Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Le discours de la peur en relation avec la culture de la peur dans les médias: le cas du quotidien Cumhuriyet daté le 31 octobre 2016

Year 2017, Volume , Issue 27, 109 - 134, 29.12.2017
https://doi.org/10.16878/gsuilet.373244

Abstract

L’objectif de cet article est d’attirer l’attention sur le fait que la culture de la peur est devenue un outil de répression politique suite aux discours de la peur produits et reproduits par l’intermédiaire des médias en Turquie. La base essentielle de ce discours s’appuie sur le terrorisme, corrèle les différentes organisations, et va parfois même jusqu’à identifier les unes avec les autres. Il a été question de démontrer dans cette étude, la façon dont le dit discours a été construit dans les informations sur l’opération du 31 octobre 2016 contre Cumhuriyet. Durant l’analyse des articles sur l’opération publiés en première page des quotidiens Sabah, Takvim, Star, Yeni Şafak, Türkiye, Yeni Akit, Akşam, Güneş, Milliyet, Vatan, Habertürk, Yeni Asya, Yeni Birlik et Hürriyet le 1er novembre 2016, l'approche historique du discours développé par Ruth Wodak a été utilisée. A la suite de l’analyse critique du discours, il semblerait que le discours de la peur est construit sur le fait que le quotidien Cumhuriyet est associé à des organisations telles que le FETÖ, le PKK et le PYD.

References

 • Adaklı, G. (2006). Türkiye’de Medya Endüstrisi. Ankara: Ütopya.
 • Altheide, D.L. ve Michalowski, R. S. (1999). Fear in The News: A Discourse of Control. The Sociological Quarterly, vol. 40, no. 3, 475-503.
 • Altheide, D.L. (2003). Mass Media, Crime, and The Discourse of Fear. The Hedgehog Review, Fall 03, 9-25.
 • Altheide, D.L. (2006). Terrorism and the Politics of Fear. Cultural Studies-Critical Methodologies, vol. 6, no. 4, 415-439.
 • Althusser, L. (1976). Idéologie et appareils idéologiques d’État. L. Althusser, Positions (1964-1975) içinde (67-125). Paris: Les Éditions Social.
 • Arcan, H. E. (2010). İnsan Hakları ve Medya: ABD Elit Medyasında Türkiye’ye İlişkin İnsan Hakları Haberlerinde Söylem İnşası; The New York Times Gazetesi Örneği. Yayınlanmamış doktora tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Aşkın, A.C. (2015). Küresel ve Yerel Dezenformasyon. Ankara: Epos.
 • Aydın, U.U. (Ed.) (2015). Neoliberal Muhafazakâr Medya. İstanbul: Ayrıntı.
 • Beck, U. (1992). Risk Society: Towards a New Modernity. New York: SAGE.
 • Beck, U., Giddens A. ve Lash, S. (1994). Reflexive Modernization: Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order. Oxford: Polity.
 • Campbell, C. (2013). Günah Keçisi (G. Kastamonulu, Çev.). İstanbul: Ayrıntı.
 • Carnoy, M. (2001). Gramsci ve Devlet (M.Yetiş, Çev.). Praksis (3), 252-278.
 • Castells, M. (2009). Communication Power. New York: Oxford University Press.
 • Chomsky, N. (2012). Medya Gerçeği (4. baskı). (A. Yılmaz ve O. Akınhay, Çev.). İstanbul: Everest.
 • Çiçek, C. (2015). 1 Kasım 2015 Seçimleri ve HDP: Kayıplar, Kazançlar ve Sonuçlar. Birikim. Erişim 8 Ağustos 2017, http://www.birikimdergisi.com/guncelyazilar/7301/1-kasim-2015-secimleri-ve-hdp-kayiplar-kazanclar-ve-sonuclar#.WYnRAdSLTs0.
 • Düzgit, S.A. (2014). Critical discourse analysis in analysing European Union foreign policy: Prospects and challenges. Cooperation and Conflict, vol. 49(3), 354-367.

Korku Kültürü Çerçevesinde Medyada Korku Söylemi: Bir Örnek Olarak 31 Ekim 2016 Cumhuriyet Gazetesi Operasyonu

Year 2017, Volume , Issue 27, 109 - 134, 29.12.2017
https://doi.org/10.16878/gsuilet.373244

Abstract

Bu makalenin amacı Türkiye’de medya aracılığıyla üretilen ve yeniden üretilen korku söyleminin sonucu olan korku kültürünün bir siyasal baskı aracı haline geldiğine dikkat çekmektir. Temel taşını terörizmin oluşturduğu bu söylem, birbirinden farklı örgütlerin birbirleriyle ilintilendirilmesi ve bazen de özdeşleştirilmesiyle kurulmaktadır. Çalışmada Cumhuriyet gazetesine dönük 31 Ekim 2016’da başlayan operasyon ile ilgili çıkan haberlerde söz konusu söylemin nasıl inşa edildiği eleştirel söylem analizinden yararlanılarak ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. 1 Kasım 2016 tarihinde yayımlanan Sabah, Takvim, Star, Yeni Şafak, Türkiye, Yeni Akit, Akşam, Güneş, Milliyet, Vatan, Habertürk, Yeni Asya, Yeni Birlik ve Hürriyet gazetelerinin birinci sayfalarında operasyonla ilgili yer alan haberler analiz edilirken Ruth Wodak’ın geliştirdiği söylem-tarihsel yaklaşımdan yararlanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda korku söyleminin Cumhuriyet gazetesinin FETÖ, PKK ve PYD gibi örgütlerle özdeşleştirilmesi üzerine kurulduğu ortaya çıkmıştır.

References

 • Adaklı, G. (2006). Türkiye’de Medya Endüstrisi. Ankara: Ütopya.
 • Altheide, D.L. ve Michalowski, R. S. (1999). Fear in The News: A Discourse of Control. The Sociological Quarterly, vol. 40, no. 3, 475-503.
 • Altheide, D.L. (2003). Mass Media, Crime, and The Discourse of Fear. The Hedgehog Review, Fall 03, 9-25.
 • Altheide, D.L. (2006). Terrorism and the Politics of Fear. Cultural Studies-Critical Methodologies, vol. 6, no. 4, 415-439.
 • Althusser, L. (1976). Idéologie et appareils idéologiques d’État. L. Althusser, Positions (1964-1975) içinde (67-125). Paris: Les Éditions Social.
 • Arcan, H. E. (2010). İnsan Hakları ve Medya: ABD Elit Medyasında Türkiye’ye İlişkin İnsan Hakları Haberlerinde Söylem İnşası; The New York Times Gazetesi Örneği. Yayınlanmamış doktora tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Aşkın, A.C. (2015). Küresel ve Yerel Dezenformasyon. Ankara: Epos.
 • Aydın, U.U. (Ed.) (2015). Neoliberal Muhafazakâr Medya. İstanbul: Ayrıntı.
 • Beck, U. (1992). Risk Society: Towards a New Modernity. New York: SAGE.
 • Beck, U., Giddens A. ve Lash, S. (1994). Reflexive Modernization: Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order. Oxford: Polity.
 • Campbell, C. (2013). Günah Keçisi (G. Kastamonulu, Çev.). İstanbul: Ayrıntı.
 • Carnoy, M. (2001). Gramsci ve Devlet (M.Yetiş, Çev.). Praksis (3), 252-278.
 • Castells, M. (2009). Communication Power. New York: Oxford University Press.
 • Chomsky, N. (2012). Medya Gerçeği (4. baskı). (A. Yılmaz ve O. Akınhay, Çev.). İstanbul: Everest.
 • Çiçek, C. (2015). 1 Kasım 2015 Seçimleri ve HDP: Kayıplar, Kazançlar ve Sonuçlar. Birikim. Erişim 8 Ağustos 2017, http://www.birikimdergisi.com/guncelyazilar/7301/1-kasim-2015-secimleri-ve-hdp-kayiplar-kazanclar-ve-sonuclar#.WYnRAdSLTs0.
 • Düzgit, S.A. (2014). Critical discourse analysis in analysing European Union foreign policy: Prospects and challenges. Cooperation and Conflict, vol. 49(3), 354-367.

The Discourse of Fear in Relation to the Culture of Fear through the Media: The Case of the Daily Cumhuriyet on October, 31, 2016

Year 2017, Volume , Issue 27, 109 - 134, 29.12.2017
https://doi.org/10.16878/gsuilet.373244

Abstract

This article aims to draw attention to the fact that the culture of fear as a result of the discourse of fear reproduced by the media in Turkey has become a political instrument of repression. This discourse is established on the base of terrorism, especially by putting quite different organizations in the same basket, as if they are identical. In the paper, it is tried to reveal the building of the said discourse in the published news stories about the detention operation at the daily Cumhuriyet on October, 31, 2016 by using critical discourse analysis. For this, the news about the event on the first pages of the turkish dailies Sabah, Takvim, Star, Yeni Şafak, Türkiye, Yeni Akit, Akşam, Güneş, Milliyet, Vatan, Habertürk, Yeni Asya, Yeni Birlik and Hürriyet published on November,1, 2016, have been analysed according to the discourse-historical approach conceptualised essentially by Ruth Wodak. As a result, it is found that the discourse of fear is established on the identification of Cumhuriyet with organizations such as FETÖ, PKK and PYD.

References

 • Adaklı, G. (2006). Türkiye’de Medya Endüstrisi. Ankara: Ütopya.
 • Altheide, D.L. ve Michalowski, R. S. (1999). Fear in The News: A Discourse of Control. The Sociological Quarterly, vol. 40, no. 3, 475-503.
 • Altheide, D.L. (2003). Mass Media, Crime, and The Discourse of Fear. The Hedgehog Review, Fall 03, 9-25.
 • Altheide, D.L. (2006). Terrorism and the Politics of Fear. Cultural Studies-Critical Methodologies, vol. 6, no. 4, 415-439.
 • Althusser, L. (1976). Idéologie et appareils idéologiques d’État. L. Althusser, Positions (1964-1975) içinde (67-125). Paris: Les Éditions Social.
 • Arcan, H. E. (2010). İnsan Hakları ve Medya: ABD Elit Medyasında Türkiye’ye İlişkin İnsan Hakları Haberlerinde Söylem İnşası; The New York Times Gazetesi Örneği. Yayınlanmamış doktora tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Aşkın, A.C. (2015). Küresel ve Yerel Dezenformasyon. Ankara: Epos.
 • Aydın, U.U. (Ed.) (2015). Neoliberal Muhafazakâr Medya. İstanbul: Ayrıntı.
 • Beck, U. (1992). Risk Society: Towards a New Modernity. New York: SAGE.
 • Beck, U., Giddens A. ve Lash, S. (1994). Reflexive Modernization: Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order. Oxford: Polity.
 • Campbell, C. (2013). Günah Keçisi (G. Kastamonulu, Çev.). İstanbul: Ayrıntı.
 • Carnoy, M. (2001). Gramsci ve Devlet (M.Yetiş, Çev.). Praksis (3), 252-278.
 • Castells, M. (2009). Communication Power. New York: Oxford University Press.
 • Chomsky, N. (2012). Medya Gerçeği (4. baskı). (A. Yılmaz ve O. Akınhay, Çev.). İstanbul: Everest.
 • Çiçek, C. (2015). 1 Kasım 2015 Seçimleri ve HDP: Kayıplar, Kazançlar ve Sonuçlar. Birikim. Erişim 8 Ağustos 2017, http://www.birikimdergisi.com/guncelyazilar/7301/1-kasim-2015-secimleri-ve-hdp-kayiplar-kazanclar-ve-sonuclar#.WYnRAdSLTs0.
 • Düzgit, S.A. (2014). Critical discourse analysis in analysing European Union foreign policy: Prospects and challenges. Cooperation and Conflict, vol. 49(3), 354-367.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Ahmet Cevdet Aşkın
0000-0002-2049-2941

Publication Date December 29, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume , Issue 27

Cite

APA Aşkın, A. C. (2017). Korku Kültürü Çerçevesinde Medyada Korku Söylemi: Bir Örnek Olarak 31 Ekim 2016 Cumhuriyet Gazetesi Operasyonu . Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi , (27) , 109-134 . DOI: 10.16878/gsuilet.373244

Creative Commons Lisansı