1. İlgi Yoksunluğunun Kitleselleşmesi: Geç Modern Dönemin Yeni İletişim ve İlişki Biçimleri Üzerine Bir Deneme (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/33626/373222)
 2. İstanbul'da Kent Turizminin Yeni Biçimleri (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7370/96495)
 3. Yeni Medyada Yeni Habercilik ve İş Modeli Arayışları: Medyascope Örneği (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/30011/324206)
 4. Kurum İçi İletişimde Yeni Bir Yaklaşım: e-learning (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7377/96575)
 5. Yeni Ürünlerin Tanıtım (Lansman) Etkinliğinin Arttırılmasına Yönelik Bir İletişim Modeli Önerisi (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7375/96556)
 6. İletişim Politikalarında Paradigma Değişimi ve Yeni Medya: Medya ve İletişim Politikalarında Yöndeşme (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7374/96544)
 7. Yeni Ankaralı Müzik Anlayışı ve Eğlence Geleneğinin Dönüşümü: Metâlaşma ve Tüketim Kültürü Bağlamında Bir İnceleme (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7382/96650)
 8. Kolektif Anlatı ve Vatandaşlık Kimliğinin İnşasına Dair Sorular, Cevaplar ve Yeni Sorular (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/30011/324208)
 9. Yeni Medyada Çocuk Haberciliği: “Milliyet Çocuk”,“Hürriyet Çocuk” ve “Cicicee Çocuk Deyince” Sayfalarının İncelenmesi (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/26932/283070)
 10. Türk Sinemasında İlk Sansür Tartışmaları ve Yeni Belgeler (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7374/96542)
 11. Medya Sektöründe Çalışma İlişkileri Sorunları ve İletişim Hakkına Etkisi (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7378/96588)
 12. Yeni Türkiye Sinemasındaki Kadın Sessizliğini Bozmak: Bir Film Alımlama Çalışması (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7367/96458)
 13. Kültür, Turizm ve Şehir: İstanbul'un Yeni Bir Kentsel İmaj Arayışı (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7363/96423)
 14. Hermetik Yaşam Döngüsünün Kuruluşu: Sanayi-Sonrası Yaşam Biçimleri, Tüketim Örüntüleri ve Kentle Steril Temas Yordamları (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7382/96640)
 15. Yeni Güzellik İkonları: İnsan Bedeninin Özgürlüğü mü, Mahkûmiyeti mi? (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7369/96474)
 16. Medya(nın) Ekonomisi ve Medya Ürününe Etki Biçimleri (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7376/96567)
 17. Uluslararası Habercilik ve Söylem: Türkiye'deki Gazetelerin Suriye İç Savaşını Yansıtma Biçimleri (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7380/96606)
 18. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun Özerkliğine Dair Yeni Düzenlemeler ve Yeni Tartışmalar (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7370/96488)
 19. İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Haber Alma Alışkanlıkları: Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Örneği (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7369/96481)
 20. 1950'li Yıllarda Forum Dergisinin "Yeni Liberalizm"i (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7367/96456)