Year 2019, Volume , Issue 30, Pages 35 - 53 2019-06-26

Sİinemada Erdemli Olmak: Godard ve Wit Filmi Üzerine

Çiçek Topçu [1] , Meral Sersarslan [2]


Bu çalışmanın konusu, film sanatını hem bir deneyim hem de bir gösteri işi olarak nitelendiren Jean Luc Godard’ın Klasik Ortodoks Sinema’nın dışına çıkarak yarattığı filmsel iskeleti ve geleneksel anlatı tekniğini tamamen kırdığı Karşı Sineması üzerinedir. Bu çalışmaya, sinemaya sonunu kestiremediği entelektüel bir mecra olarak bakan Godard’ın, film diline kazandırdığı yeni öğretileri ilham oluşturmaktadır. Bu çıkış noktasından hareketle; Hollywood Sineması kapsamındaki yapımlar arasından Mike Nichols imzalı Wit filmi seçilmiş, söz konusu filmin Godard’ın karşı duruşu çerçevesinde yer alıp almadığını tespit etmek amaçlanmıştır. Nihai olarak, sinemada ana-akımı temsil eden klasik anlatı geleneğinin sorgulamasını ödev edinerek, sinemanın yedi günahını erdeme çeviren Godard’ın düşünceleri, Wit filmi ile ilişkilendirilmiş; bu düşüncelerin sinema dilinde nasıl inşa edildiği betimlenmiştir. Bu bağlamda, Nichols’un, Godard’ın izinden giderek, klasik tarza karşı bir tavır sergilediği ve klasik anlatı ile modern anlatı arasında güçlü bir köprü inşa ettiği tespit edilmiştir.

Karşı Sinema, Jean-Luc Godard, Wit Filmi
 • Abisel, N. (1995). Popüler Sinema ve Türler (1. Baskı). İstanbul: Alan Yayıncılık.
 • Coşkun, E. E. (2011). Dünya Sinemasında Akımlar (2. Baskı). Ankara: Phoenix.
 • Dorsay, A. (1997). Yüzyılın Yüz Yönetmeni (2. Baskı). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Godard, J. L. (1991). Godard Godard’ı Anlatıyor (çev. Aykut Derman). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Gürbüz, Ö. N. (2014). ‘’Modern Sinemanın Erken Tarihi ve Modern Sinema Olarak Jean-LucGodard Sineması‘’, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi. S. 4. Ss. 160-180.
 • Gürkan, H. & Ozan, R. (2014). ‘’Butterfly Effect Filmi Örneğinde Karşı Sinemanın Hollywood’da Dönüşümü’’, Global Media Journal. S. 4. Ss. 154-185.
 • Gürkan, H. (2015). Karşı Sinema. Ankara: ES Yayınları.
 • Küçükyurt, F. D. &Gürata, A. (2004). Sinemada Anlatı ve Türler. İstanbul: Vadi Yayınları.
 • İpek, Ö. (2017). ‘’Peter Wollen’ın Karşı Sinema Kavramı’’, Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi. S. 2. Ss.72-87.
 • Oluk, A. (2004). Klasik Anlatı Sineması (Hollywood Sineması Bağlamında), Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • Öğüt, H. (2009). ‘’Kadın Filmleri ve Feminist Karşı Sinema’’, Cogito Üç Aylık Düşünce Dergisi: Feminizm. S. 58. Ss. 202-220.
 • Kırel, S. (2010). Kültürel Çalışmalar ve Sinema. İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınları.
 • Moran, B. (2000). Edebiyat Kuramları ve Eleştiri. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Tüfekçi, M. E. (2003). “Yapısalcı Yöntem ve Uygulama Alanları”, Tiyatro Araştırmaları Dergisi. Ss. 50-67, Ankara.
 • Vertov, D. (2007). Sine-Göz (çev. Ahmet Ergenç). İstanbul: Agora Kitap.
 • Wright, M. (2006). Religionand Film: an Introduction. London: I. B. Taurisand Company Limited.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-9272-2529
Author: Çiçek Topçu (Primary Author)
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2059-5585
Author: Meral Sersarslan
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 26, 2019

APA Topçu, Ç , Sersarslan, M . (2019). Sİinemada Erdemli Olmak: Godard ve Wit Filmi Üzerine. Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi , (30) , 35-53 . DOI: 10.16878/gsuilet.546650