Dergi Bölüm Filtresi
Makale Türü Filtresi
Konu Filtresi
 1. Public Relations Activities of Public Institutions Which Shape the Public Sphere in Turkey (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7371/96500)
 2. Halkla İlişkilerde Karar Alım Süreçlerine Etki Eden Faktörlerin Bilişsel Haritalama Yöntemi ile Değerlendirilmesi (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/33626/373224)
 3. De l’inquiétante étrangeté des relations sur internet (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7381/96625)
 4. Türk Halkla İlişkiler Tarihinden Gizli Kalmış Bir Sayfa: Ziraat Bankası Beşikdüzü Şubesi ve Sıla Dergisi (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7371/96501)
 5. Halkla İlişkiler Perspektifinden Kurumsal Vatandaşlık Anlayışına Bir Bakış (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7365/96440)
 6. Marka Değeri Yaratmada Reklam İle Halkla İlişkiler Arasındaki Etkileşim (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7373/96535)
 7. (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7381/96636)
 8. Web Sitelerinin Kurumsal Kimlik Açısından Değerlendirilmesi: En Beğenilen 20 Şirket Üzerine Bir Analiz (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7370/96493)
 9. Belediyelerin Kurumsal Web Sitesi Kullanımı Üzerine Bir İnceleme: Londra Büyükşehir Yönetimi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Web Sitesi Ana Sayfalarının Karşılaştırılması (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7372/96519)
 10. Sosyal Medyanın İtibar Yönetimine Etkisi: Bir Havayolu Şirketi Olarak Onur Air Vakası (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7361/96400)
 11. Les représentations sociales de la vie de bureau à la télévision (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7381/96626)
 12. Doğrudan Pazarlama Reklamlarının Etkisi (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7368/96465)
 13. Représentations sociales de la publicité : résultats et perspectives d’une étude comparative (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7381/96635)
 14. Métaphore sportive et communication interne dans l’entreprise : l’exemple des représentations sociales des consultants dans les stages de formation professionnelle « out door » (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7381/96624)
 15. Représentation sociales de l’euthanasie et des soins palliatifs dans la presse française (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7381/96623)
 16. İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Haber Alma Alışkanlıkları: Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Örneği (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7369/96481)
 17. Referans Grupları ile İletişimin Satın Alma Kararları Üzerine Etkisi: Genç Yetişkinlere Yönelik Bir Araştırma (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/26932/283067)
 18. Bütünleşik Marka İletişimi Temeller, Stratejiler, Uygulamalar ve T-Box Örneği (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7374/96545)
 19. Les représentations sociales de la fecondation assistée une étude sur les textes des médias (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7381/96629)
 20. Communication sociale et victimisation: quel « traitement médiatique » des victimes dans les journaux écrits et télévisés français? (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7381/96632)