Dergi Bölüm Filtresi
Makale Türü Filtresi
Konu Filtresi
 1. The Historiography of Public Relations in Turkish Public Relations Books (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/27119/285317)
 2. Public Relations Activities of Public Institutions Which Shape the Public Sphere in Turkey (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7371/96500)
 3. Halkla İlişkilerde Karar Alım Süreçlerine Etki Eden Faktörlerin Bilişsel Haritalama Yöntemi ile Değerlendirilmesi (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/33626/373224)
 4. Halkla İlişkiler Perspektifinden Kurumsal Vatandaşlık Anlayışına Bir Bakış (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7365/96440)
 5. De l’inquiétante étrangeté des relations sur internet (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7381/96625)
 6. Les représentations sociales de la vie de bureau à la télévision (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7381/96626)
 7. Belediyelerin Kurumsal Web Sitesi Kullanımı Üzerine Bir İnceleme: Londra Büyükşehir Yönetimi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Web Sitesi Ana Sayfalarının Karşılaştırılması (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7372/96519)
 8. Türk Halkla İlişkiler Tarihinden Gizli Kalmış Bir Sayfa: Ziraat Bankası Beşikdüzü Şubesi ve Sıla Dergisi (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7371/96501)
 9. Web Sitelerinin Kurumsal Kimlik Açısından Değerlendirilmesi: En Beğenilen 20 Şirket Üzerine Bir Analiz (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7370/96493)
 10. (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7381/96636)
 11. Voice of America’dan Ankara Radyosu’na: Kore Savaşı’nda Kamuoyu Oluşturma (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7385/96690)
 12. Döngü Uzmanları (Spin Doctors), Medyatik Yalan ve Kamu Manipülasyonu (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7378/96594)
 13. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Üyeliği Tartışmalarının Medya Gündeminden Düşmesi: Guardian Gazetesi Üzerinde 2003-2010 Yılları Arasını Kapsayan Bir Örnek Olay İncelemesi (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7365/96438)
 14. Türkiye’de Sinemayı Konu Alan Doktora Tezleri Üzerine Bibliyometrik Bir Çözümleme (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7384/96674)
 15. Understanding the Influence of Political Paralellism in the British Media. (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7379/96598)
 16. Marka Değeri Yaratmada Reklam İle Halkla İlişkiler Arasındaki Etkileşim (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7373/96535)
 17. Imagining the Periphery: The Construction of Orientalist Discourse in Turkish Airlines Advertisements (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/24432/258975)
 18. Représentations sociales de la publicité : résultats et perspectives d’une étude comparative (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7381/96635)
 19. Sosyal Medyanın İtibar Yönetimine Etkisi: Bir Havayolu Şirketi Olarak Onur Air Vakası (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7361/96400)
 20. Bir Kurumun Tarihsel ve Sosyolojik İncelemesi: Şehir Kulüpleri (1923-1950) (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7375/96555)