Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Sİinemada Erdemli Olmak: Godard ve Wit Filmi Üzerine

Year 2019, Volume , Issue 30, 35 - 53, 26.06.2019
https://doi.org/10.16878/gsuilet.546650

Abstract

Bu çalışmanın konusu, film sanatını hem bir deneyim hem de bir gösteri işi olarak nitelendiren Jean Luc Godard’ın Klasik Ortodoks Sinema’nın dışına çıkarak yarattığı filmsel iskeleti ve geleneksel anlatı tekniğini tamamen kırdığı Karşı Sineması üzerinedir. Bu çalışmaya, sinemaya sonunu kestiremediği entelektüel bir mecra olarak bakan Godard’ın, film diline kazandırdığı yeni öğretileri ilham oluşturmaktadır. Bu çıkış noktasından hareketle; Hollywood Sineması kapsamındaki yapımlar arasından Mike Nichols imzalı Wit filmi seçilmiş, söz konusu filmin Godard’ın karşı duruşu çerçevesinde yer alıp almadığını tespit etmek amaçlanmıştır. Nihai olarak, sinemada ana-akımı temsil eden klasik anlatı geleneğinin sorgulamasını ödev edinerek, sinemanın yedi günahını erdeme çeviren Godard’ın düşünceleri, Wit filmi ile ilişkilendirilmiş; bu düşüncelerin sinema dilinde nasıl inşa edildiği betimlenmiştir. Bu bağlamda, Nichols’un, Godard’ın izinden giderek, klasik tarza karşı bir tavır sergilediği ve klasik anlatı ile modern anlatı arasında güçlü bir köprü inşa ettiği tespit edilmiştir.

References

 • Abisel, N. (1995). Popüler Sinema ve Türler (1. Baskı). İstanbul: Alan Yayıncılık.
 • Coşkun, E. E. (2011). Dünya Sinemasında Akımlar (2. Baskı). Ankara: Phoenix.
 • Dorsay, A. (1997). Yüzyılın Yüz Yönetmeni (2. Baskı). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Godard, J. L. (1991). Godard Godard’ı Anlatıyor (çev. Aykut Derman). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Gürbüz, Ö. N. (2014). ‘’Modern Sinemanın Erken Tarihi ve Modern Sinema Olarak Jean-LucGodard Sineması‘’, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi. S. 4. Ss. 160-180.
 • Gürkan, H. & Ozan, R. (2014). ‘’Butterfly Effect Filmi Örneğinde Karşı Sinemanın Hollywood’da Dönüşümü’’, Global Media Journal. S. 4. Ss. 154-185.
 • Gürkan, H. (2015). Karşı Sinema. Ankara: ES Yayınları.
 • Küçükyurt, F. D. &Gürata, A. (2004). Sinemada Anlatı ve Türler. İstanbul: Vadi Yayınları.
 • İpek, Ö. (2017). ‘’Peter Wollen’ın Karşı Sinema Kavramı’’, Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi. S. 2. Ss.72-87.
 • Oluk, A. (2004). Klasik Anlatı Sineması (Hollywood Sineması Bağlamında), Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • Öğüt, H. (2009). ‘’Kadın Filmleri ve Feminist Karşı Sinema’’, Cogito Üç Aylık Düşünce Dergisi: Feminizm. S. 58. Ss. 202-220.
 • Kırel, S. (2010). Kültürel Çalışmalar ve Sinema. İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınları.
 • Moran, B. (2000). Edebiyat Kuramları ve Eleştiri. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Tüfekçi, M. E. (2003). “Yapısalcı Yöntem ve Uygulama Alanları”, Tiyatro Araştırmaları Dergisi. Ss. 50-67, Ankara.
 • Vertov, D. (2007). Sine-Göz (çev. Ahmet Ergenç). İstanbul: Agora Kitap.
 • Wright, M. (2006). Religionand Film: an Introduction. London: I. B. Taurisand Company Limited.

Year 2019, Volume , Issue 30, 35 - 53, 26.06.2019
https://doi.org/10.16878/gsuilet.546650

Abstract

References

 • Abisel, N. (1995). Popüler Sinema ve Türler (1. Baskı). İstanbul: Alan Yayıncılık.
 • Coşkun, E. E. (2011). Dünya Sinemasında Akımlar (2. Baskı). Ankara: Phoenix.
 • Dorsay, A. (1997). Yüzyılın Yüz Yönetmeni (2. Baskı). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Godard, J. L. (1991). Godard Godard’ı Anlatıyor (çev. Aykut Derman). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Gürbüz, Ö. N. (2014). ‘’Modern Sinemanın Erken Tarihi ve Modern Sinema Olarak Jean-LucGodard Sineması‘’, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi. S. 4. Ss. 160-180.
 • Gürkan, H. & Ozan, R. (2014). ‘’Butterfly Effect Filmi Örneğinde Karşı Sinemanın Hollywood’da Dönüşümü’’, Global Media Journal. S. 4. Ss. 154-185.
 • Gürkan, H. (2015). Karşı Sinema. Ankara: ES Yayınları.
 • Küçükyurt, F. D. &Gürata, A. (2004). Sinemada Anlatı ve Türler. İstanbul: Vadi Yayınları.
 • İpek, Ö. (2017). ‘’Peter Wollen’ın Karşı Sinema Kavramı’’, Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi. S. 2. Ss.72-87.
 • Oluk, A. (2004). Klasik Anlatı Sineması (Hollywood Sineması Bağlamında), Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • Öğüt, H. (2009). ‘’Kadın Filmleri ve Feminist Karşı Sinema’’, Cogito Üç Aylık Düşünce Dergisi: Feminizm. S. 58. Ss. 202-220.
 • Kırel, S. (2010). Kültürel Çalışmalar ve Sinema. İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınları.
 • Moran, B. (2000). Edebiyat Kuramları ve Eleştiri. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Tüfekçi, M. E. (2003). “Yapısalcı Yöntem ve Uygulama Alanları”, Tiyatro Araştırmaları Dergisi. Ss. 50-67, Ankara.
 • Vertov, D. (2007). Sine-Göz (çev. Ahmet Ergenç). İstanbul: Agora Kitap.
 • Wright, M. (2006). Religionand Film: an Introduction. London: I. B. Taurisand Company Limited.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Çiçek Topçu (Primary Author)
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
0000-0002-9273-2529
Türkiye


Meral Sersarslan
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
0000-0003-2059-5585
Türkiye

Publication Date June 26, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume , Issue 30

Cite

APA Topçu, Ç. & Sersarslan, M. (2019). Sİinemada Erdemli Olmak: Godard ve Wit Filmi Üzerine . Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi , (30) , 35-53 . DOI: 10.16878/gsuilet.546650

Cited By

Creative Commons Lisansı