PDF EndNote BibTex RIS Cite

Resimli ve Temsili Bir Triyalektik Mekân Okuması Olarak Ekümenopolis

Year 2015, Issue 23, 113 - 134, 30.12.2015
https://doi.org/10.16878/gsuilet.285316

Abstract

Constantinos A. Doxiadis’in Ekümenopolis kavramı, şehirlerin büyüyerek tek bir şehir olacağı tahayyülü üzerine odaklanır. İmre Azem’in aynı adlı filmi de bu teorik çerçeveyi, günümüzün neoliberal politikaları sonucu sermayenin önemli bir çekim alanına dönüştürülen kenti, İstanbul’daki yapısal değişimler üzerinden öyküler. Film, kentsel dönüşüm mağdurlarının kent hakkı bağlamında oluşturdukları direnme deneyimin altını çizer. Ekümenopolis’i, Gezi öncesi dönemin ruhunu yakalayabilen ve bir anlamda Gezi’yi öncülleyen film olarak okumak mümkündür.

Bizler bu metin çerçevesinde böylesi bir okumayı Henri Lefebvre’nin triyalektik mekân analizinin ışığında gerçekleştireceğiz. Filmi, Lefebvre’in kentlerin nasıl anlamlandırıldığı, tasarlandığı ve deneyimlendiği konusunda geliştirdiği ve mekânsal pratik, mekânın temsili ve temsilin mekânından oluşan üçlü yaklaşım bağlamında inceleyeceğiz.

anahtar kelimeler: Ekümenopolis, Henri Lefebvre, mekanın üretimi, görsel sosyoloji, belgesel sinema

References

 • AKŞEKER Semih ve vd. (2013), Milyonluk Manzara, İstanbul, İletişim Yayınları.
 • AYTAÇ Senem vd. (2012), "Neoliberal Saldırıya Bütünlüklü Bakış Ekümenopolis”, Altyazı, Sayı: 117, ss. 32-34.
 • AZEM İmre (2011), Ekümenopolis: Ucu Olmayan Şehir (DVD), İstanbul, Kibrit Film.
 • BAKER Ulus (2002), Video Üstüne., http://www.korotonomedya.net/kor/index.php?id=21,147,0,0,1,0, [15.04.2015].
 • BAKER Ulus (2010), Kanaatlerden İmajlara Duygular Sosyolojisine Doğru, Çev. Harun Abuşoğlu, İstanbul, Birikim.
 • BANKS Marcus (2010), Visual Methods in Social Research, Los Angeles, Sage.
 • BAYRAKTAR Ulaş ve ERKILIÇ Hakan (2014), “Direnişin Gölgemsi Ruh Hali: Gezi Filmleri”, Sinecine, Sayı: 5(2), ss. 121-128.
 • BRENER Neil, vd. (der.) (2014), Kar İçin Değil Halk İçin, İstanbul, Sel.
 • BOURDIUE Pierre (2010), Düşünsel Bir Antropoloji İçin Cevaplar, Çev. Nazlı Ökten, İstanbul, İletişim Yayınları.
 • COSTES Laurance (2010), “Le Droit À La Ville de Henri Lefebvre: Quel Héritage Politique Et Scientifique ?”, Espaces et sociétés, Sayı: 1 (140-141), ss. 177-191.
 • DOXIADIS Constantinos A. (1968), Ecumenopolis: Tomorrow’s City, http://www.doxiadis.org/Downloads/ecumenopolis%20tommorow%27s%20city.pdf, [15.04.2015].
 • GÜLHAN Sinan T. (2013), “Özgürlüğün Coğrafyası: Mekânsallığın Triyalektik Praksisi ve Bütünsellik Arayışına Dair Bir Tahlil”, Mülkiye Dergisi, Sayı: 37 (1), ss. 31-69.
 • HALL Stuart (der.) (1994), “İdeolojinin Yeniden Keşfi: Medya Çalışmalarında Baskı Altında Tutulanın Geri Dönüşü”, Medya, İktidar, İdeoloji, Çev. Mehmet Küçük. Ankara, Ark Yayınevi.
 • HARPER Douglas (1988), “Visual Sociology: Expanding Sociological Vision” The American Sociologist. Spring, s. 54-70.
 • HARVEY David (2008), “The Right to the City,” New Left Review, Sayı: 53, Eylül- Ekim, ss. 23-40.
 • KARS KAYNAR Ayşegül (2015), Sermayenin Coğrafyası, İstanbul, Notabene.
 • KOCA Aysun vd. (der.) (2014), Kentleri Savunmak, İstanbul, Notabene.
 • LA ROCCA F. (2012), “Görsel Sosyoloji”, Çev. Ezgi Bakçay, İFSAK Fotoğraf ve Sinema Dergisi, Sayı: 146, ss. 68-71.
 • LEFEBVRE Henri (2011 [1972]), “Kent Hakkı”, Çev. G. Aksümer ve J. Strutz, Eğitim Bilim Toplum Dergisi, Sayı: 9 (36), ss. 140-152.
 • LEFEBVRE Henri (2013), Kentsel Devrim, İstanbul, Sel Yay.
 • LEFEBVRE Henri (2014), Mekânın Üretimi, İstanbul, Sel Yay.
 • OCAK Ersan (2008), “Sosyal bilimler, belgesel sinema, video: Ulus Baker izleklerinde yürümek", Toplum ve Bilim, Sayı.111, ss.231-240.
 • ÖZBAY Cenk ve CANDAN Ayfer Bartu (2014), Yeni İstanbul Çalışmaları, İstanbul, Metis Yay.
 • PAUWELS Luc (2010), “Visual Sociology Refremed”, Sociological Methods & Research, Sayı: 38 (4), ss. 545-581, doi: 10.117710019124110366233.
 • SCHMID Christian (2014), “Henri Lefebvre, Kent Hakkı ve Yeni Metropol Yeni Akımı”, içinde Brenner, Marcuse ve Mayer (ed.), Kar için Değil, Halk İçin, Sel Yay., ss. 72-99.
 • SCMITH, Neil ve WILLIAMS Peter (2015), Kentin Mutenalaştırılması, İstanbul, Yordam Kitap.
 • SUSAM Asuman (2015), Toplumsal Bellek ve Belgesel Sinema, İstanbul, Ayrıntı.
 • TÜRKÜN Asuman (der.) (2014), Mülk Mahal İnsan, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • YILMAZ Bediz (2008), “Türkiye’de Sınıf-altı: Nöbetleşe Yoksulluktan Müebbet Yoksulluğa”, Toplum ve Bilim, Sayı.113, ss. 127-145.

Year 2015, Issue 23, 113 - 134, 30.12.2015
https://doi.org/10.16878/gsuilet.285316

Abstract

References

 • AKŞEKER Semih ve vd. (2013), Milyonluk Manzara, İstanbul, İletişim Yayınları.
 • AYTAÇ Senem vd. (2012), "Neoliberal Saldırıya Bütünlüklü Bakış Ekümenopolis”, Altyazı, Sayı: 117, ss. 32-34.
 • AZEM İmre (2011), Ekümenopolis: Ucu Olmayan Şehir (DVD), İstanbul, Kibrit Film.
 • BAKER Ulus (2002), Video Üstüne., http://www.korotonomedya.net/kor/index.php?id=21,147,0,0,1,0, [15.04.2015].
 • BAKER Ulus (2010), Kanaatlerden İmajlara Duygular Sosyolojisine Doğru, Çev. Harun Abuşoğlu, İstanbul, Birikim.
 • BANKS Marcus (2010), Visual Methods in Social Research, Los Angeles, Sage.
 • BAYRAKTAR Ulaş ve ERKILIÇ Hakan (2014), “Direnişin Gölgemsi Ruh Hali: Gezi Filmleri”, Sinecine, Sayı: 5(2), ss. 121-128.
 • BRENER Neil, vd. (der.) (2014), Kar İçin Değil Halk İçin, İstanbul, Sel.
 • BOURDIUE Pierre (2010), Düşünsel Bir Antropoloji İçin Cevaplar, Çev. Nazlı Ökten, İstanbul, İletişim Yayınları.
 • COSTES Laurance (2010), “Le Droit À La Ville de Henri Lefebvre: Quel Héritage Politique Et Scientifique ?”, Espaces et sociétés, Sayı: 1 (140-141), ss. 177-191.
 • DOXIADIS Constantinos A. (1968), Ecumenopolis: Tomorrow’s City, http://www.doxiadis.org/Downloads/ecumenopolis%20tommorow%27s%20city.pdf, [15.04.2015].
 • GÜLHAN Sinan T. (2013), “Özgürlüğün Coğrafyası: Mekânsallığın Triyalektik Praksisi ve Bütünsellik Arayışına Dair Bir Tahlil”, Mülkiye Dergisi, Sayı: 37 (1), ss. 31-69.
 • HALL Stuart (der.) (1994), “İdeolojinin Yeniden Keşfi: Medya Çalışmalarında Baskı Altında Tutulanın Geri Dönüşü”, Medya, İktidar, İdeoloji, Çev. Mehmet Küçük. Ankara, Ark Yayınevi.
 • HARPER Douglas (1988), “Visual Sociology: Expanding Sociological Vision” The American Sociologist. Spring, s. 54-70.
 • HARVEY David (2008), “The Right to the City,” New Left Review, Sayı: 53, Eylül- Ekim, ss. 23-40.
 • KARS KAYNAR Ayşegül (2015), Sermayenin Coğrafyası, İstanbul, Notabene.
 • KOCA Aysun vd. (der.) (2014), Kentleri Savunmak, İstanbul, Notabene.
 • LA ROCCA F. (2012), “Görsel Sosyoloji”, Çev. Ezgi Bakçay, İFSAK Fotoğraf ve Sinema Dergisi, Sayı: 146, ss. 68-71.
 • LEFEBVRE Henri (2011 [1972]), “Kent Hakkı”, Çev. G. Aksümer ve J. Strutz, Eğitim Bilim Toplum Dergisi, Sayı: 9 (36), ss. 140-152.
 • LEFEBVRE Henri (2013), Kentsel Devrim, İstanbul, Sel Yay.
 • LEFEBVRE Henri (2014), Mekânın Üretimi, İstanbul, Sel Yay.
 • OCAK Ersan (2008), “Sosyal bilimler, belgesel sinema, video: Ulus Baker izleklerinde yürümek", Toplum ve Bilim, Sayı.111, ss.231-240.
 • ÖZBAY Cenk ve CANDAN Ayfer Bartu (2014), Yeni İstanbul Çalışmaları, İstanbul, Metis Yay.
 • PAUWELS Luc (2010), “Visual Sociology Refremed”, Sociological Methods & Research, Sayı: 38 (4), ss. 545-581, doi: 10.117710019124110366233.
 • SCHMID Christian (2014), “Henri Lefebvre, Kent Hakkı ve Yeni Metropol Yeni Akımı”, içinde Brenner, Marcuse ve Mayer (ed.), Kar için Değil, Halk İçin, Sel Yay., ss. 72-99.
 • SCMITH, Neil ve WILLIAMS Peter (2015), Kentin Mutenalaştırılması, İstanbul, Yordam Kitap.
 • SUSAM Asuman (2015), Toplumsal Bellek ve Belgesel Sinema, İstanbul, Ayrıntı.
 • TÜRKÜN Asuman (der.) (2014), Mülk Mahal İnsan, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • YILMAZ Bediz (2008), “Türkiye’de Sınıf-altı: Nöbetleşe Yoksulluktan Müebbet Yoksulluğa”, Toplum ve Bilim, Sayı.113, ss. 127-145.

Details

Journal Section Articles
Authors

Hakan ERKILIÇ>


Ulaş BAYRAKTAR>

Publication Date December 30, 2015
Published in Issue Year 2015, Volume , Issue 23

Cite

APA Erkılıç, H. & Bayraktar, U. (2015). Resimli ve Temsili Bir Triyalektik Mekân Okuması Olarak Ekümenopolis . Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi , (23) , 113-134 . DOI: 10.16878/gsuilet.285316

Creative Commons Lisansı