Dergi Bölüm Filtresi
Makale Türü Filtresi
Konu Filtresi
 1. Public Relations Activities of Public Institutions Which Shape the Public Sphere in Turkey (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7371/96500)
 2. The Historiography of Public Relations in Turkish Public Relations Books (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/27119/285317)
 3. De l’inquiétante étrangeté des relations sur internet (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7381/96625)
 4. Halkla İlişkilerde Karar Alım Süreçlerine Etki Eden Faktörlerin Bilişsel Haritalama Yöntemi ile Değerlendirilmesi (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/33626/373224)
 5. Halkla İlişkiler Perspektifinden Kurumsal Vatandaşlık Anlayışına Bir Bakış (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7365/96440)
 6. Türk Halkla İlişkiler Tarihinden Gizli Kalmış Bir Sayfa: Ziraat Bankası Beşikdüzü Şubesi ve Sıla Dergisi (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7371/96501)
 7. Marka Değeri Yaratmada Reklam İle Halkla İlişkiler Arasındaki Etkileşim (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7373/96535)
 8. Referans Grupları ile İletişimin Satın Alma Kararları Üzerine Etkisi: Genç Yetişkinlere Yönelik Bir Araştırma (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/26932/283067)
 9. Belediyelerin Kurumsal Web Sitesi Kullanımı Üzerine Bir İnceleme: Londra Büyükşehir Yönetimi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Web Sitesi Ana Sayfalarının Karşılaştırılması (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7372/96519)
 10. İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Haber Alma Alışkanlıkları: Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Örneği (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7369/96481)
 11. Sosyal Medyanın İtibar Yönetimine Etkisi: Bir Havayolu Şirketi Olarak Onur Air Vakası (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7361/96400)
 12. Doğrudan Pazarlama Reklamlarının Etkisi (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7368/96465)
 13. Türkiye’deki Kullanıcı Deneyimi Profesyonellerinin Profili, Çalışma Ortamları, Kullandıkları Yöntemler ve Mevcut İş Akışı İçindeki Konumları (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/26932/283063)
 14. Web Sitelerinin Kurumsal Kimlik Açısından Değerlendirilmesi: En Beğenilen 20 Şirket Üzerine Bir Analiz (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7370/96493)
 15. Bütünleşik Marka İletişimi Temeller, Stratejiler, Uygulamalar ve T-Box Örneği (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7374/96545)
 16. Tarihin Dramatizasyonu: The Queen (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7364/96428)
 17. İlgi Yoksunluğunun Kitleselleşmesi: Geç Modern Dönemin Yeni İletişim ve İlişki Biçimleri Üzerine Bir Deneme (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/33626/373222)
 18. Understanding the Influence of Political Paralellism in the British Media. (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7379/96598)
 19. Imagining the Periphery: The Construction of Orientalist Discourse in Turkish Airlines Advertisements (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/24432/258975)
 20. Représentations sociales de la publicité : résultats et perspectives d’une étude comparative (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7381/96635)