Dergi Bölüm Filtresi
Makale Türü Filtresi
Konu Filtresi
 1. Uluslararası Habercilik ve Söylem: Türkiye'deki Gazetelerin Suriye İç Savaşını Yansıtma Biçimleri (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7380/96606)
 2. Bir Kurumun Tarihsel ve Sosyolojik İncelemesi: Şehir Kulüpleri (1923-1950) (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7375/96555)
 3. 2002 Genel Seçimlerinde Türk Siyasal Partilerince Gerçekleştirilen Seçim Reklamlarının Karşılaştırmalı Söylem Analizi (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7373/96531)
 4. Korku Kültürü Çerçevesinde Medyada Korku Söylemi: Bir Örnek Olarak 31 Ekim 2016 Cumhuriyet Gazetesi Operasyonu (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/33626/373244)
 5. Kurum İçi İletişimde Yeni Bir Yaklaşım: e-learning (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7377/96575)
 6. İmaj, Gösteri ve Tüketim Toplumunun Eleştirel Analizi: İmaj Katili (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7368/96468)
 7. Sağlık Hakkı ve Medya: “Sağlıkta Dönüşüm Programı”nın Medyada Yansımaları (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7383/96663)
 8. Reklamlarda Emeğin Görünmez Kılınması: Süt Ürünleri Reklamları Üzerinden Bir Analiz (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/24432/258976)
 9. Yeni Ürünlerin Tanıtım (Lansman) Etkinliğinin Arttırılmasına Yönelik Bir İletişim Modeli Önerisi (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7375/96556)
 10. 1914 Yılında Yayınlanan Kadın Gazetelerinden ‘Kadınlık’a Göre Kadın (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/27119/285312)
 11. Resimli ve Temsili Bir Triyalektik Mekân Okuması Olarak Ekümenopolis (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/27119/285316)
 12. İletişim Politikalarında Paradigma Değişimi ve Yeni Medya: Medya ve İletişim Politikalarında Yöndeşme (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7374/96544)
 13. Oyun İncelemelerinde Ludoloji - Narratoloji Tartışması ve Alternatif Kuramsal Arayışlar (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/33626/373236)
 14. Televizyon Sağlık Programlarında İdeolojik Söylemler (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7383/96656)
 15. Sağlık İletişiminin Bakış Açısı ile Türkiye’de Sağlık İşyeri Ortamında Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7383/96657)
 16. Kurmaca Filmler Üzerinden Sinema ve Tarih İlişkisine Bakış (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7377/96577)
 17. İnternette Tartışma Listeleri: Demokratik Bir Açılım mı? Egemen Söylemin Taşındığı Kanallar mı? (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7375/96557)
 18. Erkek Dergilerinde Sağlıklı Erkek Neden İdeal Erkektir? Men’s Health Dergisi'nde Hegemonik Erkeklik ve Popüler Sağlık Söylemi (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7383/96662)
 19. Gözlemlerden Eylemlere: Türkiye'de Cinsiyetçi Olmayan Bir Medyaya Doğru... (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7369/96475)
 20. "Ce film nous a fait du bien" Une etude de cas sur la reception filmique (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7378/96587)