Book Review
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Toplumsal Tarih Çerçevesinde İstanbul’daki Modernleşme ve Eğlence Hayatı

Year 2018, Volume , Issue 29, 301 - 305, 25.12.2018
https://doi.org/10.16878/gsuilet.499505

Abstract

Murat Can Kabagöz, Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü’nde yapmış olduğu yüksek lisans tezini Eğlenirken Modernleşmek ismiyle kitaplaştırmıştır. Kabagöz, eğlence hayatını gündelik yaşamın önemli bir parçası olarak değerlendirmekte ve bu bağlamda modernleşmeyle gelen değişimlerin ve tepkilerin eğlence hayatı üzerinden nasıl şekillendiğini toplumsal tarih çerçevesinde Osmanlı’dan Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadarki dönem içerisinde tartışmaktadır. Yazar, çalışmasında kullandığı kaynakları sadece eğlence mekânlarıyla ilgili tarihsel belgeler ve gazete arşivleriyle sınırlamamış, edebiyattan da faydalanmıştır. 

References

  • Erdoğan, N. (2000). Devleti ‘İdare Etmek’: Maduniyet ve Düzenbazlık. Toplum ve Bilim. 83. 8-31.
  • Kabagöz, M. C. (2016). Eğlenirken Modernleşmek: Meyhaneden Baloza, İmparatorluk’tan Cumhuriyet’e İstanbul, Ankara: Heretik.
  • Lefebvre, H. (2010). Gündelik Hayatın Eleştirisi-I, (I. Ergüden, Çev.), İstanbul:Sel. Tekeli, İ. (2009). Gündelik Yaşam, Yaşam Kalitesi ve Yerellik Yazıları. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

Year 2018, Volume , Issue 29, 301 - 305, 25.12.2018
https://doi.org/10.16878/gsuilet.499505

Abstract

References

  • Erdoğan, N. (2000). Devleti ‘İdare Etmek’: Maduniyet ve Düzenbazlık. Toplum ve Bilim. 83. 8-31.
  • Kabagöz, M. C. (2016). Eğlenirken Modernleşmek: Meyhaneden Baloza, İmparatorluk’tan Cumhuriyet’e İstanbul, Ankara: Heretik.
  • Lefebvre, H. (2010). Gündelik Hayatın Eleştirisi-I, (I. Ergüden, Çev.), İstanbul:Sel. Tekeli, İ. (2009). Gündelik Yaşam, Yaşam Kalitesi ve Yerellik Yazıları. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Published Date kış
Journal Section Book Reviews
Authors

Selin ÖNEN (Primary Author)

Publication Date December 25, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume , Issue 29

Cite

APA Önen, S. (2018). Toplumsal Tarih Çerçevesinde İstanbul’daki Modernleşme ve Eğlence Hayatı . Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi , (29) , 301-305 . DOI: 10.16878/gsuilet.499505

Creative Commons Lisansı