Dergi Bölüm Filtresi
Makale Türü Filtresi
Konu Filtresi
 1. Oyun İncelemelerinde Ludoloji - Narratoloji Tartışması ve Alternatif Kuramsal Arayışlar (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/33626/373236)
 2. Avrupa Birliği Uyum Çalışmaları Çerçevesinde Film Denetleme Sisteminde Yapılan Değişikliklere Genel Bir Bakış (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7371/96504)
 3. Film Okumalarında Alımlama Estetiği Bir Filmi Yeniden Okumak (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7373/96536)
 4. Sinemada Hatırlamanın Politikası: Gece ve Sis (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7385/96706)
 5. Marka Değeri Yaratmada Reklam İle Halkla İlişkiler Arasındaki Etkileşim (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7373/96535)
 6. Günümüz Televizyon Haberciliğinin Sunuş Biçimlerinin Haberin Değeri ve Habercilik Üzerindeki Etkileri: Üniversite Öğrencilerinin Televizyon Haberlerini Okuma Biçimleri (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7378/96585)
 7. The Recondite Revolution in Film Criticism, 1955-1970 (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7372/96522)
 8. Bütünleşik Marka İletişimi Temeller, Stratejiler, Uygulamalar ve T-Box Örneği (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7374/96545)
 9. Türk Kadını Dergisinde (1966-1974) Kadın Hakları Hakkındaki İki Argüman (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/33626/373246)
 10. "Ce film nous a fait du bien" Une etude de cas sur la reception filmique (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7378/96587)
 11. Türkiye'de Özel Sektör ve Sosyal Sorumluluk Projeleri (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7370/96492)
 12. Dramın Ardındaki Emek: Dizi Sektöründe Reyting Sistemi, Çalışma Koşulları ve Sendikalaşma Faaliyetleri (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/24432/258972)
 13. Belediyelerin Kurumsal Web Sitesi Kullanımı Üzerine Bir İnceleme: Londra Büyükşehir Yönetimi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Web Sitesi Ana Sayfalarının Karşılaştırılması (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7372/96519)
 14. Yeni Ankaralı Müzik Anlayışı ve Eğlence Geleneğinin Dönüşümü: Metâlaşma ve Tüketim Kültürü Bağlamında Bir İnceleme (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7382/96650)
 15. Yeni Medyada Çocuk Haberciliği: “Milliyet Çocuk”,“Hürriyet Çocuk” ve “Cicicee Çocuk Deyince” Sayfalarının İncelenmesi (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/26932/283070)
 16. Türkiye Sineması’nda Hapsedilmişliğin Güncel Temsilleri: Abluka ve Sarmaşık (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/24432/258973)
 17. Resimli ve Temsili Bir Triyalektik Mekân Okuması Olarak Ekümenopolis (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/27119/285316)
 18. Alış-Veriş-Tüketim Mabetleri: Sosyoekonomik Açıdan Mekân Tüketiminde Türkiye Örneği (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7382/96645)
 19. İmaj, Gösteri ve Tüketim Toplumunun Eleştirel Analizi: İmaj Katili (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7368/96468)
 20. Ürün Yerleştirme ve Editoryal İçerik İle İlgili Artan Kaygılar: Türkiye’de Televizyon Draması Sektörü Örneği (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7384/96675)