Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

The Profiles of the Turkish User Experience Professionals, Their Work Environment, The Methods They Use and Their Position in the Workflow

Year 2016, Volume , Issue 25, 181 - 207, 30.12.2016
https://doi.org/10.16878/gsuilet.283063

Abstract

This study aims to present a detailed analysis on Turkish User Experience (UX) ecosystem by investigating the profiles of Turkish UX professionals; methods they use in their process and their position in the relevant workflow. A total of 91 UX professionals participated to the study. Due to the findings, most of the participants work in the largescale companies of the private sector located in İstanbul. The interest of the small-scale companies towards UX is more when compared with mid-scale companies, however the public organizations revealed limited interest. The participants did not describe themselves as knowledgeable about UX. In order to support their self-improvement in their workplace, the participants want to enrich the communication channels and sources in the organization. The participants could not attend to the national and international activities on UX and they did not have any active communication with the national and international UX communities.

References

  • Anderson, J., Fleek, F., Garrity, K., & Drake, F. (2001). Integrating usability techniques into software development. IEEE Software, January/February, 46-53.

Les profils des professionnels turcs d’expérience utilisateur, leur environnement de travail, les méthodes qu’ils utilisent et leur position dans ce processus

Year 2016, Volume , Issue 25, 181 - 207, 30.12.2016
https://doi.org/10.16878/gsuilet.283063

Abstract

Cette étude a pour but de présenter une analyse détaillée de l’écosystème d’expérience utilisateur (UX) turque en étudiant les profils des professionnels d’UX turc; les méthodes qu’ils utilisent dans leur processus et leur position dans ce processus. Un total de 91 professionnels UX ont participé à l’étude. Les résultats montrent que la plupart des participants travaillent dans les grandes entreprises du secteur privé situées à Istanbul. L’intérêt des petites entreprises envers UX est plus par rapport aux moyennes entreprises, mais les organisations publiques ont révélé un intérêt limité. Les participants ne se sont pas décrits comme étant bien informés sur UX. Afin de soutenir leur auto-amélioration dans leur lieu de travail, les participants veulent enrichir les canaux de communication et les sources dans l’organisation. Les participants ne pouvaient pas assister aux activités nationales et internationales sur UX et ils n’avaient aucune communication avec les communautés UX nationales et internationales.

References

  • Anderson, J., Fleek, F., Garrity, K., & Drake, F. (2001). Integrating usability techniques into software development. IEEE Software, January/February, 46-53.

Türkiye’deki Kullanıcı Deneyimi Profesyonellerinin Profili, Çalışma Ortamları, Kullandıkları Yöntemler ve Mevcut İş Akışı İçindeki Konumları

Year 2016, Volume , Issue 25, 181 - 207, 30.12.2016
https://doi.org/10.16878/gsuilet.283063

Abstract

Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki kullanıcı deneyimi profesyonellerinin profillerini, çalışma ortamlarını, çalışma sürecinde kullandıkları yöntemleri ve mevcut iş akışı içindeki konumlarını inceleyerek kullanıcı deneyimi ekosistemine yönelik kapsamlı bir analiz ortaya koymaktır. Çalışmada 91 kullanıcı deneyimi profesyoneli yer almıştır. Elde edilen bulgulara göre, katılımcıların çoğunlukla özel sektörde faaliyet gösteren, büyük ölçekli firmalarda çalışan ve İstanbul merkezli bir ekosistemin içerisinde yer aldıkları görülmüştür. Küçük ölçekli firmaların kullanıcı deneyimine ilgisi orta ölçekli firmalardan daha fazla olurken, kamu kurumlarının bu alanda oldukça sınırlı varlık gösterdiği belirlenmiştir. Katılımcıların kendilerini kullanıcı deneyimi konusunda yeterince bilgili görmedikleri tespit edilmiştir. Katılımcıların iş yaşamındaki gelişimlerini iyileştirmek için özellikle kurum içerisindeki iletişim kanallarını ve kaynaklarını zenginleştirmeyi istedikleri belirlenmiştir. Ayrıca katılımcıların gerek ulusal ve gerekse de uluslararası etkinliklere oldukça az katılım sağlayabildikleri, ulusal ve uluslararası kullanıcı deneyimi toplulukları ile etkin bir iletişimlerinin olmadığı görülmüştür.

References

  • Anderson, J., Fleek, F., Garrity, K., & Drake, F. (2001). Integrating usability techniques into software development. IEEE Software, January/February, 46-53.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Yavuz İNAL This is me


Kerem RIZVANOĞLU This is me

Publication Date December 30, 2016
Published in Issue Year 2016, Volume , Issue 25

Cite

APA İnal, Y. & Rızvanoğlu, K. (2016). Türkiye’deki Kullanıcı Deneyimi Profesyonellerinin Profili, Çalışma Ortamları, Kullandıkları Yöntemler ve Mevcut İş Akışı İçindeki Konumları . Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi , (25) , 181-207 . DOI: 10.16878/gsuilet.283063

Cited By

Creative Commons Lisansı