Dergi Bölüm Filtresi
Makale Türü Filtresi
Konu Filtresi
 1. Understanding the Influence of Political Paralellism in the British Media. (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7379/96598)
 2. Uzman Görüşleri Bağlamında Haber Üretiminde Otomatikleşme: Robot Gazetecilik (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/33626/373242)
 3. Profesyonel Haber Medyasında Yurttaş Katılımı: CNN Türk - Haberim Örneğinde Katılımcı Gazeteciliğin Sınırları (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7365/96439)
 4. Covering Turkey: The Dilemmas of Foreign Correspondents between the Desk and the Field (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7380/96607)
 5. L’inégale transnationalisation de l’information « turque »: le cas de la médiatisation de la Turquie en France (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7385/96686)
 6. Représentation des nouvelles technologies : la biotechnologie dans la presse turque (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7381/96621)
 7. Entretien avec Prof. André Gaudreault sur le « hors-film » (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/24432/258980)
 8. Türkçe Haber Siteleri ve Türkiye'de İnternet Gazeteciliğinin Gelişimini Sınırlayan Faktörler (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7378/96593)
 9. Gezi Parkı Protestoları ve Haber Dili: Barış Gazeteciliği Perspektifiyle Haber Analizleri (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/26932/283031)
 10. Yeni Medyada Yeni Habercilik ve İş Modeli Arayışları: Medyascope Örneği (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/30011/324206)
 11. Türkiye’de Sinemayı Konu Alan Doktora Tezleri Üzerine Bibliyometrik Bir Çözümleme (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7384/96674)
 12. Almanya'da Türk Medyası: Entegrasyon Sorunu Metropol FM ve Radiomultikulti Üzerine Bir Organizasyonel Çalışma (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7376/96563)
 13. İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Haber Alma Alışkanlıkları: Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Örneği (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7369/96481)
 14. Günümüz Televizyon Haberciliğinin Sunuş Biçimlerinin Haberin Değeri ve Habercilik Üzerindeki Etkileri: Üniversite Öğrencilerinin Televizyon Haberlerini Okuma Biçimleri (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7378/96585)
 15. Televizyon Haberlerini Okumak: Çocuk İzleyicilere Göre Televizyon Haberlerinden Yansıyan Türkiye (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7370/96489)
 16. « Belles de sport » : représentation des femmes dans les pages sportives des quotidiens turcs (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7381/96639)
 17. Kitlesel Gözetime Karşı Kolektif Bir Üretim Biçimi Olarak Sızıntı Gazeteciliği (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/26932/283065)
 18. Türkiye'de Bağımsız Haber Dergiciliğinin Ekonomik Sorunları: Nokta Dergisi Örneği (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7372/96518)
 19. Eskişehir Kent Basını ve Gazeteciliği Üzerine Bir Profil Denemesi: Gazetecilerin Kent Basınına İlişkin Tutumları (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7373/96527)
 20. Dramın Ardındaki Emek: Dizi Sektöründe Reyting Sistemi, Çalışma Koşulları ve Sendikalaşma Faaliyetleri (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/24432/258972)