Challenges and Limitations of Power Subversion Games in Business and Reversal of Roles
Enjeux et limites de pratiques ludiques en entreprise de subversion du pouvoir et d’inversion des rôles. Le cas du reversal day
İş Hayatında Rollerin Tersine Çevrilmesine Dayanan Güç Değişimi Oyunlarının Sınırlılıkları ve Getirdiği Sorunlar: Tersine Çevrilmiş Bir Gün Vakası

Emmanuelle SAVIGNAC [1]


The Case Of Reversal Day This article analyzes companies putting into practice the reversal day, an operation that involves the exchange of positions, usually for a day, between colleagues and / or between employees and their managers. Using direct observation and unstructured interviews, we can see that this event combines the issues of work organization, internal communication and external communication (by the media coverage of the event). As performative communication, its effects would operate directly on the organization but also on individuals. What are the issues and the limits of its festive inspiration that introduce subversion of power and role reversal in business? Under the goals of mutual understanding and experimentation of reality, the reversal day obeys to other functions: far from favoring the establishment of the democracy that it mimics, it subtly reaffirms the hierarchical order. Moreover, it allows enhancement of supervision and control or self-control of the employees.
L’article traite d’entreprises mettant en pratique le reversal day (journée inversée), opération qui consiste en l’échange des postes, généralement le temps d’une journée, entre collègues et/ou entre employés et dirigeants. Sur la base d’un travail d’observation directe et d’entretiens non directifs, on observe que cet événement cumule des enjeux d’organisation du travail, de communication interne et de communication externe par la médiatisation du procédé. Communication performative, ses effets opèreraient directement sur l’organisation mais aussi sur les individus. Qu’en est-il des enjeux et des limites des inspirations festives introduisant subversion du pouvoir et inversion des rôles en entreprise? Sous des objectifs déclarés d’intercompréhension et de rapprochement du terrain, le reversal day opère d’autres fonctions: loin de favoriser la mise en place de la démocratie d’entreprise qu’il mime, il réaffirme subtilement les places hiérarchiques et permet valorisation de l’encadrement et contrôle ou auto-contrôle des salariés.
Bu makale, işletmelerde “reversal day” (tersine çevrilmiş gün) uygulamalarını konu almaktadır. Bu uygulamada, bir gün için eş düzey veya ast ve üst arasında kadro değişimi söz konusudur. Doğrudan gözlem ve yapılanmamış görüşmeler aracılığıyla gerçekleştirilen çalışmada, uygulamanın iç ve dış iletişim ile iş organizasyonu konusunda bilgi toplamayı sağladığı görülmüştür. Etkin iletişim hem organizasyona hem de bireylere yansımaktadır. Bu rol ve güç kullanımının tersine çevrilmesinin getirileri ve limitleri nelerdir? Karşılıklı anlayış ve yakınlaşma zemini amacıyla uygulanan “reversal day” başka fonksiyonlara da sahiptir. Işletmeye demokratik bir ortam getirmek amacından uzaklaşarak hiyerarşik kademeleri belirginleştirip değer verilmesini ve çalışanların kontrolünü ya da öz kontolünü sağlamaktadır.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Emmanuelle SAVIGNAC

Dates

Publication Date : June 1, 2013

APA SAVIGNAC, E . (2013). İş Hayatında Rollerin Tersine Çevrilmesine Dayanan Güç Değişimi Oyunlarının Sınırlılıkları ve Getirdiği Sorunlar: Tersine Çevrilmiş Bir Gün Vakası. Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi , (18) , . Retrieved from http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/en/issue/7361/96401