Dergi Bölüm Filtresi
Makale Türü Filtresi
Konu Filtresi
 1. Understanding the Influence of Political Paralellism in the British Media. (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7379/96598)
 2. Gezi Parkı Protestoları ve Haber Dili: Barış Gazeteciliği Perspektifiyle Haber Analizleri (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/26932/283031)
 3. Uzman Görüşleri Bağlamında Haber Üretiminde Otomatikleşme: Robot Gazetecilik (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/33626/373242)
 4. İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Haber Alma Alışkanlıkları: Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Örneği (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7369/96481)
 5. Covering Turkey: The Dilemmas of Foreign Correspondents between the Desk and the Field (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7380/96607)
 6. Profesyonel Haber Medyasında Yurttaş Katılımı: CNN Türk - Haberim Örneğinde Katılımcı Gazeteciliğin Sınırları (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7365/96439)
 7. Televizyon Haberlerini Okumak: Çocuk İzleyicilere Göre Televizyon Haberlerinden Yansıyan Türkiye (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7370/96489)
 8. Représentation des nouvelles technologies : la biotechnologie dans la presse turque (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7381/96621)
 9. L’inégale transnationalisation de l’information « turque »: le cas de la médiatisation de la Turquie en France (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7385/96686)
 10. Türkçe Haber Siteleri ve Türkiye'de İnternet Gazeteciliğinin Gelişimini Sınırlayan Faktörler (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7378/96593)
 11. Sağlık Hakkı ve Medya: “Sağlıkta Dönüşüm Programı”nın Medyada Yansımaları (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7383/96663)
 12. Uluslararası Habercilik ve Söylem: Türkiye'deki Gazetelerin Suriye İç Savaşını Yansıtma Biçimleri (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7380/96606)
 13. Çevrimiçi Basında Okuma Pratiklerinin Değerlendirilmesi: Kağıt Gazeteden İnternette Gazeteye (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7370/96491)
 14. A Survey Conducted on the Janitors (Caretakers) of Anadolu University in Terms of the Cultivating Role of Television (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7373/96534)
 15. Sağlık İletişiminin Bakış Açısı ile Türkiye’de Sağlık İşyeri Ortamında Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7383/96657)
 16. Alternatif Bir Haber Dergisi Olarak (Post) Express (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7385/96700)
 17. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Üyeliği Tartışmalarının Medya Gündeminden Düşmesi: Guardian Gazetesi Üzerinde 2003-2010 Yılları Arasını Kapsayan Bir Örnek Olay İncelemesi (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7365/96438)
 18. Günümüz Televizyon Haberciliğinin Sunuş Biçimlerinin Haberin Değeri ve Habercilik Üzerindeki Etkileri: Üniversite Öğrencilerinin Televizyon Haberlerini Okuma Biçimleri (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7378/96585)
 19. Anayasa Yazım Sürecine LGBT Müdahilliğinin Merkez Medyadaki Görünümü (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7361/96405)
 20. Türkiye'de Bağımsız Haber Dergiciliğinin Ekonomik Sorunları: Nokta Dergisi Örneği (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7372/96518)