Türkiye’deki Kullanıcı Deneyimi Profesyonellerinin Profili, Çalışma Ortamları, Kullandıkları Yöntemler ve Mevcut İş Akışı İçindeki Konumları (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/26932/283063)
 5. Profesyonel Haber Medyasında Yurttaş Katılımı: CNN Türk - Haberim Örneğinde Katılımcı Gazeteciliğin Sınırları (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7365/96439)
 6. Eskişehir Kent Basını ve Gazeteciliği Üzerine Bir Profil Denemesi: Gazetecilerin Kent Basınına İlişkin Tutumları (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7373/96527)
 7. İlgi Yoksunluğunun Kitleselleşmesi: Geç Modern Dönemin Yeni İletişim ve İlişki Biçimleri Üzerine Bir Deneme (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/33626/373222)
 8. The Use Of Metaphors In Graphical User Inferface: Carry on With The Metaphor Or Time For A Paradigm Shift? (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7378/96595)
 9. Çocukların Web Radyosu? Uluslararası Bir Çocuk Radyo Ağı’nın Anatomisi (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7361/96404)
 10. Are we Consuming Goods or Cultural Values through Commercials? A study on Television Advertisements on Communication Service Providers (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7380/96608)
 11. A Survey Conducted on the Janitors (Caretakers) of Anadolu University in Terms of the Cultivating Role of Television (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7373/96534)
 12. Lost and Found Virginity: A Critical Look to the “Reappearing Hymen” in Consumer Culture (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/27119/285315)
 13. Introducing Two New Terms into the Literature of Hate Speech: “Hate Discourse” and “Hate Speech Act” Application of “speech act theory” into hate speech studies in the era of Web 2.0 (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7380/96605)
 14. Türk Kadını Dergisinde (1966-1974) Kadın Hakları Hakkındaki İki Argüman (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/33626/373246)
 15. Fantasy Asks: Where the Reality Ends? (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7385/96693)
 16. The Historiography of Public Relations in Turkish Public Relations Books (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/27119/285317)
 17. Elusive Citizenship: Media, Minorities and Freedom of Communication in Turkey in the Last Decade (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7379/96602)
 18. Sunuş (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7373/96525)
 19. Ş​irket​ Birle​ş​melerinde​ Uyu​ş​mazl​ı​k​ Y​ö​netimi​ Stratejileri:​ Sekt​ö​re​ Özel ​​İ​nsan ​Kayna​ğ​ı​ Tedbirlerine​ Y​​önelik ​Karşıl​a​ştırmalı ​Vaka ​Çalışması (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/30011/324858)
 20. Digital Culture, New Media and The Transformation of Collective Memory (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7384/96673)