Book Review
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Transparency Society

Year 2018, Issue: 28, 279 - 290, 28.06.2018
https://doi.org/10.16878/gsuilet.436058

Abstract

Transparency Society, written by Byung-Chul Han, responds critically to questions such as “how has the society evolved and became transparent due to communication technologies”, and then “how have these transparent social structures changed?” The book focuses on how communication makes a society transparent and how this transparent communication transforms society via digital communication technologies. In his study, Han deals with the transformation of social technologies with the development of communication technologies through transparent communication, control society, and digital panopticon. In this context, it is possible to say that the basic of Han’s work is how the understanding of freedom in the transparent social structure is restructured in a controlled society. In the context of critical approach, Han’s transparency has been included in the review work on the thoughts on society.


References

  • Jeremy Bentham (1971). Panopticon or the Inspection House. Vol. 2. London & Dublin: News Gate.
  • Han, Byung-Chul (2017). Şeffaflık Toplumu. İstanbul: Metis Yayınları.

La société de transparence

Year 2018, Issue: 28, 279 - 290, 28.06.2018
https://doi.org/10.16878/gsuilet.436058

Abstract

La société de transparence, écrite par Byung-Chul Han, répond à des questions telles que “comment la société a évolué et est devenue transparente grâce aux technologies de la communication ?” et “comment ces structures sociales transparentes ont-elles changé ?”. Ce livre sur les technologies de communication numérique met l’accent sur la manière dont la communication rend la société transparente et comment cette communication transparente transforme la société. Dans son étude, Han traite la transformation des technologies sociales et le développement des technologies de communication à travers la communication transparente, la société de contrôle et le panoptique numérique. Dans ce contexte il est possible de dire que la compréhension de la liberté dans la structure sociale transparente est restructurée dans une société contrôlée. 

References

  • Jeremy Bentham (1971). Panopticon or the Inspection House. Vol. 2. London & Dublin: News Gate.
  • Han, Byung-Chul (2017). Şeffaflık Toplumu. İstanbul: Metis Yayınları.

Şeffaflık Toplumu: Şeffaf Toplumun Eleştirisi Üzerine Bir Okuma

Year 2018, Issue: 28, 279 - 290, 28.06.2018
https://doi.org/10.16878/gsuilet.436058

Abstract

Byung-Chul Han tarafından kaleme alınan Şeffaflık Toplumu adlı eser, iletişim teknolojilerinin gelişip yaygınlaşmasıyla gündeme taşınan “İletişim teknolojileri dolayısıyla toplum nasıl evrilip, şeffaflaşmıştır?” ve beraberinde “şeffaflaşan bu toplumsal yapılar nasıl bir değişime uğramıştır?” sorularını eleştirel bir bakış açısıyla yanıtlamaktadır. Söz konusu kitap, dijital iletişim teknolojileriyle birlikte, iletişimin toplumu nasıl şeffaf bir yapıya büründürdüğünü ve bu şeffaflaşan iletişimin toplumu nasıl dönüştürdüğü üzerinde durmaktadır. Han, çalışmasında iletişim teknolojilerinin gelişimiyle toplumsal yapının geçirdiği dönüşümü şeffaf iletişim, kontrol toplumu, dijital panoptikon gibi kavramsallaştırmalar üzerinden ele almaktadır. Bu bağlamda, çalışmanın temel dayanağının, şeffaflaşan toplumsal yapıdaki özgürlük anlayışının bir kontrol toplumu içerisinde nasıl yeniden yapılandığının açıklanması olduğunu söylemek mümkündür. Söz konusu eleştirel yaklaşım bağlamında, Han’ın şeffaflık toplumu üzerine ortaya koyduğu düşüncelere, gerçekleştirilen inceleme çalışması içerisinde yer verilmiştir.

References

  • Jeremy Bentham (1971). Panopticon or the Inspection House. Vol. 2. London & Dublin: News Gate.
  • Han, Byung-Chul (2017). Şeffaflık Toplumu. İstanbul: Metis Yayınları.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Book Reviews
Authors

Derya Gül ÜNLÜ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Türkiye

Publication Date June 28, 2018
Published in Issue Year 2018Issue: 28

Cite

APA Ünlü, D. G. (2018). Şeffaflık Toplumu: Şeffaf Toplumun Eleştirisi Üzerine Bir Okuma . Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi , Sayı: 28 , 279-290 . DOI: 10.16878/gsuilet.436058

Creative Commons Lisansı