BibTex RIS Cite
Year 2016, Issue: 24, 55 - 78, 29.06.2016
https://doi.org/10.16878/gsuilet.258971

Abstract

References

 • Adorno, T. W. ve Horkheimer, M. (2010). Aydınlanmanın Diyalektiği. (M. Tüzel, Çev.). İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
 • Aktan, İ. (18 Mayıs 2014). Ölünüz, gerisiyle biz meşgul oluruz. Radikal. http://www.radikal.com.tr/radikal2/olunuz-gerisiyle-biz-mesgul-oluruz-1192462/
 • Amery, J. (2015). Suç ve Kefaretin Ötesinde. (C. Ener, Çev.). İstanbul: Metis Yayıncılık.
 • Bauman, Z. (2012). Ölümlülük, Ölümsüzlük ve Diğer Hayat Stratejileri. (N. Demirdöven, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Barthes, R. (1992). Camera Lucida. (R. Akçakaya, Çev.). İstanbul: Altıkırkbeş Yayın.
 • Barthes, R. (1999). Yazı ve Yorum. (T. Yücel, Çev.). İstanbul: Metis Yayıncılık.
 • Benjamin, W. (2012). Pasajlar. (A. Cemal, Çev.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Berger, J. (2015). Bir Fotoğrafı Anlamak. (B. Eyüboğlu, Çev.). İstanbul: Metis Yayıncılık.
 • Canetti, E. (2006). Kitle ve İktidar. (G. Aygen, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Cheviron, N. T. (2014). Televizyon ve İçimizdeki Kutsal. İstanbul: Ekslibris Yayıncılık.
 • Debord, G. (2006). Gösteri Toplumu. (A. Ekmekçi ve O. Taşkent, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Galeano, E. (2008). Biz Hayır Diyoruz. (B. Kale, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları. Gürbilek, N. (2001). Kötü Çocuk Türk. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Harvey, D. (2006). Postmodernliğin Durumu. (S. Savran, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Hobsbawm, E. (2007). Yeni Yüzyılın Eşiğinde. (İ. Yıldız, Çev.). İstanbul: Yordam Kitap.
 • İnceoğlu, Y. ve Çoban, S. (2014). Ötekileştirme Sürecinde Medyanın Yeri. Y.İnceoğlu ve S. Çoban (Ed.), Azınlıklar, Ötekiler ve Medya içinde (50-102). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Kete, N. (2011). Yoksulluk, Mahremiyet ve Ölüm İlişkisini Medya Üzerinden Okumak. H. Köse (Ed.). Medya Mahrem içinde (61-83). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Mestrovic, G. S. (1999). Duyguötesi Toplum. (A. Yılmaz, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Onay, İ. (2013). İslamiyet’ten Önceki Türklerde, Cenaze ve Defin İşlemlerinde Uygulanan Gelenekler ve Bunların Amaçları. International Journal of Social Science, Volume 6, Issue 3, 479-490.
 • Sartori, G. (2006). Görmenin İktidarı. (G. Batuş ve B. Ulukan, Çev.). İstanbul: Karakutu Yayınları.
 • Schmid, W. (2015). Sakin Olmak. Yaşlanırken Kazandıklarımız. (T. Bora, Çev.). İstanbul, İletişim Yayıncılık.
 • Silverman, K. (2006). Görünür Dünyanın Eşiği. (A. Onacak, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Sontag, S. (2004). Başkalarının Acısına Bakmak. (O. Akınhay, Çev.). İstanbul: Agora Kitaplığı.
 • Şahin, H. (2014). Hodri Medya. İstanbul: Ka Kitap.
 • Topuz, H. (2003). Türk Basın Tarihi. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Tosun, G. E. (2007). Çocuklar ve Çocuk Haklarının Medyada Temsili. S. Alankuş (Haz.), Çocuk Odaklı Habercilik içinde (172-195). İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları.
 • Williams, K. (1998). Gerçeklerden Daha Önemli Bir Şeyler: Savaş Haberciliğinde Etik Sorunlar. (N. Türkoğlu, Çev.). Medya ve Gazetecilikte Etik Sorunlar içinde (188-207). A. Belsey ve R. Chadwick (Ed.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Sapkın Vizör: Medyada Ölümün ve Ölü Bedenlerin Görsel Temsili ve Suriye İç Savaşı Örneği

Year 2016, Issue: 24, 55 - 78, 29.06.2016
https://doi.org/10.16878/gsuilet.258971

Abstract

Yaşamın en pasif fiil çekimi olan “ölü beden”in ve haber fotoğraflarındaki kışkırtıcı sunum biçimleriyle birlikte de ölümün mahremiyet eşiği aşılmış, fiziksel anlamda bedenin algılanışı ve içerdiği anlamlar büyük ölçüde değişmiştir. Bir zamanlar matem/yas evinin televizyon ve radyoları, ölüme duyulan saygı gereğince belli bir süre için –ölenin yakınlarının acısını paylaşmak ve gidenin ardında bıraktığı boşluğu taciz etmemek için– hiç açılmazken, günümüzde medyanın ölümü ve ölü bedenlerin mahremiyetini iğdiş edercesine kanlı görüntüler eşliğinde gözlere sokma çabası oldukça manidardır. Acının dramaturjisinin, ajitatif bir kurgu olmadan düşünülemez hale getirilmesi ise, konuyu medyanın sorunlu toplumsal gerçeklik temsilinin odağına taşımayı gerektirmekte kaçınılmaz olarak. Bu çalışmada, ölümün ve ölü bedenin görsel temsili konusu Suriye İç Savaşı’nın 2011-2016 yılları arasında yayımlanan fotoğrafları bağlamında değerlendirilecektir. Çalışmada Roland Barthes’ın göstergebilim yaklaşımı ile içerik analizi yönteminden yararlanılacaktır.

References

 • Adorno, T. W. ve Horkheimer, M. (2010). Aydınlanmanın Diyalektiği. (M. Tüzel, Çev.). İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
 • Aktan, İ. (18 Mayıs 2014). Ölünüz, gerisiyle biz meşgul oluruz. Radikal. http://www.radikal.com.tr/radikal2/olunuz-gerisiyle-biz-mesgul-oluruz-1192462/
 • Amery, J. (2015). Suç ve Kefaretin Ötesinde. (C. Ener, Çev.). İstanbul: Metis Yayıncılık.
 • Bauman, Z. (2012). Ölümlülük, Ölümsüzlük ve Diğer Hayat Stratejileri. (N. Demirdöven, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Barthes, R. (1992). Camera Lucida. (R. Akçakaya, Çev.). İstanbul: Altıkırkbeş Yayın.
 • Barthes, R. (1999). Yazı ve Yorum. (T. Yücel, Çev.). İstanbul: Metis Yayıncılık.
 • Benjamin, W. (2012). Pasajlar. (A. Cemal, Çev.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Berger, J. (2015). Bir Fotoğrafı Anlamak. (B. Eyüboğlu, Çev.). İstanbul: Metis Yayıncılık.
 • Canetti, E. (2006). Kitle ve İktidar. (G. Aygen, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Cheviron, N. T. (2014). Televizyon ve İçimizdeki Kutsal. İstanbul: Ekslibris Yayıncılık.
 • Debord, G. (2006). Gösteri Toplumu. (A. Ekmekçi ve O. Taşkent, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Galeano, E. (2008). Biz Hayır Diyoruz. (B. Kale, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları. Gürbilek, N. (2001). Kötü Çocuk Türk. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Harvey, D. (2006). Postmodernliğin Durumu. (S. Savran, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Hobsbawm, E. (2007). Yeni Yüzyılın Eşiğinde. (İ. Yıldız, Çev.). İstanbul: Yordam Kitap.
 • İnceoğlu, Y. ve Çoban, S. (2014). Ötekileştirme Sürecinde Medyanın Yeri. Y.İnceoğlu ve S. Çoban (Ed.), Azınlıklar, Ötekiler ve Medya içinde (50-102). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Kete, N. (2011). Yoksulluk, Mahremiyet ve Ölüm İlişkisini Medya Üzerinden Okumak. H. Köse (Ed.). Medya Mahrem içinde (61-83). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Mestrovic, G. S. (1999). Duyguötesi Toplum. (A. Yılmaz, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Onay, İ. (2013). İslamiyet’ten Önceki Türklerde, Cenaze ve Defin İşlemlerinde Uygulanan Gelenekler ve Bunların Amaçları. International Journal of Social Science, Volume 6, Issue 3, 479-490.
 • Sartori, G. (2006). Görmenin İktidarı. (G. Batuş ve B. Ulukan, Çev.). İstanbul: Karakutu Yayınları.
 • Schmid, W. (2015). Sakin Olmak. Yaşlanırken Kazandıklarımız. (T. Bora, Çev.). İstanbul, İletişim Yayıncılık.
 • Silverman, K. (2006). Görünür Dünyanın Eşiği. (A. Onacak, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Sontag, S. (2004). Başkalarının Acısına Bakmak. (O. Akınhay, Çev.). İstanbul: Agora Kitaplığı.
 • Şahin, H. (2014). Hodri Medya. İstanbul: Ka Kitap.
 • Topuz, H. (2003). Türk Basın Tarihi. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Tosun, G. E. (2007). Çocuklar ve Çocuk Haklarının Medyada Temsili. S. Alankuş (Haz.), Çocuk Odaklı Habercilik içinde (172-195). İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları.
 • Williams, K. (1998). Gerçeklerden Daha Önemli Bir Şeyler: Savaş Haberciliğinde Etik Sorunlar. (N. Türkoğlu, Çev.). Medya ve Gazetecilikte Etik Sorunlar içinde (188-207). A. Belsey ve R. Chadwick (Ed.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
There are 26 citations in total.

Details

Journal Section Articles
Authors

Hüseyin Köse

Bahar Balcı

Publication Date June 29, 2016
Published in Issue Year 2016Issue: 24

Cite

APA Köse, H., & Balcı, B. (2016). Sapkın Vizör: Medyada Ölümün ve Ölü Bedenlerin Görsel Temsili ve Suriye İç Savaşı Örneği. Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi(24), 55-78. https://doi.org/10.16878/gsuilet.258971

Creative Commons Lisansı